projekt: http://www.atcsites.com

Aktualności

Władze zarządu

Gminna Komisja Rewizyjna

Jak zostać członkiem PSL?

Koła środowiskowe PSL:

     - w Kumowie

    - w Leśniowicach

    - w Rakołupach

    - w Sarniaku

Historia

Galeria

Klub radnych

Kontakt

Archiwum

Linki

Aktualności

Koncert Noworoczny PSL

W dniu 14 stycznia 2019 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Koncert Noworoczny PSL. W spotkaniu wzięło udział ponad tysiąc działaczy i sympatyków PSL z całego regionu w tym ponad 25 osobowa delegacja z naszej gminy a gośćmi koncertu są czołowi politycy stronnictwa na czele z prezesem Władysławem Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie rozpoczął Kolega Krzysztof Hetman, który po powitaniu powiedział, że właściwie ruch ludowy powinien liczyć 2 tysiące lat, bo polityk wywiódł go od pasterzy w betlejemskiej stajence. - Prawda była ich orężem i ta prawda trwała do dnia dzisiejszego, Dziś brakuje nam prawdy w życiu publicznym.

Następnie Kolega Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes PSL powiedział: – Żaden Kościół nie może stanąć po stronie jednej partii i nie może wspierać jednego środowiska politycznego. Oczekujemy, w szczególności od Kościoła katolickiego, że będzie jednoczył, przywracał braterstwo, szedł w nurcie solidarności, a nie wykluczania i nie pozostawiania na marginesie tych, którzy może głosują na inne partie niż ta, która teraz rządzi. O to proszę!

Po raz trzeci została wręczona nagroda im. Edwarda Wojtasa. W tym roku otrzymał ją dr Janusz Gmitruk, historyk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
W części artystycznej wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.
.oprac. Wiesław Radzięciak

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL na którym dokonano oceny bieżącej sytuacji politycznie oraz stanu organizacji Gminnej. W wyniku czego odwołano Kol. Lucynę Sak z funkcji Sekretarza Zarządu Gminnego PSL i powierzono do czasu wyboru nowego sekretarza pełnienie obowiązku Sekretarza Zarządu Gminnego PSL Kol. Wiesławowi Radzięciakowi. Ponadto omówiono wyjazd członków i sympatyków w dniu 13 stycznia na Koncert Noworoczny PSL do Lublina oraz wyjazd na Bal Chłopa do Urszulina.oprac. Wiesław Radzięciak


Powiatowy Opłatek

W dniu 4 stycznia 2019 r. w hali MOSiR w Chełmie odbył się Powiatowy Opłatek w którym uczestniczyło blisko tysiąc osób w tym pod 30 osobowa delegacja z naszej organizacji. Gospodarz wieczoru Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski złożył wszystkim noworoczne życzenia a następnie zebranych pobłogosławił ksiądz Jacek Jakubiec z kościoła pw. Św. Jozafata w Rejowcu. Kolędy zaśpiewali: Zespół „ Koral” z Kamienia, Halina Romanowska ze Żmudzi oraz reprezentantka naszej gminy Emilia Gryniuk z Sielca. Gwiazdą wieczoru była Halina Frąckowiak, która zauroczyła wszystkich swoim śpiewem i swoją osobowością. Wieczór zakończono wspólnym łamaniem się opłatkiem.


oprac. Wiesław Radzięciak
Tradycyjnie pamiętamy o zmarłych

W dniu 5 listopada 2018 roku Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL i z Panem Jackiem Stańkowskim  z-cą Kierownika USC, tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy zmarłych w roku bieżącym jak i poprzednich, pochowanych na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W roku bieżącym odwiedzili groby swoich Kolegów i Koleżanek wieloletnich członków i sympatyków PSL zmarłych w latach ubiegłych, m.in. Kol. Ryszarda Kowala, Kol. Mieczysława Zielińskiego, Kol. Józefa Czwórnóg, Kol. Jacka Żydka, Kol. Adam Bulicz, Kol. Marii Semeniuk (byłej Prezesa Koła Środowiskowego w Kumowie).

Święto zmarłych jest to dzień zadumy, swoistej żałoby, tęsknoty za tymi, których już nie ma i którzy potrzebują naszej modlitwy. Zatem niech ta modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.

Światełko dla tych co odeszlioprac. Joanna Radelczuk


O wyborach samorządowych w gminie Leśniowice

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskał bardzo dobre wyniki. Mieszkańcy poszli licznie do wyborów gdyż na 3082 uprawnionych w wyborach wzięło udział 1753 tj. 56,87% przy frekwencji powiatu 56,17%, województwa 51,62% i kraju 48,83%.

W wyborach do rady gminy uzyskaliśmy 716 głosów tj. 43,74%, na drugim miejscu KWW Joanny Jabłońskiej 658 głosów tj. 40,20%, na trzecim miejscu komitet PIS 217 głosów tj. 13,26% i KWW Piotr Buk 46 głosów tj. 2,81%. W wyniku tego radnymi z ramienia PSL zostali: Kol. Krzysztof Sitarz, Kol. Krzysztof Kowalczuk, Kol. Barbara Jamróz, Kol. Stefan Prokop, Kol. Paweł Bis, Kol. Jolanta Harmata, Kol. Grzegorz Michalczuk.

W wyborach na Wójta Gminy Kol. Wiesław Radzięciak uzyskał 738 głosów tj. 42,10% i nie uzyskał mandatu.

W wyborach do Rady Powiatu wyniki są następujące: wygrał PSL - 671 głosów tj. 40,15% przy średniej powiatu 37,35%. Drugi PIS - 592 głosy tj. 35,97% przy średniej powiatu 27,32%, BAS18 i G9 - 305 głosów tj. 18,53% przy średniej powiatu 28,12% i Kukiz’15 – 88 głosów tj. 5,34% przy średniej powiatu 7,22%. Radnymi do powiatu z okręgu 4 zostali: Kol. Andrzej Zająć i Kol. Beata Augustynek.

W wyborach do Sejmiku Województwa wyniki główne partie uzyskały następujące wyniki: PSL uzyskał – 464 głosy tj. 29,29% przy średniej powiatu 19,53%, średniej województwa 19,30% i kraju 12,07%. PIS – 497 głosów tj. 31,38% przy średniej powiatu 38,31%, średniej województwa 44,04% i kraju 34,13%. Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 310 głosów tj. 19,57% przy średniej powiatu 27,84%, średniej województwa 18,19% i kraju 26,97%. SLD – 120 głosów tj. 7,58% przy średniej powiatu 3,86%, średniej województwa 5,89% i kraju 6,62%. Kukiz’15 – 114 głosów tj. 7,20% przy średniej powiatu 5,32%, średniej województwa 6,64% i kraju 5,63%.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w kampanię i gratulujemy osiągniętych wyników.

oprac. Wiesław Radzięciak


Zapraszamy na wybory 21 października 2018 r. i oddanie na nas głosu

W dniu 15 października 2018 roku publikujemy nasz film wyborczy >>>

Zakończyliśmy prace nad programem, który przedstawiamy naszym mieszkańcom.


    Szanowni mieszkańcy w życiu liczy się plan i konsekwentna jego realizacja. My wspólnie z Państwem opracowaliśmy wszystkie dokumenty strategiczne rozwoju naszej gminy i jesteśmy gotowi by z Wami je wdrażać a Program nasz to prezentuje. Zrealizowane inwestycje, najwięcej pozyskanych środków finansowych, nasze doświadczenie pokazuje, że potrafimy to robić skutecznie i z wielkim zaangażowaniem. Zaufajcie nam i oddajcie na nas głos za który dziękujemy. Zapraszamy na wybory 21 października.

oprac. Wiesław Radzięciak

Rozwiesiliśmy nasze banery i zawitaliśmy do was

W dniu 6 października 2018 roku rozwiesiliśmy nasze banery i zawitaliśmy do was. W chwili obecnej zapraszamy do zgłaszania wniosków by wypracować ostateczny program wyborczy. Serdecznie dziękujemy za wsparcie działań.oprac. Wiesław Radzięciak

Mamy zarejestrowanych kandydatów

W dniu 19 września 2018 r. pełnomocnik wyborczy PSL zarejestrował naszych kandydatów. W chwili obecnej możemy przystąpić do kampanii wyborczej. Prosimy o wsparcie naszych kandydatów.oprac. Wiesław Radzięciak

Gminna Konwencja Wyborcza

W dniu 30 sierpnia 2018 roku odbyła się Gminna Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, na której zatwierdzono listy kandydatów  na radnych do Rady Gminy Leśniowice z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

 • ­    okręg wyborczy nr 1 Krzysztof Sitarz
 • ­    okręg wyborczy nr 2 Janusz Domański
 • ­    okręg wyborczy nr 3 Krzysztof Kowalczuk
 • ­    okręg wyborczy nr 4 Beata Sulej
 • ­    okręg wyborczy nr 5 Alina Nowak
 • ­    okręg wyborczy nr 6 Barbara Marzec
 • ­    okręg wyborczy nr 7 Barbara Jamróz
 • ­    okręg wyborczy nr 8 Stefan Prokop
 • ­    okręg wyborczy nr 9 Zbigniew Harcej
 • ­    okręg wyborczy nr 11 Marek Staniuk
 • ­    okręg wyborczy nr 12 Bogusław Zińczuk
 • ­    okręg wyborczy nr 13 Paweł Bis
 • ­    okręg wyborczy nr 14 Jolanta Harmata
 • ­    okręg wyborczy nr 15 Grzegorz Michalczuk


oraz zatwierdzono kandydata  na wójta kol. Wiesława Radzięciaka. Przypominamy, że kandydatami do  Rady Powiatu są:

 • ­    kol. Lucyna Sak
 • ­    kol. Agnieszka Tomaszczuk.

Podczas spotkania omówiono sposób prowadzenia kampanii wyborczej w tym odbycie otwartych zebrań PSL w sołectwach na terenie gminy.

Na naszych listach znaleźli się sprawdzeni i doświadczeni członkowie PSL oraz osoby bezpartyjne reprezentujące wszystkie grupy społeczne

Zarząd Gminny serdecznie dziękuje za wyrażenie zgody na kandydowanie z naszych list oraz życzy wszystkim powodzenia w wyborach.oprac. Lucyna Sak

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 30 sierpnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL, w którym uczestniczyli Kol. Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz Pani Monika Durko Z-ca Wójta Gminy Leśniowice.

Na posiedzeniu zapoznano się z przepisami wyborczymi, kalendarzem wyborczym oraz wytycznymi w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych w zbliżających się wyborach samorządowych, które zostały ogłoszone na dzień 21 października br. Zaopiniowano również listy kandydatów na Wójta Gminy i Rady Gminy.  Ponadto podjęto uchwałę o zwołaniu Gminnej Konwencji wyborczej na dzień 30 sierpnia 2018 r.oprac. Lucyna Sak

Gminne Dożynki 2018

W dniu 19 sierpnia 2018 roku na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2018", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika i na ziemi Leśniowskiej mają już swoją tradycję i ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Dożynki zwane inaczej Świętem plonów to dzień dziękowania za chleb, który jest symbolem dostatku, sytości i obfitości. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy na roli.

Dożynki Gminne rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic na czele z Kapelmistrzem Feliksem Suchorą, a następnie prowadząca powitała wszystkich obecnych na uroczystości.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który również serdecznie powitał wszystkich gości i mieszkańców oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie – aby  było z czego dożynkowy chleb upiec i  aby go sprawiedliwie podzielić. W imieniu całej społeczności gminnej Wójt podziękował rolnikom za całoroczny trud oraz życzył zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt wręczył list gratulacyjny oraz nagrodę Emilii Gryniuk z Sielca, młodej i utalentowanej członkini Zespołu Śpiewaczego „Sielanki”,   która w tym roku zdobyła I nagrodę podczas 52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz II miejsce podczas Festiwalu Folkloru Polskiego 52. Sabałkowego Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, w konkursie śpiewu solowego,

Głos zabrała również Pani Ewa Jaszczuk Radna Województwa Lubelskiego, która w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego przekazała Wójtowi oraz rolnikom podziękowania rolnikom za trud całorocznej pracy oraz życzenia „przychylności natury, obfitych plonów oraz społecznego uznania dla codziennego trudu”.

W uroczystościach dożynkowych udział wziął Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan  Józef Górny Wiceprezydent Miasta Chełm, Pan Janusz  oraz zaproszeni goście w osobach: Pani Beata Augustynek Radna Rady Powiatu w Chełmie, Pan Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Pan Franciszek Lubas Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy Kamień, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Tadeusz Radzięciak Członek Zarządu Cemex Polska Sp. z o.o. w Chełmie, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Piotr Buk Komendant Gminnej OSP w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sponsorzy, Panie z kół gospodyń wiejskich, twórcy ludowi, zespoły śpiewacze, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą w intencji rolników odprawili: ks. Grzegorz Zając Wikariusz Parafii w Kumowie Plebańskim oraz ks. Paweł Maciąg z parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie.

Podczas Mszy Świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Państwo Magdalenę i Pawła Bis z Kasiłanu, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy i księży.

W korowodzie udział wzięło 14 wieńców dożynkowych. Wieniec dożynkowy to jeden z ważnych elementów dziękczynienia za plony. Wicie wieńca należy do zwyczajów bardzo zakorzenionych w tradycji ludowej. Wieńce uosabiają zebrane plony. Mają one przedstawiać urodzaj i stanowić swoiste zwieńczenie i ukoronowanie całorocznych prac rolniczych.

Obecnie wieńce przybierają różnorodne kształty, a składają się nie tylko ze zbóż, lecz także z kwiatów, owoców i warzyw. Podczas korowodu tradycyjnie można było usłyszeć piękne pieśni dożynkowe oraz wiersze.

W tym roku konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” zwyciężył wieniec uwity przez „Kreatywnych i Aktywnych” z Kumowa. Ponadto rozstrzygnięto konkurs na „Najsmaczniejszy chleb wiejski” w którym I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Sabiną Suchonos z Kumowa Majorackiego oraz konkurs na „Najsmaczniejsze pierogi pieczone”, gdzie I miejsce zajęła Pani Irena Grudka z Majdanu Leśniowskiego.

Tradycją Gminnych Dożynek w naszej gminie są  stoiskach przygotowane przez sołectwa, KGW oraz zespoły śpiewacze., na których można spróbować regionalnych potraw i wypieków, a także podziwiać prace twórców ludowych. Atrakcją dla przybyłych gości była również degustacja gulaszu z dzika, który przygotowany został przez Koło Łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie.

Podczas dożynek można było obejrzeć bogatą część artystyczną, w której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, grupa taneczna Saltores Junior działająca przy Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach pod okiem Pani Sabiny Englot.

Swoimi występami uroczystość dożynkową uświetnił Zespół Śpiewaczy „Echo” z Gołębia oraz „CudaWianki” z Dorohuska. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć zespołów śpiewaczych z terenu gminy tj: „Sielanki”, „Rakołupianki” i „Kumowianki” oraz zespołu muzycznego „Hans Band” z Majdanu Leśniowskiego.

Gwiazdą wieczoru był zespół „MeGustar”, który zgromadzili przed sceną liczną publiczność.
Uroczystość dożynkowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości. Bogato zaopatrzone stoiska handlowe, stoiska sołectw, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała zabawa dożynkowa z zespołem „FajnyBand” do późnych godzin nocnych sprawiły, że nasi goście mogli przyjemnie spędzić czas wolny.oprac. Agnieszka Raczyńska


Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „Rodzinna Majówka”

W dniu 27 maja 2018 roku w Kumowie Majorackim odbył się Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „Rodzinna Majówka”.

Zorganizowana uroczystość łączyła w sobie elementy Gminnego Święta Ludowego, Dnia Samorządu oraz Festynu Sportowo – Kulturowo – Turystycznego.

Organizatorami festynu był: Wójt Gminy Leśniowice, Klub Sportowy „Astra” Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

W uroczystościach zorganizowanych pod dębem udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Łukasz Burak Zastępca Wójta Gminy Żmudź, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz radni rady gminy Leśniowice, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, który w swoim wystąpieniu podziękował działaczom ruchu ludowego, jego sympatykom, rolnikom oraz mieszkańcom gminy za ich trud i dotychczasową prace na rzecz naszej gminy.Następnie złożył życzenia wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Głos zabrał również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który w swoim wystąpieniu nawiązał do setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, X rocznicy upamiętnienia wolnych wyborów do samorządu oraz osiemnastych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Następnie poinformował, że dzisiejsza Gmina Leśniowice nie przypomina tej z przed dwudziestu kilku lat. Widać po ilości nowo powstałych czy wyremontowanych dróg,  a dobra infrastruktura i bogata oferta edukacyjno-kulturalna, sportowa i rekreacyjna sprawiły, że Leśniowice zajmują wysoką pozycję w wielu rankingach.

Kończąc swoje wystąpienie Wójt podziękował wszystkim za trud i poświęcenie z jakim służą naszej „małej ojczyźnie”, a następnie życzył sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy.

W dalszej części spotkania Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wręczyli Kol. Czesławie Doleckiej „Medal im. Wincentego Witosa” oraz  „Złotą Koniczynkę” Kol. Katarzynie Bielak, Kol. Zdzisławowi Wychadańczuk oraz Kol. Ryszardowi Buk.

Po wystąpieniach nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, Kabaret „QQ na Muniu” z Lublina, Zespół Śpiewaczy „CudaWianki” z Dorohuska,  zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Rakołupianki” i „Kumowianki”, a także uczennice Publicznego Gimnazjum w Sielcu Jagoda Bereda i Kinga Poznańska.

Podczas majówki odwiedzić można było stoiska promocyjne grupy „Kreatywnych i Aktywnych” z Kumowa, KGW „Super Babki” z Kumowa, Zespołu Śpiewaczego „Kumowianki” oraz Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, gdzie można było degustować przygotowane przez panie potrawy regionalne oraz ciasta. Swoje rzeźby zaprezentował również Pan Stanisław Kosiarz z Kumowa Majorackiego. Organizatorzy zapewnili również dla wszystkich uczestników festynu bigos, kiełbaski oraz zimne napoje.

oprac. Agnieszka Raczyńska


Powiatowa Konwencja Wyborcza połączona z Majówką Chłopską

W dniu 26 maja 2018 roku w Ranczu Budrysa w Strupinie Dużym, odbyła się Powiatowa Konwencja Wyborcza połączona z Majówka Chłopska W uroczystości wzięła ponad 30 – osobowa grupa działaczy i sympatyków ruchu z terenu naszej gminy na czele z Kol.  Czesławem Michalczukiem Prezesem ZG PSL oraz Kol. Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy.

Swoimi występami dobra zabawę uświetniły występy zespołów i solistów: „Ale Babki z Kapelą Męską” z Dorohuska, „Echo” z Gołębia oraz solistka zespołu „Sami Swoi” Małgorzata Sobstyl z Rejowca. Gosi bawił zespół „Histon”. 

oprac. Lucyna Sak


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 21 maja 2018 roku w odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w którym uczestniczyli Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika      Durko Z-ca Wójta Gminy Leśniowice oraz  Raczyńska Agnieszka p. o Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury.

Na posiedzeniu zapoznano się z przygotowaniami do Święta Ludowego połączonego z Festynem Sportowo – Turystyczno – Kulturowym pn. „Rodzinna Majówka”, które odbędzie się 27 maja br. w Kumowie Majorackim pod dębem „Zygmuntem”.
oprac. Lucyna Sak

Spotkanie Prezesów Zarządów Gminnych, Radnych oraz Wójtów
z Okręgu Wyborczego Nr 4 do Rady Powiatu w Chełmie

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach zorganizował spotkanie Prezesów Zarządów Gminnych, Radnych oraz Wójtów z Okręgu Wyborczego Nr 4 do Rady Powiatu w Chełmie.

Na spotkaniu omówiono sytuację polityczną oraz bieżące działania Zarządu Gminnego, Powiatowego oraz Wojewódzkiego w tym zadania na najbliższy okres. Ponad to omówiono zmiany w przepisach wyborczych oraz ustalono, że w okręgu wyborczym Nr 4 gminy: Dubienka, Białopole, Żmudź, Wojsławice wystawią po jednym kandydacie, natomiast Leśniowice dwóch kandydatów, a kolejność gmin na liście wyborczej przedstawiać się będzie następująco: Leśniowice, Dubienka, Wojsławice, Żmudź, Leśniowice i Białopole.
oprac. Wiesław Radzięciak

Zebrania Sprawozdawczo Koła Środowiskowego PSL w Kumowie, Leśniowicach, Sarniak

W dniach 19 - 20 marca 2018 roku odbyły się zebrania Sprawozdawczo Koła Środowiskowego PSL w Kumowie, Leśniowicach, Sarniak. W zebraniu wzięli udział członkowie koła, sympatycy a także goście: Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach,  Kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Podczas zebrania omówiono działalności koła za ostatni rok w tym aktywność członków, omówienie realizacji zadań gospodarczych w gminie a także zapoznano ze zmianami przepisów wyborczych. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały wszystkim członkom i sympatykom i zarządowi, za pracę za ostatni rok i działalność na rzecz PSL. W dyskusji poruszono problem budowy dróg, trudności w funkcjonowaniu oświaty w czasie ich reformowania na terenie gminy oraz sprawy kandydowania do poszczególnych organów szczebla samorządów.

oprac. Wiesław Radzięciak

Powiatowe Święto Kobiet

W dniu 16 marca 2018 roku w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Święto Kobiet. W uroczystościach udział wzięło ponad 1600 kobiet z powiatu chełmskiego w tym 70 osobowa reprezentacja Koleżanek z terenu naszej gminy.

Wszystkich, którzy wspólnie świętowali przywitał Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk w asyście Radnych i Wójtów Powiatu Chełmskiego oraz Burmistrzów. Wśród Panów nie mogło zabrakło Kol. Pana Wiesława Radzięciaka

Panowie obecni na uroczystości, na czele z Panem Starostą Piotrem Deniszczukiem zaśpiewali Paniom gromkie „Sto lat!”, a następnie każda z Pań otrzymała symboliczny upominek w postaci tulipana oraz czekolady.


oprac. Wiesław Radzięciak

Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Do organizacji włączył się Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, panie sprawujące funkcje radnych i sołtysów, panie działające w kole seniora, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, twórczynie ludowe, członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, dyrektorki szkół, pracownice Urzędu Gminy, przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz panie sponsorujące imprezy gminne. W uroczystości uczestniczyła również Pani Bożena Deniszczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Wierzbicy.

Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof Sitarz oraz Pan Janusz Domański Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Piotr Janiuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie, Pan Piotr Mroczkowski Radca Prawny oraz Pan Janusz Chęć z Poniatówki.

Uroczystość rozpoczął swoją autorską piosenką Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” a następnie Pani Agnieszka Raczyńska Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, powitała wszystkich przybyłych gości. W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że Dzień Kobiet jest dniem szczególnie uroczyście obchodzonym w naszej gminie. Dzień ten, ma swoją wielką wagę i szczególną wymowę. Jest najlepszą okazją, aby przekazać kobietom najszczersze wyrazy uznania dla ich zaradności i podziękować, za to, że wśród tak licznych zajęć znajdują czas na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Następnie podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych oraz grup nieformalnych w 2017 roku. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń.

Do życzeń dołączył się również Pan Piotr Deniszczuk, który życzył Paniom samych sukcesów, spełnienia marzeń oraz uśmiechu na twarzy. Życzenia zdrowia i zadowolenia złożyli także Pan Czesław Michalczuk oraz Pan Stefan Prokop. Następnie Panowie wręczyli wszystkim Paniom słodkie upominki w postaci czekolad.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas której pod kierunkiem Pani Agnieszki Szpejdy i Pana Kornela Matczuka zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu. W części artystycznej znalazł się również występ uczennic: Jagody Beredy i Kingi Poznańskiej z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, które pod okiem Pani Agnieszki Rosochackiej przygotowały nastrojowy, pełen zadumy koncert.

Gościnnie wystąpiła Patrycja Wilgos z Białaopola, która swoim występem zachęciła wszystkie obecne na uroczystości Panie do wspólnego śpiewania.

W dalszej części artystycznej wystąpił Good Band z Majdanu Leśniowskiego, a także Kapela „Sienniczanie” z Siennicy Różanej.


oprac. Wiesław Radzięciak

Koncert Noworoczny Polskiego Stronnictwa Ludowego

W dniu 10 lutego 2018 roku w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur odbył się Noworoczny Koncert Polskiego Stronnictwa Ludowego połączone z 100 rocznicą odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

W uroczystości wzięła ponad 30 – osobowa grupa przedstawicieli z terenu naszej gminy na czele z Kol.  Czesławem Michalczukiem Prezesem ZG PSL oraz Kol. Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy.

Noworoczny Koncert PSL zgromadził wielu znakomitych gości, wśród nich   Władysława Kosiniaka – Kamysza Prezesa PSL, władze samorządowe z marszałkiem województwa na czele, prezydentem miasta Lublina, przedstawicielami władz powiatów i gmin, księżmi a także władzami uczelni wyższych.

W trakcie koncertu z przemówieniem wystąpił Krzysztof Hetman Prezes ZW PSL podkreślając potrzebę budowania poczucia wspólnoty oraz nie dzielenia Polski przez osoby sprawujące władzę na kategorie A, B czy C. Zaznaczył, że ideą ludowców jest budowanie odnosząc się do motywu budowania domu oraz dążenia do  zgody jaka w nim panuje i jest udziałem wszystkich Polaków.

W swoim przemówieniu Władysław Kosiniak – Kamysz Prezes PSL odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce oraz przypomniał trudną drogę do odzyskania niepodległości przy aktywnym udziale wielkich polskich patriotów, liderów  ruchu ludowego jak Wincenty Witos czy Stanisław Mikołajczyk. Podkreślił,  że historia ruchu ludowego to historia ludzi sprawiedliwych, którzy nie wybierają drogę na skróty, lecz szlak dłuższy wówczas radość ze zdobycia szczytu jest. Na zakończenie złożył zebranym życzenia na rok 2018 aby umiejętnie omijać przeszkody wiodące do Rzeczpospolitej Samorządowej.

Podczas koncertu po raz drugi została wręczona nagroda im. Edwarda Wojtasa. Tegorocznym laureatem został prof. zw. dr hab. Jan Jachymek, historyk, znawca społeczno – politycznej myśli ruchu ludowego, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

W koncercie  wystąpiła kapela „Lwowska Fala” z bogatym repertuarem patriotycznych piosenek lwowskich   oraz  artyści z Filharmonii Lubelskiej w znakomitych interpretacjach muzyki Chopina, Paderewskiego i Kiliana.


oprac. Lucyna Sak

V Powiatowy Bal Chłopski

W dniu 26 stycznia 2018 roku w hotelu „ Drob” w Urszulinie po raz piąty mieszkańcy powiatu chełmskiego a wspólnie z nimi nasi mieszkańcy bawili się na Powiatowym Balu Chłopskim. V Powiatowy Bal Chłopski otworzył starosta chełmski Piotr Deniszczuk i członek zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski. Wręczone zostały dyplomy uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego. Tradycyjnie podczas balu chłopskiego były konkursy z nagrodami na ciasto, nalewkę oraz degustacja menu konkursowego. W konkursie na najlepszą pajdę chleba z … I miejsce zajął Romek Czuń gm. Leśniowice za ,,Pajdę chłopską”. Jak co roku podczas balu wybrano Babę i Chłopa Roku, Króla i Królową Balu oraz Zieloną Miss. Miło i wesoło bawiono się z muzyką  Zespołu REMIX z Chełma.


oprac. Wiesław Radzięciak

Krajowa Konwencja Samorządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego

W dniu 20 stycznia 2018 roku w Kraśniku odbyła się Krajowa Konwencja Samorządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którą przybyli prezesi, członkowie i sympatycy PSL, władze samorządowe wszystkich szczebli z terenu całej Polski. Na konwencji nie zbrakło delegacji z gminy Leśniowice na czele z kol. Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, kol. Wiesławem Radzięciakiem Skarbnikiem ZGPSL oraz członkami i sympatykami PSL.

Podczas konwencji zaprezentowany został m. in. przez sołtysa, strażaka, dyrektorów szkół, dyrektora szpitala blok wystąpień  pt. „Czym dla nas jest samorząd”. Niewątpliwie największe uznanie wzbudziło wystąpienie Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka – Kamysza, który zaprezentował bogaty program samorządowy PSL na zbliżające się wybory.

Całe spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze przy wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem.


oprac. Monika Durko

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL i Klubu Radnych PSL

W dniu 12 stycznia 2018 roku w hali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL oraz radnymi Klubu Radnych PSL przy Radzie, Gminy Leśniowice.
W posiedzeniu wzięli udział Kol. Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu  Powiatu PSL, Kol. Bożena Deniszczuk Prezes ZG PSL z Wierzbicy, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz Kol. Mirosław Jaworski Przewodniczący Klubu Radnych PSL działającego przy Radzie Gminy w Leśniowicach.

Podczas posiedzenia dokonano wręczenia legitymacji członkowskich nowym członkom naszej organizacji tj:
1.    Kol. Annie Komackiej – Saczko,
2.    Kol. Agnieszce Tomaszczuk – Rogalską.

Na posiedzeniu omówiono  zmiany w przepisach prawa wyborczego oraz sytuację społeczno – gospodarczą Gminy Leśniowice oraz powiatu chełmskiego. 

Na zakończenie posiedzenia Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL  złożył zebranym życzenia noworoczne oraz zaprosił do wzięcia udziału w Krajowym Kongresie Samorządowym organizowanym w Kraśniku.oprac. Lucyna Sak


Powiatowe Spotkanie Opłatkowe

W dniu 5 stycznia 2018 roku w hali MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Starostę Chełmskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszej ludowej organizacji w osobach: Kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Kol. Sławomir Pieczykolan członek oraz bardzo wielu członków i sympatyków PSL.

Gospodarze gościli ponad 800 osób, którzy licznie przybyli na wspólne kolędowanie. Modlitwie przewodniczył ks. Dziekan Krzysztof Proskura.

Podczas koncertu wystąpiły zespoły takie jak: "Sami Swoi" z Rejowca, "Echo" z gminy Rejowiec Fabryczny, "Uherzacy" gmina Chełm, Krzysztof Gągoł z Raciborowic, Patrycja Wilgos z Białopola, "Siedliszcze znad Wieprza" gmina Siedliszcze, "CudaWianki" z Dorohuska oraz zespół "Trzy Korony".

oprac. Marcin Kołodziejopracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach