projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006


 

Archiwum 2006 r.


Pierwsza sesja Rady Gminy Leśniowice i wybór przewodniczącego Rady


         W dniu 27 listopada 2006 roku odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Leśniowice. Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pani Elżbieta Pająk wręczyła radnym zaświadczenia
o wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” wypowiadając: „ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”.
Na sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został radny Stanisław Drogomirecki.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady podziękował za wybór i udzielone zaufanie. Gratulacje podczas sesji otrzymał Pan Wiesław Radzięciak z okazji ponownego wyboru na Wójta Gminy Leśniowice. Do życzeń dołączył Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, składając gratulacje i kwiaty na ręce Pana Wiesława Radzięciaka.
 

Posiedzenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

W dniu 27 listopada 2006r. odbyło się pierwsze posiedzenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego Klubu, którym został Kolega Stefan Prokop. Ponadto do klubu weszły następujące osoby: Krzysztof Sitarz, Mirosław Dolecki, Zbigniew Gadzicki, Stefan Prokop, Mirosław Jaworski, Maria Oszust, Stanisław Drogomirecki, Zygmunt Majewski oraz Grzegorz Michalczuk.

            Klub zaakceptował propozycję Pana Stanisława Drogomireckiego na Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice.

            Omówiono także Plan Pracy Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.


Konwencja Wyborcza


      W dniu 5 października 2006 r. odbyła się Gminna Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach. Podczas konwencji zatwierdzono kandydatów na Radnych Rady Gminy Leśniowice startujących z listy PSL oraz kandydata z Forum Młodych popieranego przez PSL. Zatwierdzono również kandydata na Wójta Gminy Leśniowice. Ponadto na spotkaniu ustalono kierunki akcji wyborczej prowadzonej przez kandydatów PSL                kandydaci do Rady Gminy Leśniowice i Wójta Gminy LeśniowiceSpotkania z mieszkańcami Gminy Leśniowice


      W dniach 22 i 29 października oraz 5 i 6 listopada 2006 r. Wójt Gminy spotkał się
 z mieszkańcami gminy Leśniowice na zebraniach wiejskich. Podczas zebrań Wójt Gminy złożył sprawozdanie z realizacji Programu Wyborczego PSL i Głównych Kierunków Pracy Rady Gminy Leśniowice w latach 2002-2006. W zebraniach uczestniczyli radni Rady Gminy Leśniowice IV kadencji oraz kandydaci na Radnych Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Lubelskiego na kadencję 2006-2010 z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zebrania cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców jak i ich aprobatą dla przedstawionego sprawozdania z dotychczasowej działalności pracy Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy IV kadencji.  

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach