projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006

 

Archiwum 2007 r.

 


VIII Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL w Leśniowicach

      

W dniu 15 grudnia 2007 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się VIII Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL w Leśniowicach. W zjeździe wzięło udział

38 delegatów oraz goście w osobach: Pan Kazimierz Stocki – Prezes Zarządu Powiatowego

w Chełmie jednocześnie Starosta Chełmski, Pan Krzysztof Wojciechowski – Wiceprezes Zarządu Powiatowego w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak – Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Stanisław Drogomirecki – Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach. Po krótkim wstępie i powitaniu sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach – Kol. Czesław Michalczuk, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Kol. Stanisława Pikor – Przewodnicząca Komisji.

Po dyskusji udzielono skwitowania władz i wybrano nowy skład Zarządu Gminnego w składzie:

 

 1. Kol. Czesław Michalczuk – Prezes

 2. Kol. Jadwiga Lisowska – Wiceprezes

 3. Kol. Adolf Dobosz – Wiceprezes

 4. Kol. Joanna Jabłońska – Sekretarz

 5. Kol. Wiesław Radzięciak – Skarbnik

 6. Kol. Ryszard Buk – Członek

 7. Kol. Jadwiga Łazowska – Członek

 8. Kol. Maria Oszust – Członek

 9. Kol. Mirosław Dolecki – Członek

 10. Kol. Czesława Sulej – Członek

 

oraz Gminną Komisję Rewizyjną w składzie:

 

 1. Kol. Stanisława Pikor – Przewodnicząca

 2. Kol. Teresa Prokop – Wiceprzewodnicząca

 3. Kol. Mariusz Poznański – Sekretarz

 

Na zakończenie Zjazdu podjęto uchwałę wytyczającą kierunki pracy Gminnej Organizacji. Zjazd uświetniła część artystyczna w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Rakołupianki” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic. Podczas występów, wśród dźwięku kolędy, wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie Wesołych Świąt oraz szczęśliwego i owocnego Nowego Roku.

 

Zebranie sprawozdawcze koła środowiskowego PSL w Sarniaku

         W dniu 25 listopada 2007 r. w świetlicy w Sarniaku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła środowiskowego PSL w Sarniaku. W zebraniu wzięło udział 12 członków. Na zebraniu rozpatrzono sprawozdanie z działalności Koła, które przedstawił Prezes Kol. Mirosław Dolecki. W trakcie dyskusji omawiano sprawy szkolenia dla rolników, budowy wodociągów oraz odbioru śmieci. Przyjęto także nowych członków. Po zakończonej dyskusji udzielono skwitowania władz oraz wybrano nowy zarząd
w składzie:

 1. Prezes – Kol. Mirosław Dolecki
 2. Sekretarz – Kol. Łazowski Kazimierz
 3. Skarbnik – Kol. Łazowska Jadwiga

 

Zebranie sprawozdawcze koła środowiskowego PSL w Rakołupach

       W dniu 25 listopada 2007 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła środowiskowego PSL w Rakołupach. W zebraniu wzięło udział 14 członków. Na zebraniu rozpatrzono sprawozdanie z działalności Koła, które przedstawił Prezes Kol. Adolf Dobosz. W trakcie dyskusji omawiano wyniki wyborów, jakie zostały osiągnięte w obwodzie głosowania nr 3 w Rakołupach, a także zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego „Maczuły”. Po zakończonej dyskusji udzielono skwitowania władz oraz wybrano nowy zarząd w składzie:

 1. Prezes – Kol. Adolf Dobosz
 2. Sekretarz – Kol. Ryszard Buk
 3. Skarbnik – Kol. Teresa Prokop

 

 Zebranie sprawozdawcze koła środowiskowego PSL w Kumowie

            W dniu 22 listopada 2007 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła środowiskowego PSL w Kumowie. Spośród 8 członków należących do Koła w zebraniu uczestniczyło 5 osób. Na zebraniu rozpatrzono sprawozdanie z działalności Koła, które przedstawił Prezes Kol. Czesław Michalczuk. W trakcie dyskusji omawiano sprawy budowy i remontu dróg gminnych, pielęgnowania obrzędów i tradycji oraz wyniki wyborów w obwodach głosowania nr 6 i 5. Po zakończonej dyskusji udzielono skwitowania władz oraz wybrano nowy zarząd w składzie:

 1. Prezes – Kol. Czesław Michalczuk
 2. Sekretarz – Kol. Sabina Grygiel
 3. Skarbnik – Kol. Maria Oszust

 

 Zebranie sprawozdawcze koła środowiskowego PSL w Leśniowicach

            W dniu 22 listopada 2007 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła środowiskowego PSL w Leśniowicach. W zebraniu wzięło udział 15 członków. Na zebraniu rozpatrzono sprawozdanie z działalności Koła, które przedstawił Prezes Kol. Czesława Sulej. W trakcie dyskusji omawiano sprawy budowy i remontu dróg gminnych, pielęgnowania obrzędów i tradycji oraz wyniki wyborów w obwodach głosowania nr 6 i 5. Po zakończonej dyskusji udzielono skwitowania władz oraz wybrano nowy zarząd w składzie:

 1. Prezes – Kol. Czesława Sulej
 2. Sekretarz – Kol. Ewa Szarzyńska
 3. Skarbnik – Kol. Wiesław Radzięciak

 

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


          W dniu 5 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach. Członkowie zarządu dokonali podsumowania wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 21 października 2007 roku. Pomimo, że wybory w kraju cieszyły się dużą frekwencją, mieszkańcy naszej gminy nielicznie przybyli do urn. Frekwencja wyniosła 37,71%. Należy jednak podkreślić, iż nasi wyborcy najbardziej zaufali liście Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego oddając 30,64% głosów. Kolejnym omawianym tematem było ustalenie Harmonogramu Kampanii Sprawozdawczo - Wyborczej w gminnej organizacji. Ustalono Zjazd Gminny PSL na dzień 15 grudnia 2007 r. oraz zebrania w poszczególnych kołach:
Koło PSL w Leśniowicach – 22 listopada 2007 r.
Koło PSL w Kumowie – 22 listopada 2007 r.
Koło PSL w Rakołupach – 25 listopada 2007 r.
Koło PSL w Sarniaku – 25 listopada 2007 r.

 

Święto Zmarłych


        W dniu 3 listopada 2007 r. członkowie Zarządu Gminy PSL w Leśniowicach: Kol. Czesław Michalczuk - Prezes Zarządu, Kol. Adolf Dobosz -Wiceprezes Zarządu, Kol. Joanna Jabłońska - Sekretarz, Kol. Wiesław Radzięciak - Skarbnik, odwiedzili groby działaczy ruchu ludowego: Doleckiego Władysława, Adamczuka Tomasza, Czwórnoga Józefa, Mazurka Tadeusza, Kowala Ryszarda. Pochylając się nad grobami zapalili oni znicze - symbole pamięci
o zmarłych. Cześć ich pamięci.


 

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


     W Dniu 14 września 2007r. członkowie Zarządu Gminnego PSL odbyli swoje kolejne posiedzenie, na którym ustalono kandydatów na członków komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu j Senatu RP. Omówiono również sprawy bieżące funkcjonowania organizacji.
Zarząd Gminny PSL zachęca do wzięcia udziału w wyborach i prosi o poparcie kandydatów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


         W dniu 14 maja 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach
w którym uczestniczyli: kol. Kazimierz Stocki – Prezes Zarządu Powiatowego PSL Edyta Bronisz – pracownik ZP PSL w Chełmie i Pani Dorota Elsheikh – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu. Na posiedzeniu omawiano sprawy organizacyjne Gminnego Święta Ludowego zaplanowanego na dzień 28 maja 2007 roku.


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


        W dniu 4 stycznia 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, na którym ustalono kandydatów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Wybory odbędą się 4 lutego 2007 roku.
 
projekt: http://www.atcsites.com

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach