projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006

 


Archiwum 2008 r.Święto Zmarłych

         W dniu 3 listopada 2008 r. Zarząd Gminnego PSL : Kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Skarbnik Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy pamiętali o Święcie Zmarłych i odwiedzili groby pochowanych koleżanek i kolegów na cmentarzach w Rakołupach, Bończy i w Kumowie. W ostatnim roku odszedł od nas najstarszy członek Kol. Władysław Lubaś – działacz społeczny i ludowy z Rakołup Dużych. Ponadto odwiedzili groby:  ks. Stanisława Malikowskiego – długoletniego Proboszcza Parafii w Kumowie, Lucyny Złamańczuk – twórczyni ludowej  z Leśniowic, Wandy Milewskiej – wieloletniej członkini zespołu śpiewaczego „Sielanki”,
Kol. Tomasza Adamczuka – Posła, Kol. Ryszarda Kowala – Radnego Rady Gminy, Mieczysława Zielińskiego – pracownika gminy i działacza ludowego i innych, którzy zapisali się głęboko w naszej pamięci.
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.
       Cześć ich pamięci!

 

Powiatowe Święto Ludowe

             W dniu 11 maja 2008 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyło się  Powiatowe Święto Ludowe połączone z Gminnym Dniem Strażaka, IV rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej  oraz Świętem Konstytucji 3 Maja. 
        Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP w rytmie marsza granego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Leśniowic. Pochód wprowadził na plac uroczystości Pan Ryszard Buk Komendant Gminny OSP a za nim weszła młodzież z czterema flagami: polską, unijną, strażacką i PSL, poczty sztandarowe: Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Zarządu Powiatowego Związku OSP w Chełmie, Zarządu Gminnego Związku OSP w Leśniowicach, poczty szkolne: Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Szkoły Podstawowej
w Rakołupach i Szkoły Podstawowej w Teresinie a za nimi 11 jednostek OSP i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
        Następnie Pan Wiesław Radzięciak - Wójt Gminy Leśniowice i Pan Kazimierz Stocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie powitali gości a wśród nich: Panią dr Czesławę Kunkiewicz-Waligórę Radcę w Ministerstwie Oświaty, Pana Stanisława Mościckiego Wiceprezydenta Chełma, Pana Janusza Andrzejuka Komendanta Miejskiej PSP w Chełmie, Pana Wiesława Pawluka Zastępcę Komendanta Policji Miejskiej w Chełmie, Panią Marię Patrę Przewodniczącą Rady Powiatu wraz
z Radnymi Rady Powiatu, Pana Piotra Deniszczuka Wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie wraz z Prezesami Zarządów Gminnych z terenu powiatu, Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice wraz z Radnymi Rady Gminy, Pana Czesława Michalczuka Przewodniczącego Zarządu Gminnego PSL wraz z członkami całej organizacji oraz licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i powiatu.
        Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Kazimierz Stocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie.

 

Posiedzenia Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach

W dniu 8 stycznia 2008 roku odbyło się posiedzenie ZG PSL w Leśniowicach na którym omówiono Zjazd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego odbytego w dniu 15 grudnia 2007 roku. Ponadto ustalono plan działania nowego Zarządu oraz omówiono sprawy bieżące w organizacji.

 projekt: http://www.atcsites.com

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach