projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006

 


Archiwum 2009 r.

Posiedzenie zarządu

          W dniu 23 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach z udziałem radnych Rady Gminy Leśniowice. Na posiedzeniu podsumowano roczną działalność organizacji oraz przyjęto kierunki pracy na rok 2010. Na zakończenie wszyscy podzieli się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne.   

Pamiętamy

          W dniu 2 listopada 2009 r. władze Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach Kol. Jadwiga Lisowska Wiceprezes ZG PSL, Kol. Wiesław Radzięciak Skarbnik ZG PSL przy współudziale Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy pamiętali o Święcie Zmarłych odwiedzając groby zmarłych kolegów pochowanych na cmentarzu w Kumowie i Rakołupach.
          W ostatnim roku odszedł od nas Kol. Adam Bulicz - długoletni działacz ruchu ludowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumowie Majorackim. Pamiętali także o wielu innych kolegach, którzy zapisali się w naszej pamięci.

          „Nad grobem bliskich nam osób
          Odżyją wspomnienia, obraz ich życia powróci
          Obraz...którego zapomnieć nie sposób
          Obraz...który nas cieszył...a dzisiaj smuci...”

          Cześć ich pamięci!


W gminie wygrało Polskie Stronnictwo Ludowe

          W dniu 12 czerwca 2009r. na posiedzeniu Zarządu Gminnego podsumowano odbyte w dniu 7 czerwca 2009r. wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy w porównaniu z wynikami powiatu oraz kraju.
         Wybory te pokazały, że mimo niskich sondaży rzeczywiste poparcie dla PSL-u było zdecydowanie wyższe. W wyborach w naszej gminie uprawnionych do głosowania było 3189 natomiast w wyborach wzięło udział 448 osób co stanowi 14.05% przy frekwencji w powiecie 13.61% a w całym kraju 24.53% Spośród wszystkich ugrupowań największym poparciem w naszej gminie otrzymała lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 39.76% poparcia przy poparciu w powicie 20.90% i w kraju 7.01%. Na drugim miejscu była lista PiS przy poparciu 16.24% w powiecie 30.03% i w kraju 27.40% a trzecie lista PO przy poparciu 13.65% w powiecie 20.21% i w kraju 44.43%.
         Wyniki te pozwoliły Polskiemu Stronnictwu Ludowemu objąć 3 mandaty poselskie, które przypadły Jarosławowi Kalinowskiemu, Czesławowi Siekierskiemu i Andrzejowi Grzybowi. Zarząd Gminny składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom gminy za tak zdecydowane poparcie kandydatów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.


Festyn Ludowy połączony ze Świętem Samorządu Gminnego

W dniu 31 maja 2009 r. w świetlicy w Leśniowicach odbył się Festyn Ludowy połączony ze  Świętem Samorządu Gminnego. W uroczystościach wzięli udział: Pan pułk. Mariusz Pochylczuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Dariusz Poliwczak, Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku w Leśniowicach, Pan Franciszek Lubaś Dyrektor Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Radni Gminy Leśniowice, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystości otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich zgromadzonych a w swym wystąpieniu okolicznościowym podkreślił rolę samorządu terytorialnego reaktywowanego w 1990 roku i złożył w związku z ustanowionym w 2000 roku przez Sejm Dniem Samorządu najlepsze życzenia dla radnych, pracowników i całej społeczności gminnej oraz gości.

Następnie głos zabrał Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, który podkreślił rolę aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym od 114 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego a zwłaszcza jego inicjatyw i działalności na terenie naszej gminy.

Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza Św. którą odprawił Ks. Andrzej Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie.

Uroczystości uświetniły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic, Zespołów Śpiewaczych: Sielanek i Kumowianek, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, Kabaretu Gminnego z Leśniowic oraz Kapeli Podwórkowej z Leśniowic.
  

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

       W dniu 28 maja 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL podczas którego omówiono przebieg kampanii do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Leśniowice, a także organizację Gminnego Święta Ludowego połączonego z Świętem Samorządu Gminnego zaplanowanego na dzień 31 maja 2009 r

 

 

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 02 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach podczas którego zapoznano się z dokumentami X Kongresu PSL a także z informacją na temat przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego.
         Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie zmian w Zarządzie Gminnym PSL. W związkuz odwołaniem z dniem 31 grudnia 2008 r. Kol. Joanny Jabłońskiej ze stanowiska sekretarza Zarządu Gminnego powołano na to stanowisko z dniem 02 marca 2009 r. Kol. Lucynę Sak.

 


 

Ludowy Opłatek ZG PSL w Leśniowicach

       W dniu 15 stycznia 2009 r. w Lublinie odbył się tradycyjny Ludowy Opłatek w którym wzięła udział 40-osobowa delegacja  z naszej gminy na czele z Czesławem Michalczukiem Prezesem ZG PSL w Leśniowicach.
      Ta potrzeba budowania więzi i integracji różnych środowisk zgromadziła w tym roku około 3 tys. uczestników. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością Wicepremier Waldemar Pawlak, Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, wielu parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. To ważne dla środowiska wydarzenie uświetniła bogata część artystyczna, w której zaprezentowały się zespoły z regionu: Orkiestra Dęta OSP z Kraśnika, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”
z Powiśla, występ laureatów konkursu Belcanto 2008 w Nałęczowie w tym Hanna Samson, Zespół Śpiewaczy z Wysokiego, Zespół Śpiewaczy z Józefowa oraz występ zespołu Trebunie Tutki

  

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach