projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006Archiwum 2010 r.Posiedzenie zarządu


W dniu 23 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, podczas którego rozpatrzono wnioski z zebrań wyborczych PSL. Część wniosków przekazano do bezpośredniej realizacji Wójta natomiast niektóre zostaną przekazane do uzupełnienia ostatecznego gminnego programu wyborczego na kadencję 2010 – 2014, którego ostateczna wersja pojawi się wkrótce na naszej stronie.

Na zakończenie Prezes złożył życzenia świąteczne dla zarządu a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem.


Posiedzenie zarządu


W dniu 13 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym omówiono wyniki wyborów na Wójta Gminy Leśniowice. W II turze wyborów nasz kandydat uzyskał zdecydowane poparcie. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 3223 do wyborów poszło 1517 tj. 47,07% . Na Kolegę Wiesława Radzięciaka oddano 927 głosów co dało 61,80% poparcia. Prezes podziękował wszystkim za wielką pracę wszystkich wykonaną na uzyskanie tak dobrego wyniku oraz pogratulował Wójtowi wyboru.

Kol. Wiesław Radzięciak podziękował za poparcie oraz zaangażowanie w II turze wyborów. Podkreślił że sukces jest wynikiem koleżeńskiej i zespołowej pracy wszystkich członków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad uzgodnieniem kandydatów na przewodniczących i zastępców stałych komisji Rady Gminy, po czym pozytywnie zaopiniowano kandydatury na:

  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Kol. Krzysztofa Sitarza
  • Zastępcę – Kol. Waldemara Grudkę
  • Przewodniczącego Komisji Socjalnej – Kol. Grzegorza Michalczuka
  • Zastępcę – Kol. Jacka Sobczuka
  • Przewodniczącego Komisji Gospodarczej – Kol. Mirosława Jaworskiego
  • Zastępcę – Kol. Marka Stańkowskiego
  • Na zakończenie Prezes podziękował i zachęcił do stałej współpracy z Wójtem Gminy.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśniowice!

 

W dniu 5 grudnia 2010 r. dokonali Państwo wyboru. Dziękuję Państwu za Wasz wybór. Jest mi niezmiernie miło, że doceniliście to, co zdołałem zrobić dla Naszej społeczności przez ostatnie kadencje i za to, że ponownie obdarzyliście mnie zaufaniem na kolejne cztery lata. Cieszę się, że tak wielu z mieszkańców głosowało na mnie i zapewniam pozostałych, że będę pracował dla dobra wszystkich, dla dobra całej Gminy Leśniowice.

Wybór na kolejną kadencję traktuję jako wyzwanie i zachętę do dalszej wytężonej pracy. Czas kampanii się skończył, rozpoczyna się czas realizacji zadań, które stoją przed naszą gminą.

Mam nadzieję, że za cztery lata będziecie dumni z Naszej Gminy i zadowoleni z mojej pracy jako Wójta.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wiesław Radzięciak

Wójt Gminy Leśniowice


 

Nasz kandydat Wójtem Gminy Leśniowice!

 

W dniu 5 grudnia 2010 r. odbyła się II tura wyborów na Wójta Gminy Leśniowice. Po raz kolejny zaufanie mieszkańców zdobył Kol. Wiesław Radzięciak, który uzyskał 927 głosów (61,80%).

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na naszego kandydata. Koledze życzymy wytrwałości i powodzenia w pracy na rzecz gminy Leśniowice.

 

Z wyrazami szacunku

 

Czesław Michalczuk

Prezes ZG PSL w Leśniowicach


Posiedzenie Zarządu

W dniu 30 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym omówiono wyniki wyborów do Rady Gminy Leśniowice, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa i wyborów na Wójta Gminy Leśniowice.

Stwierdzono, że organizacja Gminna PSL osiągnęła bardzo dobre wyniki we wszystkich wyborach gdzie listy PSL zdecydowanie wygrały.

Do pełnego szczęścia zabrakło zwycięstwa Kol. Wiesława Radzięciaka w I turze wyborów na Wójta Gminy Leśniowice, który zdobył 779 głosów i uzyskał 47,41% poparcia.

W kolejnym punkcie omówiono zawiązanie porozumienia z KWW Leśniowskie Forum Młodych. Stworzenie takiego porozumienia podyktowane było chęcią podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju gminy.

Następnie pozytywnie rozpatrzono propozycję przewodnictwa Klubu Kol. Stefana Prokopa oraz zaakceptowano dwie kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice Kol. Stefana Prokopa i Kol. Stanisława Drogomireckiego. Ostateczną decyzję w tej kwestii pozostawiono Klubowi Radnych.

Podczas zebrania omówiono także sposób prowadzenia kampanii przed II turą wyborów na wójta gminy. Ustalono, że nadal kandydat powinien być promowany przez stronę internetową a także wypracowano treść listu otwartego do mieszkańców gminy, pod którym podpisaliby się członkowie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prezes ZG PSL w Leśniowicach.

Zobowiązano także wszystkich członków PSL i Klubu Radnych do prowadzenia indywidualnych rozmów z mieszkańcami mających na celu zachęcenie ich do poparcia Kol. Wiesława Radzięciaka.

Na zakończenie Prezes życzył powodzenia kandydatowi w II turze wyborów na Wójta Gminy Leśniowice.Porozumienie o współpracy

         W dniu 30 listopada 2010 r. podpisano porozumienie o współpracy i stworzeniu wspólnego Klubu Radnych pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego na rzecz rozwoju gminy Leśniowice pomiędzy Prezesem ZG PSL w Leśniowicach a Przewodniczącą KWW Leśniowskie Forum Młodych.
Malwina Stańkowska Czesław Michalczuk

Przewodnicząca                 Prezes
     KWW Leśniowskie Forum Młodych ZG PSL w Leśniowicach


Wiesław Radzięciak - Kandydat na Wójta Gminy Leśniowice                  


Wiesław Radzięciak ur. 23 stycznia 1959 r., żona – Agnieszka, córki: Ewa i Edyta, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Całe swoje dotychczasowe życie związał z Gminą Leśniowice. Od 25 lat skutecznie zarządza gminą wcześniej jako Naczelnika Gminy Leśniowice a od 1990 r. przez wszystkie kadencje do chwili obecnej jako Wójt Gminy Leśniowice. Uznany działacz sportowy i twórca wielu sukcesów dzieci i młodzieży zwłaszcza w piłce nożnej i szachach. Założyciel i Prezes Klubów Sportowych: „Astra” w Leśniowicach i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach. Działacz ochotniczych straży i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Leśniowicach. Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Chełmie. Jest rolnikiem, pszczelarzem, myśliwym. Do końca oddany sprawom oświaty i kultury. Jego praca i postawa zasługuje na dalszy wybór na Wójta Gminy!


Ponownie zdobyliśmy zaufanie!

Szanowni Państwo,


W dniu 21 listopada 2010 r. dokonaliście Państwo wyboru. Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do uzyskania bardzo dobrego wyniku PSL w Gminie Leśniowice w wyborach samorządowych w 2010 r. Każdy oddany przez Państwa głos na naszych kandydatów to zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie.

Dziękuję za udział w wyborach. Życzę Państwu i sobie, aby dokonane przez nas wybory skutkowały poprawą bytu mieszkańców naszej ziemi. Zrobimy wszystko by nie zawieść Państwa oczekiwań. Będzie to zarówno nasz jak i Wasz sukces.

Dzięki Państwu frekwencja w tegorocznych wyborach samorządowych na terenie gminy wyniosła 51,86 %.

Nasi kandydaci na radnych do Rady Gminy Leśniowice wygrali w następujących okręgach wyborczych:

- Okręg nr 1 - Krzysztof Sitarz

- Okręg nr 3 - Krzysztof Kowalczuk

- Okręg nr 5 - Waldemar Grudka

- Okręg nr 7 - Stefan Prokop

- Okręg nr 8 - Mirosław Jaworski

- Okręg nr 10 - Stanisław Drogomirecki

- Okręg nr 12 - Zygmunt Majewski, Grzegorz Michalczuk

W wyborach na Wójta Gminy Leśniowice 779 głosów zdobył nasz kandydat Kol. Wiesław Radzięciak i uzyskał 47.41% poparcia niestety ale minimalnie zabrakło do uzyskania większości i spotka się w drugiej turze z Panią Barbarą Dziedzic z KWW „Szansa dla Leśniowic”, którą poparło 360 wyborców.

Listy PSL pewnie wygrały również w wyborach do Rady Powiatu Chełmskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego z następującymi wynikami:

- Sejmik Województwa - 766 głosów

- Rada Powiatu - 517 głosów

Jeszcze raz dziękuję za takie zaufanie i poparcie!


Już dziś zapraszam do ponownego głosowania i poparcia Kol. Wiesława Radzięciaka.


Z poważaniem

Czesław Michalczuk

Prezes ZG PSL w LeśniowicachZaproszenie do poparcia w Wyborach Samorządowych 

 

Konsultacja Programu i Kandydatów


W dniach 9-18 listopada 2010 r. odbyły się otwarte zebrania na których Kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach omawiał Program Wyborczy naszych kandydatów w wyborach samorządowych. W zebraniach uczestniczyli wszyscy nasi kandydaci na radnych z poszczególnych okręgów a także kandydaci na radnych powiatu i sejmiku wojewódzkiego których sylwetki Prezes prezentował i przedstawiał mieszkańcom. Podczas zebrań Wójt Gminy przypominał także najważniejsze przepisy prawa wyborczego oraz poinformował o istniejącym podziale gminy na obwody i siedzibach obwodowych komisji a także nowym podziale gminy na okręgi wyborcze. Zgłoszone wnioski posłużą do uzupełnienia Programu Wyborczego. Na zakończenie Prezes zachęcał wszystkich do licznego udziału w wyborach.


Posiedzenie zarządu z kandydatami

W dniu 8 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach wspólnie z kandydatami na radnych do Rady Gminy, Rady Powiatu oraz Panem Wiesławem Radzięciakiem Kandydatem na Wójta Gminy Leśniowice i do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Na posiedzeniu przyjęto założenia „Programu kandydatów na radnych Rady Gminy, kandydatów na Radnych Powiatu i kandydata na Wójta Gminy na lata 2010-2014 kandydujących z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.”

Program wyborczy jest ciągle otwarty i oczekujemy na opinie i uwagi, które można kierować na nasz adres e-mail: lucynasak@interia.pl Przesłane informacje i wnioski wypracowane podczas zebrań posłużą do aktualizacji naszego programu.

Podczas spotkania omówiono także prowadzenie kampanii wyborczej w tym odbycie otwartych zebrań PSL w sołectwach na terenie gminy. Harmonogram przedstawia się następująco:

 

Lp.

Miejscowości

Data, godzina, miejsca zebrań

1

Teresin

9.11.2010 r. Godz. 13:00
Szkoła Podstawowa

2

Alojzów

9.11.2010 r. Godz. 11:00
Remiza OSP

3

Wierzbica

10.11.2010 r. Godz. 11:00

Remiza OSP

4

Janówka

Leśniowice-Kolonia

10.11.2010 r. Godz. 13:00
Remiza OSP

5

Horodysko

Nowy Folwark

12.11.2010 r. Godz. 11:00
Świetlica wiejska

6

Rakołupy Duże

12.11.2010 r. Godz. 13:00
Remiza OSP

7

Majdan Leśniowski

Politówka

12.11.2010 r. Godz. 9:00
Remiza OSP

8

Leśniowice

Plisków-Kolonia

10.11.2010 r. Godz. 15:00
Remiza OSP

9

Plisków

Rakołupy Małe

15.11.2010 r. Godz. 12:00
Remiza OSP

10

Rakołupy

15.11.2010 r. Godz. 14:00
Szkoła Podstawowa

11

Kasiłan

Dębina

16.11.2010 r. Godz. 11:00
Remiza OSP

12

Sielec

16.11.2010 r. Godz. 13:00
Remiza OSP

13

Kumów Majoracki

17.11.2010 r. Godz. 11:00
Remiza OSP

14

Kumów Plebański

17.11.2010 r. Godz. 13:00
Remiza OSP

15

Poniatówka

Wygnańce

18.11 2010 r. Godz. 11:00
Świetlica wiejska

16

Sarniak

18.11.2010 r. Godz. 13:00
Remiza OSP

 

 

Pamięć o zmarłych

W dniu 2 listopada 2010 r. władze Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL, Kol. Wiesław Radzięciak Skarbnik ZG PSL, Kol. Lucyna Sak Sekretarz ZG PSL przy współudziale Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy pamiętali o Święcie Zmarłych odwiedzając groby zmarłych kolegów pochowanych na cmentarzu w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach gdzie zapalili symboliczne znicze.

W ostatnim roku nie odszedł od nas żaden z działaczy. Mimo to, wciąż żywe jest wspomnienie i pamięć o zmarłych, którzy odeszli w latach poprzednich, m.in.: Kol. Adam Bulicz, Mieczysław Zieliński, Kol. Ryszard Kowal, Kol. Tomasz Lucjan Adamczuk.

Pamiętamy także o wielu innych kolegach, którzy na zawsze zapisali się w naszej pamięci.

 

„Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu,
w ten sposób świat posuwa się naprzód.

Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą

- ta pamięć daje im nieśmiertelność”

 

Cześć ich pamięci!Ocena przebiegu wyborów w gminie

W dniu 29 października 2010 r. dokonano oceny przebiegu wyborów w gminie. W wyborach do Rady Gminy na terenie gminy w 12 okręgach w których wybieramy 15 radnych zarejestrowanych zostało 53 listy z 64 kandydatami z 8 komitetów wyborczych, w tym 11 list PSL z 14 kandydatami.

Decyzją Zarządu Gminy PSL nie zarejestrowaliśmy listy w Okręgu 11 gdyż startuje w niej obecny radny. Na liście naszej najmłodszy radny ma 27 lat a najstarszy 64. Są 3 kobiety tj. 21% i 11 mężczyzn tj.79%.

O funkcję wójta ubiegać się będzie 5 kandydatów w tym z naszej listy Kolega Wiesław Radzięciak obecny Wójt Gminy.

W chwili obecnej kandydaci wypracowują ostateczną wersję Programu Wyborczego oraz Sprawozdanie z realizacji zadań i wkrótce rozpoczną te materiały prezentować go na zebraniach z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach.


Losowanie list – PSL ma nr 2

W dniu 27 października 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza dokonała losowania list kandydatów na radnych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów wyborczych do wszystkich sejmików województw.


Nasz kandydat na Wójta

W dniu 26 października 2010 r. Pani Lucyna Sak osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego PSL  zarejestrowała w Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Kol. Wiesława Radzięciaka jako kandydata na Wójta Gminy Leśniowice.


Wiesław Radzięciak 

lat 51, wykształcenie
wyżs\


Zarejestrowaliśmy kandydatów na radnych

W dniu 21 października 2010 r. Pani Lucyna Sak osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego PSL  zarejestrowała w Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach listę kandydatów na radnych do Rady Gminy Leśniowice. Poniżej prezentujemy naszych kandydatów w :poszczególnych okręgach:

Krzysztof Sitarz
Okręg Nr 1

lat 53, wykształcenie zawodowe, rolnik

 

 

Mirosław Dolecki

Okręg Nr 2

lat 54, wykształcenie średnie, rolnik


Krzysztof Kowalczuk 

Okręg Nr 3

lat 42, wykształcenie średnie, rolnik

 

Zbigniew Gadzicki

Okręg Nr 4

lat 51, wykształcenie średnie, rolnik

Waldemar Grudka

Okręg Nr 5

lat 56, wykształcenie zawodowe, Prezes OSP Majdan Leśniowski

Elżbieta Geleta

Okręg Nr 6

lat 38, wykształcenie średnie, bezrobotna obecnie korzystająca
z programu "Bezpieczna Szkoła"

Urszula Skubisz

Okręg Nr 6

lat 54, wykształcenie średnie, nauczyciel emerytowany

Stefan Prokop

Okręg Nr 7

lat 59, wykształcenie zawodowe, emeryt

Mirosław Jaworski
Okręg Nr 8

lat 51, wykształcenie średnie, rolnik

Józef Szczepanik

Okręg Nr 9

lat 58, wykształcenie średnie, rolnik

Stanisław Drogomirecki 

Okręg Nr 10

lat 64, wykształcenie średnie, rolnik


Maria Oszust

Okręg Nr 10

lat 59, wykształcenie średnie, emeryt 

Zygmunt Majewski

Okręg Nr 12

lat 47, wykształcenie podstawowe, rolnik

 

Grzegorz Michalczuk

Okręg Nr 12

lat 27, wykształcenie wyższe, rolnik

 

Mamy kandydatów!

W dniu 7 października 2010 r.odbyła się Gminna Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, która podjęła Uchwałę o zatwierdzeniu kandydata na Wójta Gminy Leśniowice, kandydatów na radnych Rady Gminy Leśniowice, kandydatów na radnych Rady Powiatu w Chełmie oraz kandydata do Sejmiku Województwa Lubelskiego w wyborach samorządowych w 2010 r.

Na listach znalazły się osoby z różnych grup społecznych, kobiety, strażacy, nauczyciele, rolnicy, w tym wielu bezpartyjnych. Zatwierdzeni kandydaci to:

Kandydat na Wójta Gminy Leśniowice:

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Wiesław Radzięciak

 

Kandydaci na radnych Rady Gminy Leśniowice:

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Imię i nazwisko kandydata

1

Poniatówka, Wygnance

Krzysztof Sitarz

2

Teresin, Sarniak

Mirosław Dolecki

3

Alojzów

Krzysztof Kowalczuk

4

Janówka, Leśniowice-Kolonia, Wierzbica

Zbigniew Gadzicki

5

Majdan Leśniowski, Politówka

Waldemar Grudka

6

Leśniowice, Plisków-Kolonia

Elżbieta Geleta

Urszula Skubisz

7

Horodysko, Nowy Folwark

Stefan Prokop

8

Plisków, Rakołupy Małe

Mirosław Jaworski

9

Rakołupy, Rakołupy Duże

Józef Szczepanik

10

Sielec

Stanisław Drogomirecki

Maria Oszust

11

Dębina, Kasiłan

-

12

Kumów Majoracki, Kumów Plebański

Zygmunt Majewski

Grzegorz Michalczuk

 

Kandydaci na radnych Rady Powiatu w Chełmie:

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Ryszard Buk

2.

Małgorzata Romańczuk

 

Kandydat do Sejmiku Województwa Lubelskiego:

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Wiesław Radzięciak

 

Wszystkim życzymy powodzenia w wyborach a w rozpoczętej kampanii na zebraniach, plakatach przybliżymy sylwetki wszystkich naszych kandydatów.

 

Posiedzenie Zarządu

 

W dniu 30 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego i Koła Środowiskowego PSL w Leśniowicach.

Na posiedzeniu zapoznano się z Uchwałą Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie utworzenia Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz powołania pełnomocnika wyborczego i finansowego a także Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

Zarząd zawnioskował o powołanie do upoważnienia Kol. Lucyny Sak do wykonywania w imieniu na rzecz Komitetu Wyborczego PSL do czynności faktycznych i prawnych przed właściwymi organami wyborczymi.

Zaproponowano Kol. Czesławie Sulej kandydowanie na członka Gminnej Komisji Wyborczej.

Zarząd postanowił w oparciu o Statut PSL zwołać w dniu 7 października br. Gminną Konwencję Wyborczą PSL w Leśniowicach.


Posiedzenie Zarządu

W dniu 16 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach. Podczas spotkania zapoznano się z przepisami oraz projektem kalendarza wyborczego. Omówiono także, wstępne przygotowania organizacji gminnej do tegorocznych wyborów samorządowych. Zlecono prezesom kół przeprowadzenie zebrań w kołach mających na celu wyłonienie kandydatów do poszczególnych szczebli samorządowych.

W trakcie dyskusji uznano, że kampania wymaga zaangażowania dużej ilości osób. W związku z tym, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach do dnia 27 września br. przyjmuje zgłoszenia chętnych osób, które chciałyby się zaangażować i wesprzeć organizację kampanii wyborczej w obecnych wyborach samorządowych.

 


Święto Ludowe

W dniu 23 maja 2010 r.w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z XX-leciem istnienia Samorządu Gminy Leśniowice. Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Starosta Chełmski, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach oraz Wójt Gminy Leśniowice.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pani Anna Dudek-Janiszewska Wicekurator Oświaty Kuratorium w Lublinie, Pani Maria Patra Przewodnicząca Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Chełmie, gen. Marek Dominiak, Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Mirosław Wesołowski zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Jacek Mazurek przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie oddział w Chełmie, Pan Juliusz Palonka Dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Marek Słupczyński Prezes Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy, Pan Franciszek Golik Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów politycznych w Chełmie, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Stanisław Chmielewski, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym, po którym Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach powitał zgromadzonych gości.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Stocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię obchodów święta ludowego oraz nawiązał do dzisiejszych problemów, z jakimi zmierza się ruch ludowy.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym przypomniał historię powstania samorządu oraz podsumował dorobek 20 lat działalności w Gminie Leśniowice. Wspomniał także o wydarzeniach, jakie przyszło nam przeżywać w okresie XX-lecia pracy rady gminy i funkcjonowania samorządu. Z okazji Jubileuszu XX lecia i Dnia Samorządu Terytorialnego złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich działaczy samorządowych.

W dalszej części Pan Kazimierz Stocki i Pan Wiesław Radzięciak dokonali odznaczenia działaczy ruchu ludowego, przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tak: medal im. Wincentego Witosa otrzymał kol. Włodzimierz Cepa, kol Józef Lekan oraz kol. Zdzisław Majówka. Złotą Koniczynką odznaczeni zostali: kol. Czesław Michalczuk, kol. Stanisława Nakielska, kol. Henryk Piskorz, kol. Czesława Sulej. Ponadto Pan Ryszard Buk odznaczony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Następnie głos ponownie zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który w swoim wystąpieniu podziękował radnym wszystkich kadencji za wieloletnią pracę na rzecz Samorządu Gminy Leśniowice a także sołtysom za trud włożony w każdy dzień pracy na rzecz sołectwa i gminy. Wójt Gminy wspólnie z Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy wręczył okolicznościowe statuetki i listy gratulacyjne.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali: ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Stanisław Chmielewski.

 Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się Panie z Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca, zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie: zespół wokalny „Demex”, Klub Boogie Opus Twist, zespół taneczny „Balerina” oraz zespół tańca jazzowego „Ballo I”.

Na zakończenie odbyła się wspólna zabawa pod tytułem „Biesiada ach Biesiada”, przygotowana przez agencję artystyczną „Teatr z Lublina”.

 

 


Posiedzenie Zarzadu

          W dniu 6 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym omówiono organizację Powiatowego Święta Ludowego, które ustalono, że odbędzie się w dniu 23 maja br. na stadionie sportowym w Leśniowicach.
         Omówiono także przygotowanie do wyborów Prezydenckich w tym sposoby typowania kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych.
           W sprawach organizacyjnych poruszono sprawy zbliżających się wyborów samorządowych.


Opłatek ludowy 2010 w Lublinie

          W dniu 14 stycznia br. w hali MOSiR w Lublinie odbył się tradycyjny Ludowy Opłatek, który zgromadził kilka tysięcy osób. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i regionalnych, m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Kol. Ewa Kierzkowska, Posłowie na Sejm RP: Edward Wojtas, Jan Łopata, Tadeusz Sławecki, Stanisław Żmijan, Włodzimierz Karpiński wiceminister Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman, prezes KRUS Henryk Smolarz, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, radni różnych szczebli w tym nie zabrakło tradycyjnie 40 osobowej delegacji naszej gminnej organizacji.
          Uroczystościom towarzyszyły występy zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz koncert zespołu „Lolek Orkiestra".


 projekt: http://www.atcsites.com

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach