projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006Archiwum 2011 r.Pogrzeb naszego kolegi Jacka Żydka            W dniu 29 grudnia 2011 r.
odbył się pogrzeb naszego długoletniego kolegi Jacka Żydka. Nasz kolega aktywnie działał w Polskim Stronnictwie Ludowym, od 24 lat należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowie. Był dobrym gospodarzem oraz uważnym i wrażliwym na problemy innych.
W uroczystości pogrzebowej licznie udział wzięli koledzy i koleżanki z gminnej organizacji PSL.
Pamiętamy


        W dniu 2 listopada 2011 r. władze Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL i Kol. Lucyna Sak Sekretarz ZG PSL przy współudziale Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego  Rady Gminy, Pana Zygmunta Majewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Pani Malwiny Stańkowskiej p.o. Dyrektora SOK w Leśniowicach, pamiętali o Święcie Zmarłych odwiedzając groby zmarłych kolegów pochowanych na cmentarzu w Kumowie Plebańskim i Rakołupach gdzie zapalili znicze.
Święto Zmarłych to wyjątkowy czas w roku, który skłania do wspomnień o zmarłych, do zadumy i refleksji, skupia wszystkich bliskich przy mogiłach. W tych dniach każdy z nas  łączy się myślami ze swoimi zmarłymi. Odkrywamy, że wokół nas robi się pusto i coraz więcej grobów pojawia się na cmentarzu. Chciałoby się zapytać o wydarzenia z przeszłości, ale nie ma kogo tylko cisza.
W ostatnim roku odszedł od nas Kol. Koń Edward z Horodyska, który od 1969 r. był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wieloletnim członkiem najpierw Komisji Rewizyjnej, a następnie sekretarzem Koła PSL w Horodysku oraz od 1946 r. członkiem OSP w Horodysku.
Wciąż żywe jest wspomnienie i pamięć o zmarłych, którzy odeszli w latach poprzednich, m.in.: Kol. Bulicz Adam, Kol. Kowal Ryszard, Kol. Adamczuk Tomasz Lucjan, Józef Czwórnóg.
Pamiętamy także o wszystkich innych kolegach i koleżankach, którzy na zawsze zapisali się w naszej pamięci.
 
„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”
 
                                                                                Cześć ich pamięci!
Posiedzenie zarządu Gminnego PSL

            W dniu 11 października 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem Prezesów Kół Środowiskowych, na którym dokonano podsumowania przebiegu i wyników głosowania do Sejmu i Senatu. Zarząd Gminny PSL pozytywnie ocenia przedstawioną informację przez Prezesa i podkreślił, że uzyskanie prawie 36 % poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie gminy Leśniowice jest wynikiem bardzo dobrym. Jeszcze lepszym wynikiem zakończyły się wybory na Senatora, gdyż nasz kandydat Józef Zając z listy PSL uzyskał ponad 50 % poparcie a w konsekwencji został wybrany Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. Zarząd złożył gratulacje telefonicznie dla Józefa Zająca życząc mu spokojnej i owocnej pracy w Senacie. Zarząd Gminny PSL jeszcze raz składa gorące podziękowania dla wyborców za obdarzone zaufanie.
prof. dr hab. KUL, docent Uniwersytetu w Joensuu - Finlandia. Od 1973 do 1996 pracownik IM PAN, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego. Specjalista z zakresu zastosowań analizy zespolonej i matematyki w ekonomii. Autor ponad 80 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wieloletni uczestnik współpracy z ośrodkami naukowymi w Finlandii, Japonii, Meksyku, Niemczech, Ukrainie i USA. Wykładowca na University of Joensuu, CUNY, Columbia University, Metropolitan University i Nationale Politechnico w Meksyku, etc. Recenzent MEN podręczników szkolnych z zakresu matematyki. Medale i wyróżnienia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Rektora UMCS, Medal i List Gratulacyjny KEN, Special Prize Japońskiego Towarzystwa Naukowego, Tanaka Medal przyznany przez Rektora OsakaCity University, oraz nagroda specjalna Rektora KUL.


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

W dniu 9 października 2011 roku odbyły wybory do Sejmu i Senatu, w których zdecydowaliśmy, kto będzie rządził krajem przez najbliższe 4 lata.
Obecne wybory przeprowadzone były w oparciu o nową ustawę Kodeks Wyborczy gdzie mogliśmy między innymi głosować korespondencyjnie oraz za pomocą nakładki dla osób niewidomych po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby a także wybieraliśmy bezpośrednio Senatorów RP.
Na terenie gminy Leśniowice głosowaliśmy w 5 obwodach, uprawnionych do głosowania było 3 192 mieszkańców. W głosowaniu wzięło udział 984 osoby, co daje frekwencję 30,83 % jak widać mieszkańcy w sposób niezadowalający skorzystali z prawa demokratycznego decydowania o lasach naszego kraju.
Najliczniej do głosowania poszli mieszkańcy Obwodu nr 5 obejmującym Kumów Majoracki i Plebański gdzie osiągnięto frekwencję 43,14 %.

Frekwencja w pozostałych obwodach przedstawiała się następująco:
Obwód Nr 1 w Poniatówce – 29,01 %,
Obwód Nr 2 w Leśniowicach – 26,72 %,
Obwód Nr 3 w Rakołupach – 33,59 %,
Obwód Nr 4 w Sielcu – 28,25 %.

Wyniki głosowania:

Mieszkańcy naszej gminy tradycyjnie i najwięcej zagłosowali na Polskie Stronnictwo Ludowe oddając na listę 331 głosów tj. 35,78 %. Wśród kandydatów z listy PSL najwięcej głosów otrzymał:

Janusz Szpak 139 głosów,
Piotr Deniszczuk 42 głosy,
Teresa Królikowska 37 głosów.

Na drugim miejscu znalazła się lista PiS, którą poparło 226 wyborców tj. 24,43 %. Dużą niespodzianką jest to, że dużo mieszkańców zagłosowało na listę Ruchu Palikota oddając na listę 132 głosy tj. 14,27 % co daje liście trzecie miejsce pod względem poparcia wyborców. Na czwartym miejscu znalazła się lista PO przy 123 głosach tj. 13,30 %. Kolejne miejsca zajęły lista SLD, na którą oddano 85 głosów, PJN – 13 głosów, PPP – Sierpień 80 – 9 głosów i Samoobrona Lepera – 6 głosy.
W wyborach do Senatu mieszkańcy gminy opowiedzieli się za Józefem Zającem kandydatem z listy PSL, na którego oddano 490 głosów tj. 50,1 % poparcia, drugie miejsce zajął Krzysztof Grabczak z listy PO przy 209 głosach tj. 30,07 % poparcia, trzecie miejsce Lucjan Cichosz z listy Pis przy 170 głosach tj. 17,62 % poparcia. Pozostali kandydaci otrzymali Michał Gołoś 67 głosów i Łukasz Bartnik 29 głosów.
Minione wybory przebiegły spokojnie bez żadnych zakłóceń. Zarząd Gminny PSL dziękuje mieszkańcom gminy za udział w wyborach serdecznie dziękuję za tak liczne oddanie głosów na kandydatów z naszej listy.
Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegiom za pracę na rzecz naszych kandydatów, pracujących w komisjach obwodowych oraz wszystkim sympatykom, którzy wspierają nas w działalności.

Prezes ZG

Polskiego Stronnictwa Ludowego

Czesław Michalczuk


Spotkanie

W dniu 22 września 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się otwarte spotkanie, na którym omówione zostały funkcjonowanie i rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, połączone ze spotkaniem z kandydatem na Senatora i kandydatami na Posłów.
Informuję, że kandydatem na Senatora z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego jest Pan Józef Zając a kandydatami na Posłów z listy Nr 5 Polskiego Stronnictwa Ludowego są między innymi:
    - z numerem 4 na liście Pan Janusz Szpak,
    - z numerem 5 na liście Pani Teresa Królikowska,
    - z numerem 20 na liście Pan Piotr Deniszczuk.

Jednocześnie zapraszam wszystkich na wybory w dniu 9 października 2011 r. i oddanie głosów na naszych kandydatów.   
Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 17 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach podczas którego omówiono kalendarz wyborczy do wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
        Zarząd realizując kalendarz postanowił aktywnie włączyć się w zbieranie list poparcia dla kandydatów do Sejmu i Senatu.
       Ponadto omówiono aktualną sytuację w rolnictwie a także zapoznano się z organizacją Gminnych Dożynek połączonych z promocją sołectw i Festynem Konia.

Zasłużona emerytura

W dniu 4 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się  uroczyste pożegnanie Pani Jadwigi Lisowskiej  Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich jednocześnie Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która odeszła na zasłużoną emeryturę.
    Uroczystość rozpoczął Wójt Wiesław Radzięciak, który podsumował 46 lat pracy Pani Jadwigi na rzecz Urzędu Gminy Leśniowice, podkreślając że niewątpliwie współpraca ta zasługuje na szczególne uznanie. Pani Jadwiga pracę rozpoczęła 1 lipca 1965 r. W pracy była osobą wyrozumiałą, koleżeńską i zawsze pozytywnie nastawioną do drugiego człowieka. Swoją postawą stanowiła wzór dla młodego pokolenia i była podporą dla doświadczonych pracowników oraz mieszkańców Gminy Leśniowice.

    W dalszej części Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Drogomireckim w imieniu Samorządu Gminy Leśniowice złożyli na ręce Pani Jadwigi podziękowania za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy Leśniowice życząc na nadchodzące lata dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, realizacji swoich planów i oby dobra pamięć o pracownikach urzędu pozostała na długo w jej sercu.
    Podziękowania wraz z życzeniami i drobnym upominkiem wręczyli również wszyscy pracownicy urzędu oraz jednostek podległych, dziękując z całego serca Pani Jadwidze
 za olbrzymie zaangażowanie i wieloletnią współpracę oraz życząc tego by wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz.
    W  uroczystości udział wzięli też Koledzy i Koleżanki z Gminnej Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach na czele z Panem Adolfem Doboszem Wiceprezesem Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, którzy złożyli życzenia wszystkiego najlepszego na dalsze lata działalność i współpracy w Zarządzie Gminnym PSL w Leśniowicach. Następnie dokonano wręczenia Pani Jadwidze Medalu  Wincentego Witosa za zasługi dla Ruchu Ludowego.
    Na zakończenie głos zabrała Pani Jadwiga, która nie kryjąc wzruszenia, podziękowała wszystkim za długoletnią współpracę oraz życzenia i miłe pożegnanie zapewniając, że zawsze będzie pamiętała o pracownikach, urzędzie jak i całej Gminie Leśniowice.


          
Powiatowe Święto Ludowe


W dniu 12 czerwca 2011 r. w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z Przeglądem Zespołów Ludowych „Święto Wsi”.
    Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Starosta Chełmski, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.
    W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Mjr Piotr Belina Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pani Anna Mazurek Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, Pani Anna Dudek Janiszewska Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Chełmie, Pani Irmina Juśkiewicz-Bartnik Prezes LGD „Ziemi Chełmskiej”, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, wójtowie okolicznych gmin, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter, Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, radni, sołtysi, działacze ludowi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.
    Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym, po którym Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach powitał zgromadzonych gości.
    Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Stocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. W swoim wystąpieniu przedstawił historię obchodów święta ludowego oraz nawiązał do dzisiejszych problemów, z jakimi zmierza się ruch ludowy.
    W dalszej części Pan Kazimierz Stocki i Pan Czesław Michalczuk dokonali odznaczenia działaczy ruchu ludowego, przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

Medale im. Wincentego Witosa otrzymali:

- Kol. Mieczysław Dyszewski

- Kol. Janusz Ożóg

„Złote Koniczynki” otrzymali:

- Kol. Maria Oszust

- Kol. Stefan Prokop

- Kol. Bogusław Nafalski

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali: ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Andrzej Walencik.
    Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne. Na scenie w ramach Przeglądu Zespołów Ludowych „Święto Wsi”, zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze z terenu gminy Leśniowice: „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”. Ponadto wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic, Zespół Muzyczny z Leśniowic oraz para taneczna: Seweryn Hałaj i Karolina Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Sielcu.
    Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu Wokalnego „Gdzie diabeł nie może…”. Trzy atrakcyjne wokalistki z Zamościa, które wykonywały piosenki z lat dwudziestych, trzydziestych i sześćdziesiątych wzbudziły duże zainteresowanie i zgromadziły przed sceną liczną publiczność.
    Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dzieci, z trampoliny i zjeżdżalni. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Białopolu, prace twórców ludowych z terenu gminy Leśniowice, a także skosztować pysznego miodu Państwa Anny i Czesława Zielińskich z Leśniowic.
    Dodatkowo przeprowadzono Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner” w Srebrzyszczu. W zawodach zwyciężył Pan Alfred Choma, II miejsce zajął Adam Sikorski a III miejsce zajął Pan Wiesław Radzięciak. Najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała Pani Barbara Pendel.
    Dyplomy i puchary ufundowane przez PB „Partner” w Srebrzyszczu wręczał Pan Krzysztof Pietrzak sędzia zawodów a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Rejonowego LOK
w Chełmie.
    Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „Makro” z Hrubieszowa.
Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 16 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie zarządu Gminnego PSL, na którym omówiono organizację Powiatowego Święta Ludowego, które odbędzie się w dniu 12 czerwca o godz. 14 00 na stadionie sportowym w Leśniowicach. W programie przewidziano między innymi:
- występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic
- występy Zespołów Śpiewaczych: „Sielanki”, “Rakołupianki” i “Kumowianki
- występ taneczny par dziecięcych
- występ Zespołu Wokalnego "Gdzie diabeł nie może..."
Dokonano również podsumowania przeprowadzonych wyborów do Rady Powiatu Lubelskiej Izby Rolniczej, które zostały przygotowywane oraz przeprowadzone w tajemnicy przed rolnikami, których są bezpośrednio zainteresowani udziałem w nich. Jednak mimo zaistniałych utrudnień kandydatami do Rady Powiatu Lubelskiej Izby zostali wybrani:
- Kol. Maria Oszust zam. Sielec
- Kol. Mirosław Dolecki zam. Sarniak
Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za poparcie naszych kolegów oraz gratulujemy kandydatom życząc powodzenia w pracy w Radzie Powiatu Lubelskiej Izby Rolniczej.
Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 17 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, na którym zapoznano się z kalendarzem wyborczym do Izb Rolniczych przyjętych Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wybory odbędą się w dniu 3 kwietnia 2011 r. Zarząd Gminny zwraca się z gorącym apelem do rolników z terenu naszej gminy o zaangażowanie się w wyborach i aktywny udział w nich gdyż wszystkim leży dobro naszych rolników, dlatego powinnyśmy wybrać dobrych reprezentantów naszej gminy.

Ponadto omówiono bieżące sprawy wewnątrz organizacyjne w tym zapoznano się z informacją Prezesów Kół o przyjęciu nowych członków. Jednocześnie Zarząd Gminny jest bardzo otwarty na przyjęcie nowych członków mile widziani są ludzie młodzi, kobiety, dlatego też podjęliśmy decyzję o dodaniu nowego linku do naszej strony odnośnie informacji o sposobie wstąpienia do naszej gminnej organizacji.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 22 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, na którym zapoznano się z kalendarzem wyborczym do Izb Rolniczych przyjętych Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wybory odbędą się w dniu 3 kwietnia 2011 r. Zarząd Gminny zwraca się z gorącym apelem do rolników z terenu naszej gminy o zaangażowanie się w wyborach i aktywny udział w nich gdyż wszystkim leży dobro naszych rolników, dlatego powinnyśmy wybrać dobrych reprezentantów naszej gminy.

Ponadto omówiono bieżące sprawy wewnątrz organizacyjne w tym zapoznano się z informacją Prezesów Kół o przyjęciu nowych członków. Jednocześnie Zarząd Gminny jest bardzo otwarty na przyjęcie nowych członków mile widziani są ludzie młodzi, kobiety, dlatego też podjęliśmy decyzję o dodaniu nowego linku do naszej strony odnośnie informacji o sposobie wstąpienia do naszej gminnej organizacji.


Polskie Stronnictwo Ludowe świętowało


W dniu 30 stycznia 2011 r. członkowie oraz sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z Leśniowic wzięli udział w tradycyjnym Opłatku Ludowym w Lublinie, zorganizowanym przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie Krzysztofa Hetmana.

Opłatek zgromadził kilka tysięcy osób z całego regionu. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Waldemar Pawlak Prezes PSL, metropolita lubelski abp Józef Życiński, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel, parlamentarzyści PSL i PO oraz samorządowcy. Spotkaniu towarzyszyły koncerty zespołów młodzieżowych i ludowych z województwa lubelskiego. Gwiazdą części artystycznej była Magdalena Welc laureatka III edycji „Mam talent”.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili:

Prezes PSL na Lubelszczyźnie, marszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Hetman apelował, aby mieszkańcy Lubelszczyzny przełamywali "krzywdzący stereotyp województwa peryferyjnego, biednego, niedołężnego". Prezes powiedział, że "możemy osiągać sukcesy, musimy w to tylko uwierzyć i zmiany tego stereotypu, który obciąża nasz region, musimy zacząć od siebie. My musimy mieć wiarę w sukces i uwierzyć, że wspólnymi siłami możemy to zrobić"

Następnie głos zabrał Waldemar Pawlak mówiąc, iż „bardzo ważne jest, abyśmy w naszej polityce odnosili się i odwoływali się do tych wielkich idei i wielkich Polaków. Abyśmy wyszli ponad tę awanturę, która się teraz przetacza przez nasz kraj, abyśmy poszli w taki sposób i pokazali, że ta polityka może być piękna i wspaniała, jeżeli się kierujemy wielkimi i wspaniałymi ideami".

Należy podkreślić, że na Lubelszczyźnie "bije serce ruchu ludowego" jak powiedział prezes Waldemar Pawlak, co przełożyło się na dobry wynik w wyborach samorządowych, na co również liczymy w zbliżających się wyborach parlamentarnych.


projekt: http://www.atcsites.com

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach