projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006Archiwum 2012 r.


Posiedzenie Zarządu połączone z wigilią

        W dniu 21 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach. W posiedzeniu wziął udział Kolega Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego w Chełmie, zarząd gminny, prezesi kół oraz nowo wstępujący członkowie do naszych kół. Posiedzenie otworzył Kolega Czesław Michalczuk który powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie oraz omówił  działania zarządu od ostatniego posiedzenia. Następnie głos oddał Koledze Prezesowi Powiatowemu, który omówił przebieg Zjazdu Wojewódzkiego oraz XI Kongresu PSL. Następnie Prezesi wręczyli legitymacje dla nowo wstępujących członków. Posiedzenie zakończyło się wspólną wigilią.

Pamiętamy

W dniu 2 listopada 2012 r. władze gminy Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, Kolega Wiesław Radzięciak Skarbnik Zarządu i Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy jak co roku odwiedzili groby zmarłych kolegów naszej gminy naszej gminnej organizacji pochowanych na cmentarzach w Kumowie Plebańskim Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.
      W tym roku pożegnaliśmy dwóch naszych Kolegów Mariana Kaspruka wieloletniego członek Koła PSL w Leśniowicach, pracownika Gminnej Spółdzielni i Kolegę Jacka Żydka członka Koła PSL w Rakołupach, młodego rolnik wsi Plisków.
    Wciąż żywe jest wspomnienie i pamięć o zmarłych, którzy odeszli w latach poprzednich, m.in.: Kol. Dolecki Władysław, Kol. Kowal Ryszard, Kol. Adamczuk Tomasz Lucjan i wielu pozostałych członkach.
    Święto Zmarłych to czas wyjątkowy, który skłania nas do zadumy i refleksji o przemijaniu, ale także wspomnień związanych z ludźmi, których nie ma już między nami. Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci.

Niech spoczywają w pokoju!


Odbyły się wybory uzupełniające

W dniu 21 października 2012 r. odbyły się na terenie gminy wybory uzupełniające do Rady Gminy Leśniowice  w okręgu nr 10 w Sielcu w których kandydowała nasza koleżanka Maria Oszust. Niestety nie udało się naszej koleżance zdobyć mandatu. Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach serdecznie dziękuje za podjęcie trudu kandydowania do Rady Gminy Leśniowice oraz za mimo wszystko uzyskany bardzo dobry wynik w wyborach.
        Przykro nam jest, iż nie udało się Koleżance uzyskać mandatu radnej, na który wspólnie pracowaliśmy, ale pomimo to nadal liczymy na dalszą aktywną koleżanki pracę.


Wybory Uzupełniające w Sielcu


        W dniu 15 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego na którym oceniono przebieg kompanii wyborczej naszej kandydatki na radną Koleżanki Marii Oszust. Zarząd Gminny i Wójt Gminy popierają kandydatkę i zapraszają mieszkańców Sielca do licznego udziału i oddania głosu na Marię Oszust.


Wybrany został Prezes organizacji wojewódzkiej PSL


    W dniu 14 października 2012 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 372 delegatów z całego województwa. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in. Wicepremier - Prezes PSL Waldemar Pawlak, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL - Europoseł Jarosław Kalinowski, Alina Wojtas, Sekretarz Stanu w KPRM - Wiceprezes PSL Ewa Kierzkowska, Poseł na Sejm RP – Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP – Stanisław Żmijan, Senator Józef Zając, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Tomasz Zając, Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin – Zbigniew Targoński, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. Marian Wesołowski, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – dr inż. Henryk BichtaDelegaci w głosowaniu tajnym na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie ponownie wybrali Kol. Krzysztofa Hetmana. W wyborach uzyskał on 325 głosów i zdecydowanie wyprzedził Witolda Perkę – reprezentującego organizację PSL w Łukowie.
Zarząd Gminny PSL składa serdeczne gratulacje i życzy sukcesów i skutecznego prowadzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego na Lubelszczyźnie.Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Chełmie        W dniu 15 lipca 2012 r. w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Pod Wiatrakiem” w Natalinie odbył się Powiatowy Zjazd polskiego Stronnictwa Ludowego. W zjeździe uczestniczyło 23 koleżanek i kolegów z naszej gminnej organizacji: Michalczuk Czesław, Buk Ryszard, Oszust Maria, Dziedzic Maria, Sulej Czesława, Radzięciak Wiesław, Sak Lucyna, Dolecki Mirosław, Łazowska Jadwiga, Dobosz Adolf Geleta Elżbieta, Lisowska Jadwiga, Prokop Teresa, Prokop Stefan Pendel Barbara, Drogomirecki Stanisław, Jańczuk Grzegorz, Skubisz Urszula, Stańkowski Krzysztof, Domański Jerzy, Oszust Wiesław, Wychadańczuk Zdzisław, Zalewa Dariusz.
        Prezesem  Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie chełmskim ziemskim został Kolega Piotr Deniszczuk, dotychczas pełniący funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego PSL. O tym, że procedury demokratyczne w Polskim Stronnictwie Ludowym są wysoko cenione, świadczy tajne głosowanie w którym delegaci ostatecznie w drugiej turze zdecydowali o wyborze. Do Zarządu Powiatowego zostali wybrani z naszej organizacji: Czesław Michalczuk, Wiesław Radzięciak i Stefan Prokop a do Prezydium Zarządu wszedł Czesław Michalczuk.
        Kolega Piotr Deniszczuk prowadzi własne gospodarstwo rolne oraz gospodarstwo agroturystyczne, dał się poznać jako dobry organizator funkcjonowania Stronnictwa w powiecie chełmskim. W dyskusji delegaci zwrócili się także do obecnego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL  Krzysztofa Hetmana oraz  Senatora Józefa Zająca z prośbą o pomoc w przezwyciężaniu  trudności stojących na drodze rozwoju społeczności powiatu chełmskiego. IV Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Chełmie wypracował szereg postulatów oraz tez programowych dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej  w powiecie chełmskim i pozostałej części województwa lubelskiego.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSLW dniu 12 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL, na którym dokonano podsumowania obytego w dn. 27 maja br. Powiatowego Święta Ludowego.
Członkowie organizację święta ludowego oceniają bardzo dobrze jako  dobrze przygotowane jak również zapewniające liczne atrakcji dla licznie zgromadzonych mieszkańców naszej gminy.
Ponadto omówiono przygotowania związane z transportem delegatów oraz wyłonieniem kandydatów do pracy w komisjach pracujących podczas obrad Zjazdu Powiatowego PSL który odbędzie się 15 lipca 2012 o godz. 10 00 w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Pod Wiatrakiem” w Natalinie.Powiatowe Święto Ludowe i Dzień Samorządu

W dniu 27 maja 2012 roku w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z Dniem Samorządu.
      Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.
          W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Pan Sławomir Zawiślak Kierownik ARiMR w Chełmie, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Chełmie, Pan Kazimierz Stocki Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pani Teresa Królikowska Prezes PKS Wschód Lublin, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner” z Srebryszcza, Pan Franciszek Lubaś Prezes BS w Leśniowicach, Pan Wacław Nafalski – Prezes BS w Białopolu, Pan Krzysztof Gawriołek Radny Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Stanisław Kosiniec Prezes Zarządu Okręgowego Batalionów Chłopskich, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, wójtowie okolicznych gmin, radni, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, sołtysi, działacze ludowi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.
    Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym następnie odśpiewano hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego, po którym Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy powitał zgromadzonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym odniósł się wartości jakimi kierują się działacze ruchu ludowego oraz nawiązał do dzisiejszych problemów z jakimi zmierza się dzisiaj samorząd.
    Następnie głos zabrał Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie przedstawiając historię i znaczenie ruchu ludowego oraz zachęcał do dalszej wspólnej pracy razem, a nie jeden przeciw drugiemu.
       Z grona zebranych gości głos zabrał Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego przekazując pozdrowienia od Starosty Chełmskiego oraz  złożył życzenia dla wszystkich członków  ruchu ludowego.
       W dalszej części Pan Piotr Deniszczuk i Pan Czesław Michalczuk dokonali wręczenia odznaczeń dla działaczy ruchu ludowego przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

„Złote Koniczynki” otrzymali:
    - Kol. Maria Dziedzic
    - Kol. Mirosław Dolecki

    Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich przyznał medal za działalność na rzecz krzewienia pamięci Batalionów Chłopskich dla Kol. Wiesława Radzięciaka oraz medal gen. Franciszka Kamińskiego dla  Kol. Wacława Nafalskiego. Medale odznaczonym wręczył Pan Stanisław Kosiniec  Prezes Zarządu Okręgu Chełmskiego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy batalionów Chłopskich.
      Kolejnym punktem uroczystości była msza święta , którą w intencji działaczy ruchu ludowego i samorządowych celebrowali ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Andrzej Walencik.
       Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się występy artystyczne podczas których w przedstawieniu humorystycznym prezentującym powstanie miejscowości Leśniowice zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach pod kierownictwem Pani Katarzyny Kamińskiej następnie wystąpiły zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice ”Sielanki”, „Kumowianki”, Zespół Muzyczny z Leśniowic oraz  Zespół wokalno – instrumentalny „Cykady” z Wólki Okopskiej.
       Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu Wokalnego „Gdzie diabeł nie może …” które wykonały piosenki w stylu cygańskim. Organizatorzy przygotowali także rożne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dla dzieci przygotowano trampolinę i zjeżdżalnię. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i zaprezentowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rakołupach, Sielca i Majdanu Leśniowskiego.
        Ponadto osoby dorosłe mogły wziąć udział w Otwartych Zawodach Strzeleckich o Puchar Wójta Gminy Leśniowice. W zawodach zwyciężył Pan Mariusz Wilgos, II miejsce zajął Pan Janusz Pyc III miejsce Pan Sławomir Taras. Najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała Pani Agnieszka Kijańczuk.
        Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „Makro” z Białopola.
         Święto  zgromadziło przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie.      
Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL i stanowisko w sprawie oświaty

        W dniu 10 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL na którym zapoznano się z zawansowaniem prowadzonych reform w oświacie mających na celu przekształcenie istniejących szkół z jednostek budżetowych w placówki publiczne prowadzone przez Leśniowskie Stowarzyszenie Samorządowo – Oświatowe. Członkowie Zarządu podczas posiedzenia zwrócili uwagę na  toczący się konflikt od kilku ostatnich tygodni wyrażając swoją dezaprobaty w stosunku do postawy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sielcu. Jednocześnie członkowie zarządu wypracowali stanowisko zobowiązując jednocześnie  Prezesa  Zarządu do zaprezentowania go na najbliższej sesji Rady Gminy.  

STANOWISKO
Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach z dnia 10 maja 2012 r.

 Zarząd Gminny PSL po zapoznaniu się z informacją w zakresie prowadzonych reform w oświacie przez władze Gminy Leśniowice zdecydowanie popiera prowadzone działania w tym zakresie.
        Zarząd Gminy jednocześnie stwierdza, że prowadzone reformy mają na celu utrzymanie istniejącej sieci szkół dla dobra każdego  dziecka by miało jak dotychczas najkrótszą drogę do szkoły.
        Członkowie Zarządu biorący udział w wielu spotkaniach konsultacyjnych wyrażają wysoką dezaprobatę w stosunku do postawy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sielcu, którzy nie widzą dobra dzieci tylko patrzą przez pryzmat własnych korzyści.
       Sytuacja taka nie może mieć miejsca, gdyż o kształcie oświaty decydować mogą tylko demokratycznie wybrane władze tj. Rada Gminy i Wójt Gminy.
         Dlatego też członkowie i Zarząd PSL w Leśniowicach dołożą wszelkich starań by popierać reformy w tym zakresie podjęte przez władze gminy.
Ponadto omówiono organizację Powiatowego Święta Ludowego połączonego z Dniem Samorządu, które odbędzie się w dniu 27 maja o godz. 14 00 na stadionie sportowym w Leśniowicach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości na nasze święto.


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Powiatowy PSL

W dniu 3 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Powiatowy PSL, na którym dokonano podsumowania obytego w dn. 24 marca br. Zjazdu Gminnego.
Członkowie zjazd oceniają pozytywnie jako bardzo dobrze przygotowany i sprawnie przeprowadzony. Ponadto omówiono również uchwałę programową podjętą podczas obrad Zjazdu Gminnego.
Jednym ze zgłoszonych wniosków było wymarznięcie ozimin Kol. Wiesław Radzięciak poinformował, że wystąpił z wnioskiem do Wojewody lubelskiego o ogłoszenie klęski żywiołowej dla Gminy Leśniowice oraz zachęcał wszystkich poszkodowanych do składania wniosków o wielkości poniesionej szkody w uprawach ozimych.
        Na zakończenie posiedzenia Prezes złożył życzenia świątecznie dla zebranych oraz ich rodzinom.


Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rewizyjnej PSL

             W dniu 24 marca 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rewizyjnej PSL na którym dokonano w głosowaniu jawnym ukonstytuowania Komisji i pracować będzie w składzie:
        Prokop Teresa - Przewodnicząca
        Zalewa Dariusz - Wiceprzewodniczący
        Wychadańczuk Zdzisław - SekretarzPierwsze posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

        W dniu 24 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL na którym w wyniku glosowania jawnego dokonano ukonstytuowania Zarządu który przedstawia się następująco:
        1. Kol. Michalczuk Czesław – Prezes
        2. Kol. Dobosz Adolf - Wiceprezes
        3. Kol. Lisowska Jadwiga - Wiceprezes
        4. Kol. Radzięciak Wiesław – Skarbnik
        5. Kol. Sak Lucyna - Sekretarz
        6. Kol. Buk Ryszard - Członek
        7. Kol. Dziedzic Maria - Członek
        8. Kol. Oszust Maria- Członek
        9. Kol. Sulej Czesława- Członek
        19. Kol. Dolecki Mirosław- Członek
        11. Kol. Łazowska Jadwiga- Członek
Członkowie Zarządu wybrali również swoich przedstawicieli do Zarządu Powiatu PSL którymi zostali:
        1. Kol. Michalczuk Czesław
        2. Kol. Radzięciak Wiesław

IX Gminny Zjazd Delegatów  PSL w Leśniowicach

 
    W dniu 24 marca 2012 r. odbyły się obrady IX Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PSL w Leśniowicach, w którym wzięło udział 37 delegatów, co stanowi 54 % członków ogółem oraz licznie przybyli zaproszeni goście w osobach: Kol. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa jednocześnie Prezes ZW PSL, Kol. Piotr Deniszczuk Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol. Józef Górny zastępca Prezydenta Miasta Chełma oraz Prezes Zarządu Grodzkiego PSL, Kol. Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Kol. Sławomir Zawiślak Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kol. Kazimierz Stocki Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu  Pracy, Kol. Waldemar Domański Wójt Gminy Dubienka jednocześnie W-ce Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol. Kazimierz Smal Wójt Gminy Ruda Huta oraz W-ce Prezes ZP PSL w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Kol. Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Urzędu Gminy w Leśniowicach, Pani Małgorzata Romańczuk  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Radni Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy w Leśniowicach.
Obrady  Zjazdu rozpoczęły się hymnem państwowy, po którym Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach powitał przybyłych gości oraz delegatów.
Następnie złożono podziękowania za pracę na rzecz ruchu ludowego dla Kol.  Jadwigi Lisowskiej i Kol. Adolfa Dobosza wręczając im okolicznościowe podziękowania  oraz  kwiaty. Dla nowo przyjętych członków tj. Kol. Stanisława Drogomireckiego i Kol. Barbary Pendel dokonano wręczenia legitymacji członkowskich PSL przez Prezes ZW PSL Kol. Krzysztof Hetman wraz z Prezesem ZP PSL Kol. Piotrem Deniszczukiem. W dalszej części wybrano  Przewodniczącego Zjazdu którym został Kol. Stanisław Drogomirecki oraz Sekretarza Zjazdu którym została Kol. Lucyna Sak.
Następnie dokonano wyboru trzech komisji pracujących podczas zjazdu w skład których weszli:

Komisja Wyborcza
    Kol. Pilipczuk Wioletta – Przewodnicząca
    Kol. Pendel Barbara – Członek
    Kol. Geleta Elżbieta – Członek
Komisja Mandatowo - Skrutacyjna
    Kol. Rykała Agnieszka – Przewodnicząca
    Kol. Chęć Janusz – Członek
    Kol. Pieczykolan Sławomir – Członek
Komisja Uchwał i Wniosków
    Kol. Rzeszut Małgorzata – Przewodnicząca
    Kol. Zalewa Dariusz – Członek
    Kol. Skubisz Urszula – Członek

   W kolejnej części Kol. Prezes Czesław Michalczuk  Prezes ZG PSL przedstawił sprawozdanie z działalność polityczno – gospodarczą stronnictwa za okres ostatniej kadencji
Następnie Kol. Teresa Prokop W-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z czynności kontrolnych finansów stronnictwa wnosząc wniosek o udzielenia skwitowania ustępującym władzom.
  W dyskusji glos zabrał Kol. Krzysztof Hetman Marszalek Województwa odnosząc się do przedstawionego sprawozdania z działalności stronnictwa, podkreślił że hasło  wyborcze „ Człowiek jest najważniejszy” ciągle jest  aktualne i nie można z niego zrezygnować a jedynie znaleźć kompromis na drodze do osiągnięcia celu. Prezes ZW PSL podkreślił działania na wysokim poziomie naszej gminnej organizacji jako jednej z najprężniej działających w województwie, właśnie wspólna praca u podstaw to charakteryzuje naszą gminną organizację a  mniej   kłótni i sporów jest to przesłanie dla wszystkich członków ruchu ludowego w całym kraju.
    W dalszej części głosy zabrali Pan Franciszek Lubaś, Kol. Józef Górny, Kol. Kazimierz Stocki i Kol. Piotr Deniszczuk w/w podkreślili odnoszone sukcesy naszej gminnej partii na każdym polu działania dzięki wspólnej pracy wszystkich członków jak również życzyli owocnych obrad dzisiejszego zjazdu.
    Zabierając głos w dyskusji rolnicy w związku z przymrozkami i dużymi stratami w uprawach zbóż i rzepaku sięgającymi nawet do 100% na terenie gminy podnieśli zdecydowany głos o zobowiązanie władz o ogłoszenie klęski żywiołowej.
    Następnie głos Kol. Wiesław Radzięciak odnosząc się do aktualnych problemów gminy związanych z budową farm wiatrowych, odwiertu poszukiwawczego gazu łupkowego oraz reformą oświaty, zdementował krzywdzące sugestie o rzekomym zamykaniu szkól w celu  ich sprzedaży. Jednocześnie zobowiązał się do szybkiego oszacowania skali problemu wystąpienia szkód na terenie gminy i wystąpienia w tej sprawie do Wojewody Lubelskiego.
    Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wybory Prezesa ZG PSL w Leśniowicach został nim Kol. Czesław Michalczuk, któremu Przewodniczący Zjazdu złożył gratulacje w imieniu delegatów zjazdu wręczając kwiaty i życząc dalej skutecznego prowadzenia PSL w gminie.

Delegaci  w dalszej części zjazdu delegaci wybrali  Zarząd Gminny PSL w skład którego weszli:

                Kol. Buk Ryszard
                Kol. Dziedzic Maria
                Kol. Oszust Maria
                Kol. Sulej Czesława
                Kol. Radzięciak Wiesław

Kol. Sak Lucyna
Kol. Dolecki Mirosław
Kol. Łazowska Jadwiga
Kol. Lisowska Jadwigą
Kol. Dobosz Adolf

Gminną Komisji Rewizyjnej w skład której weszli:
    Prokop Teresa
    Zalewa Dariusz
    Wychadańczuk Zdzisław 

oraz z 23 kandydatów na Zjazd Powiatowy którymi zostali:

Kol. Michalczuk Czesław
Kol. Buk Ryszard
Kol. Oszust Maria
Kol. Dziedzic Maria
Kol. Sulej Czesława
Kol. Radzięciak Wiesław
Kol. Sak Lucyna
Kol. Dolecki Mirosław
Kol. Łazowska Jadwiga
Kol. Dobosz Adolf
Kol. Geleta Elżbieta
Kol. Lisowska Jadwiga

Kol. Prokop Teresa
Kol. Prokop Stefan
Kol. Pendel Barbara
Kol. Drogomirecki Stanisław
Kol. Jańczuk Grzegorz
Kol. Skubisz Urszula
Kol. Stańkowski Krzysztof
Kol. Domański Jerzy
Kol. Oszust Wiesław
Kol. Wychadańczuk Zdzisław
Kol. Zalewa Dariusz

     Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła w uchwale podsumowywanie IX Zjazdu Gminnego PSL w Leśniowicach wskazując kierunki pracy na najbliższą kadencję, którą jednocześnie przegłosował zjazd.
   Na zakończenie Gminnego Zjazdu Prezes ZG PSL podziękował wszystkim za przybycie zaangażowanie w pracę zjazdu oraz zobowiązał zebranych do większego zaangażowanie w pracę w ruchu ludowym.
         Gminny zjazd został zakończony odśpiewaniem roty hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zjazd uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierownictwem Pana Kornela Matczuk.
 

 


Posiedzenie Zarządu Gminnnego PSL z udziałem Prezesów Kół Środowiskowych
     
        W dniu 19 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem Prezesów Kół Środowiskowych oraz członków Koła w Leśniowicach, na którym posumowano odbytą Kampanię Sprawozdawczo - Wyborczą. Kampania przebiegła sprawnie.
        Zmiana funkcji Prezesa nastąpiła w Kole Środowiskowym w Rakołupach gdzie dotychczasowy Prezes Kol. Adolf Dobosz nie wyraził zgody  na kandydowanie ze względu na stan zdrowia na funkcję Prezesa i w jego miejsce wybrano długoletnią działaczkę Kol. Maria Dziedzic.
        Posiedzeniu zatwierdzono materiały na IX Gminnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego który odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 10 00  w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.
    Zapraszamy wszystkich gości oraz członków naszej gminnej organizacji.

 


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła PSL w Sarniaku

                W dniu 25 lutego 2012 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła PSL w Sarniaku. W zebraniu wzięli udział członkowie koła a także goście: Kol. Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła należy obecnie  21 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Mirosława Doleckiego Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Mirosław Dolecki a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarzem Koła Kol. Kazimierz Łazowski a Skarbnikiem Koła Kol. Jadwiga Łazowska. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały ustępującemu zarządowi za pracę w kierowaniu koła w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problem szkód wyrządzanych przez dziki, budowy wodociągu  oraz funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono program działalności Koła na lat 2012 – 2016.


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła PSL w Rakołupach

                   W dniu 25 lutego 2012 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła PSL w Rakołupach. W zebraniu wzięli udział członkowie koła a także goście Kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego, Kol. Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Kol. Maria Oszust Członek Zarządu Gminnego PSL. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła należy obecnie 19 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Adolfa Dobosza Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Ze względu na to że z kandydowania na prezesa ze względu na stan zdrowia wycofał się długoletni Prezes Kol. Adolf Dobosz dokonano wyboru nowego Prezesa Koła którym została Kol. Maria Dziedzic. Pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane te same osoby: Sekretarzem Koła Kol. Ryszard Buk a Skarbnikiem Koła Kol. Teresa Prokop. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały Kol. Adolfowi Doboszowi za tak długą pracę w kierowaniu koła i działalność na rzecz PSL a zebrani nagrodzili to burzliwymi oklaskami. Prezes Zarządu Gminnego  podziękował też pozostałym ustępującemu członkom zarządu za pracę w kole w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL W dyskusji poruszono problem wysokości podatków oraz funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono program działalności Koła na lat 2012 – 2016.


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła PSL w Leśniowicach

        W dniu 24 lutego 2012 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła PSL w Leśniowicach. W zebraniu wzięli udział członkowie koła a także goście: Kol. Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Kol. Lucyna Sak Sekretarz Zarządu Gminnego PSL. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła przyjęto nowych członków i koło obecnie liczy 18 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Czesławę Sulej Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Czesława Sulej a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarzem Koła Kol. Wioletta Pilipczuk a Skarbnikiem Koła Kol. Wiesław Radzięciak. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały ustępującemu zarządowi za pracę w kierowaniu koła w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problemy funkcjonowania administracji samorządowej  oraz funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono program działalności Koła na lat 2012 – 2016.

 


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła PSL w Kumowie

        W dniu 24 lutego 2012 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła PSL w Kumowie. W zebraniu wzięli udział członkowie koła a także goście: Kol. Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Kol. Lucyna Sak Sekretarz Zarządu Gminnego PSL. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła przyjęto nowych członków i koło obecnie liczy 11 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Czesława Michalczuka Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Czesława Michalczuka a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarszem Koła Kol. Agnieszka Rykała a Skarbnikiem Koła Kol. Maria Oszust. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały ustępującemu zarządowi za pracę w kierowaniu koła w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problem budowy biogazowi  oraz funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono program działalności Koła na lat 2012 – 2016.


 

Kampania Sprawozdawczo - Wyborcza w gminnej organizacji PSL

        W dniu 7 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem Prezesów Kół Środowiskowych, na którym ustalono terminy zebrań  Sprawozdawczo – Wyborczych kół środowiskowych, które odbędą się w dniach:
-  24 lutego br. godz. 13 00 koło środowiskowe Kumów,
-  24 lutego br. godz. 14 00 koło środowiskowe Leśniowice,
-  25 lutego br. o godz. 12  00 koło środowiskowe Sarniak,
-  25 lutego br. o godz. 14 00  koło środowiskowe Rakołupy

Ustalono że Gminny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy odbędzie się 24 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.
Liczymy że kampania Sprawozdawczo – Wyborcza w gminnej organizacji PSL  przebiegnie sprawnie.Pożegnaliśmy Kolegę Mariana Kaspruka

 
        W dniu 3 lutego 2012 r. licznie przybyli mieszkańcy, koleżanki i koledzy z organizacji gminnej PSL w Leśniowicach na czele z Kolegą Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego w Leśniowicach i Kolegą Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy w Leśniowicach uczestniczyli w ostatniej drodze ś.p. Mariana Kaspruka. Nasz kolega prowadził gospodarstwo rolne w Janówce, ale większość swojego życia oddał pracy w spółdzielczości. Od 1950 roku aż do przejścia na emeryturę był pracownikiem Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Leśniowicach. Pracował w ciągłym kontakcie z ludźmi którym starał się rozwiązywać każdy problem. Zawsze bardzo koleżeński, sumienny i oddany. Zawsze potrafił wyciągnąć pomocną dłoń. Oddany był też działalności społecznej. Od 1971 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie od 1990 roku członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełnił również funkcję Kuratora Sądowego oraz był aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nie sposób zapomnieć o jego zasługach dla gminy, wsi, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczej Straży Pożarnej.
Za swoją pracę i działalność społeczną odznaczony został w 1983 roku Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz w 1964 roku Medalem 40-lecia Polski.

Mowę pożegnalną do uczestników pogrzebu skierował Kolega Wiesław Radzięciak

        Cześć jego pamięci!!!!! Spoczywaj w spokoju!


Posiedzenie Zarządu Gminnego i Klubu Radnych PSL

W dniu 23 stycznia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL i radnych Gminy Leśniowice  należących do Klubu Radnych  PSL.

Zarząd i Klub Radnych PSL zapoznał się z zakresem zaproponowanych reform w zakresie  planowanej reformy oświaty na terenie gminy Leśniowice. Zebrani z ubolewaniem przyjęli wiadomość   że pierwotnie zaproponowane przez Wójta Gminy reformy oświaty w zakresie prowadzenia szkół z terenu naszej gminy w formie  stowarzyszenia nie spotkały się z poparciem nauczycieli i rodziców szkół w miejscowości Sielec, gdzie przy takim rozwiązaniu istotnym dla budżetu gminy gwarantowana była praca dla wszystkich nauczycieli obecnie zatrudnionych oraz  funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych.

Zapoznano się również z nowym projektem reformy który proponuje prowadzenie jednej szkoły podstawowej w Leśniowicach i likwidację pozostałych szkół. Nowy projekt reform nie gwarantuje wszystkim nauczycielom zatrudnienia.

Zarząd i Klub Radnych PSL ostateczną decyzję o kształcie reform pozostawia do decyzji Rady Gminy Leśniowice.Spotkanie noworoczne w Lublinie "Opłatek Ludowy 2012"

W dniu 15 stycznia 2012 r. członkowie oraz sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z Leśniowic tradycyjnie wzięli udział w Opłatku Ludowym w Lublinie zorganizowanym przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Krzysztofa Hetmana.
        Gośćmi honorowymi byli Wicepremier Prezes PSL Waldemar Pawlak, Arcybiskup Metropolita Lubelski prof. De hab. Stanisław Budzik, ordynariusz prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej arcybiskup Abel, parlamentarzyści PSL oraz samorządowcy. Spotkaniu towarzyszyły koncerty zespołów młodzieżowych z województwa lubelskiego m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy. Gwiazdą części artystycznej była Natalia Zozula – finalistka „Must Be The Music”.

Corocznie organizowany opłatek cieczy się bardzo dużą popularnością tegoroczny zgromadził kilka tysięcy osób z całego regionu.


   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach