projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006
Archiwum 2013 r.Uroczyste posiedzenie Zarządu Gminnego PSL połączone ze spotkaniem wigilijnym


W dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Gminnego PSL, po którym odbyło się spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Wójt Gminy oraz kierownicy i pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła wszystkich odczytana Ewangelia wg. Św. Łukasza oraz wspólna modlitwa.

Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, Kolega Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady, złożyli zebranym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, by przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła, rodzinnej atmosfery oraz optymizmu, a Nowy 2014 Roku spełnił  wszystkie marzenia.

Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.

Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

Zwieńczeniem spotkania była degustacja tradycyjnych potraw przygotowanych przez pracowników urzędu.


Pamiętamy

    W dniu 3 listopada 2013 r. Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, Kolega Wiesław Radzięciak Skarbnik Zarządu i Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy tradycyjnie jak co roku pamiętali o odwiedzeniu grobów zmarłych kolegów naszej gminy i gminnej organizacji pochowanych na cmentarzach w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach.
    W tym roku z naszej organizacji nikt nie odszedł, a jedynie odwiedziliśmy groby naszych Kolegów i Koleżanek, m.in. Kol. Marii Semeniuk prezes Koła w Kumowie, Kol. Adama Bulicza członka PSL, Kol. Władysława Doleckiego, Kol. Ryszarda Kowal, Kol. Tomasza Lucjana Adamczuk, Kol. Mariana Kaspruka wieloletniego członka Koła PSL w Leśniowicach, pracownika Gminnej Spółdzielni, Kol. Jacka Żydka członka Koła PSL w Rakołupach, młodego rolnika wsi Plisków czy Stanisława Kaczor.
    Święto Zmarłych to czas wyjątkowy, który skłania nas do zadumy i refleksji o przemijaniu, ale także wspomnień związanych z ludźmi, których nie ma już wśród nas. Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...
        Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach


W dniu 25 listopad 2013 r. w sali Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach. W posiedzeniu uczestniczył Kolega Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL. Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją z działalności Zarządu Powiatowego a także oceniono bieżącą działalność gminy. Zarząd pozytywnie odniósł się do działań gminy w zakresie działań inwestycyjnych a zwłaszcza realizacji Projektu pt. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. Zarząd zamierza też podjąć dalsze działania w zakresie rozwoju organizacji gminnej.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach

W dniu 12 września 2013 r. w sali Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach. W posiedzeniu uczestniczył Kolega Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL. Podczas posiedzenia omówiono realizację „Gminnego programu przebudowy dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 - 2014” oraz zapoznano się z aktualną sytuacji w oświacie na terenie gminy Leśniowice. Zebrani członkowie pozytywnie ocenili działania wójta w tym zakresie oraz że realizacja Programu jest większa. Podkreśli, że na wszystkie zrealizowane inwestycje drogowe pozyskano zewnętrzne źródła finansowe. Zarząd podchodzi też ze zrozumieniem do działań Rady Gminy i Wójta w zakresie zmian w funkcjonowaniu oświaty na terenie gminy. Utrzymanie obecnej sieci szkół w warunkach geograficznych naszej gminy jest najlepszym rozwiązaniem. Zarząd popiera te działania dziękując radzie, wójtowi i jego służbom za zaangażowanie w realizację zadań drogowych i oświatowych.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach

W dniu 7 lipca 2013 r. w sali Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach na który podsumowano organizację Powiatowego Święta Ludowego oraz aktualną sytuację w rolnictwie. Kolega Czesław Michalczuk podsumował Powiatowe Święto Ludowe, które odbyło się w dniu 26 maja br.  na Stadionie Sportowym w Leśniowicach. Stwierdził, że uroczystość została przygotowana i przeprowadzona bardzo dobrze, zgromadziła bardzo dużo gości, członków i sympatyków PSL oraz bardzo liczną publiczność. Na przybyłych gości i mieszkańców gminy czekały liczne atrakcje co  przyczyniło się do uatrakcyjnienia wypoczynku niedzielnego mieszkańców gminy i było pozytywnie odebrane przez zgromadzonych na Święcie Ludowym. Zarząd podziękował wszystkim którzy czynnie włączyli się w organizację święta a zwłaszcza wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy w Leśniowicach.
Powiatowe Święto Ludowe i Gminny Dzień Samorządu

        W dniu 26 maja 2013 r. w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z Gminnym Dniem Samorządu.
    Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.
      W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski, Pan Sławomir Zawiślak Z-ca Kierownika ARiMR w Chełmie, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Chełmie, Pan Kazimierz Stocki Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Insp. Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Mirosław Wesołowski Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Józef Górny Z-ca Prezydenta Miasta Chełm, Pan Adam Rychliczek W-ce Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński W-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner” w Srebrzyszczu, Pan Franciszek Lubaś Prezes BS w Leśniowicach, Pan Wacław Nafalski – Prezes BS w Białopolu, Państwo Rajmunda i Zbigniew Popielnicy, Pan Jan Marcyniuk właściciel firmy przewozowej w Pokrówce, Pan Krzysztof Gawrjołek Radny Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Stanisław Kosiniec Prezes Zarządu Okręgu Chełmskiego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, wójtowie okolicznych gmin, radni, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, sołtysi, działacze ludowi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu chełmskiego.
    Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach Pan Czesław Michalczuk, który powitał współorganizatorów uroczystości oraz wszystkich gości i oddał głos Panu Piotrowi Deniszczukowi Prezesowi Powiatowemu PSL, który imiennie powitał zgromadzonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, gdzie odniósł się do problemów z jakimi dziś zmaga się polski rolnik, podkreślił jak trudno jest żyć na wsi gdzie coraz częściej w krajobraz polskiej wsi wpisują się komornicy i poborcy. Na zakończenie złożył najlepsze życzenia wszystkim mamom z okazji Dnia Matki.
    Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy nawiązując do problemów z jakimi dzisiaj zmierza się samorząd, podkreślił trudy związane z przeprowadzaną reformą oświaty, dzięki której funkcjonują wszystkie szkoły naszej gminy. Na zakończenie wystąpienia złożył najlepsze życzenia dla wszystkich samorządowców oraz mam, które obchodzą swoje święto.
    Jako kolejny głos zabrał Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wspólne działania dzięki którym można realizować wszystkie zadania. Podziękował za trud i serce włożone przez Wójta i samorząd aby gmina mogła się rozwijać i realizować potrzeby mieszkańców. Podkreślił również problemy z jakimi zmaga się dziś samorząd, że z przekazywanymi zadaniami nie idą wystarczające środki finansowe z uwagi na to nie może zabraknąć członków PSL w gminie, powiecie  i samorządzie województwa.
    W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana głos zabrał Pan Kazimierz Stocki, który podkreślił duże znaczenie kultywowania tradycji oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności dla samorządowców obchodzących dziś swoje święto.
   Następnie głos zabrał Pan Sławomir Zawiślak przekazując pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców wsi i wszystkich samorządowców z okazji Dnia Samorządu.
     Z grona zebranych gości głos zabrał Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego przekazując pozdrowienia od Starosty Chełmskiego oraz złożył życzenia dla członków  ruchu ludowego.
     W dalszej części uroczystości Pan Arkadiusz Bratkowski, Pan Piotr Deniszczuk oraz Pan Czesław Michalczuk dokonali wręczenia odznaczeń dla działaczy ruchu ludowego przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie:

Medal im. Wincentego Witosa otrzymali:
- Kol. Jan Bednarek
- Kol. Tadeusz Korecki

„Złote Koniczynki” otrzymali:
- Kol. Sabina Grygiel
- Kol. Czesława Bednarek
- Kol. Elżbieta Jaroszyńska
- Kol. Waldemar Domański
- Kol. Andrzej Gruszka
- Kol. Stanisława Łoś
- Kol. Sławomir Niepogoda
- Kol. Ryszarda Poliszuk
- Kol. Adam Richliczek
- Kol. Mieczysława Szymczuk
- Kol. Zdzisław Wronka

    Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich przyznał medal za działalność na rzecz krzewienia pamięci Batalionów Chłopskich w dowód uznania za wkład w upamiętnianiu tradycji działalności batalionów Chłopskich oraz pracy społecznej dla tego środowiska dla Gminy Leśniowice medal pamiątkowy im. Gen. Franciszka Kamińskiego.
    Ponadto Zarząd przyznał odznaki za zasługi dla Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich dla:
- Pana Stanisława Bednaruka
- Pana Sławomira Niepogody
- Pana Jacka Semeniuka
- Pana Jarosława Wójcickiego
    Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Pan Krzysztof Hetman za szczególne zasługi dla ruchu ludowego i za pogłębianie Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej wyróżnił dyplomami:
- Kol. Czesława Michalczuka
- Kol. Mirosława Doleckiego,
- Kol. Lucynę Sak
- Kol. Bogdana Karwat
- Kol. Jarosława Walczuk
- Kol. Danutę Iwko
- Kol. Henryka Piskorz
- Kol. Kazimierza Ciężkiego
- Kol. Jacka Raczkiewicz
- Kol. Ryszarda Prościńskiego
- Kol. Grażynę Szykułę
- Kol. Grażynę Wojtal
- Kol. Ewę Kozłowską
- Kol. Jana Szponar
- Kol Krystynę Kawalec
- Kol. Marka Świderczuk

    Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Andrzej Walencik.
     Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się występy artystyczne, podczas których w przygotowanym koncercie życzeń  zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pani Anny Radziszewskiej – Smutniak,  następnie wystąpiły zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice „Sielanki” i „Rakołupianki” oraz kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic.
   Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu VEEGAS z Zamościa. Koncert zespołu  zgromadził przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie.
Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dla dzieci przygotowano trampolinę i zjeżdżalnię. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i%nbsp;zaprezentowane przez twórców ludowych oraz popróbować wyjątkowych przysmaków potraw regionalnych i ciast przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Sarniaku, Majdanie Leśniowskim, Teresinie, gm. Białopole oraz Siedliszczu, gm. Dubienka.
    Ponadto osoby dorosłe oraz uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział w Turnieju w wyciskaniu sztangi. W zawodach w kategorii dorosłych  zwyciężył Pan Grzegorz Zieliński, w kategorii gimnazjum Kacper Jabłoński. Najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała Pani Zofia Rogalska.
   
Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „Makro” z Białopola. Posiedzenie Zarządu Gminego PSL

    W dniu 7 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach. W którym uczestniczył posiedzeniu wziął udział Kol. Piotr Deniszczuk Prezes ZP PSL w Chełmie.
       Prezes ZP PSL przedstawił informację o działalności Zarządu Powiatu za ostatnie miesiące.
    Ponadto Zarząd  Gminny omówił organizację Powiatowego Święta Ludowego połączonego z Gminnym  Dniem Samorządu, które odbędzie się w dniu 26 maja o godz. 15 00 oraz Festyn Sportowo – Rekreacyjnym dla mieszkańców gminy Leśniowice, który rozpocznie się o godz. 11 00 na stadionie sportowym w Leśniowicach.
Zapraszamy wszystkich chętnych na naszą majówkę.Uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych

W dniu 28 marca 2013 r. odbyło się świąteczne spotkanie członków  Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Gminy w Leśniowicach.

Prezes ZG PSL w Leśniowicach  kol. Czesław Michalczuk i Przewodniczący Klubu Radnych kol. Stefan Prokop złożyli zebranym  życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją na bieżące tematy.
Powiatowy Dzień Kobiet

W dniu 11 marca 2013 r. w Domu weselnym „Za borkiem” w Chełmie odbyło  się Powiatowe Święto Kobiet zorganizowane przez Zarząd Powiatowy w Chełmie.

W uroczystościach wzięło udział ponad 250 pań z całego powiatu chełmskiego w tym ponad 40 osobowa reprezentacja kobiet z terenu gminy Leśniowice. Po powitaniu i okolicznościowych wystąpieniach Kolegi Piotra Deniszczuka Prezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Pana Józefa Zająca Senatora RP zaproszeni Panowie w tym nasi przedstawiciele gminy w osobach:  Kolegi Czesława Michalczuka Prezesa Zarządu Gminnego PSL, Kolegi Stefana Prokopa Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Kolegi Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy wręczyli wszystkim paniom kwiaty.

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu Kabaretu „Szara eminencja” z Werbkowic oraz słodki poczęstunek.

       

Spotkanie noworoczne PSL powiatu chełmskiego w Wierzbicy

        W dniu 28 stycznia 2013 r. w Wierzbicy odbyło się  po raz pierwszy spotkanie noworoczne  Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu chełmskiego. Spotkanie zgromadziło ponad 200 działaczy członków i sympatyków PSL. Wśród gości obecny  był  m. in. Kolega Krzysztof Hetman Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Pan Józef Zając Senator RP, Kolega Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, wójtowie gmin, prezesi zarządów gminnych i wielu innych gości, których gorąco powitał Kolega Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu powiatowego w Chełmie. Nie zabrakło przedstawicieli naszej gminnej organizacji w której znaleźli się Koleżanki i Koledzy: Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady,  Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady, Lucyna Sak Skarbnik Gminy.
        Dla uczestników uroczystości organizatorzy przewidzieli  m. in. występy  zespołów regionalnych w tym naszego Zespołu Muzycznego z Leśniowic.Spotkanie opłatkowe w Lublinie

        W dniu 13 stycznia 2013 r. odbyło się  tradycyjne spotkanie noworoczne  Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu  lubelskiego. Tegoroczny Ludowy Opłatek  zgromadził w hali MOSIR  kilka tysięcy osób członków i sympatyków PSL. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Krzysztofa Hetmana odpowiedziało wielu znamienitych gości  przedstawicieli  władz państwowych i samorządowych. Wśród nich był  m. in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński,   Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik  Metropolita Lubelski, były prezes Stronnictwa, Poseł na Sejm RP Waldemar  Pawlak oraz Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy, gdzie prawie w 40 – osobowej delegacji znaleźli się Koledzy: Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady,  Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady, prezesi kół, radni, sołtysi członkinie zespołów śpiewaczych oraz wielu mieszkańców naszej gminy.
Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, który jak przypomniał Krzysztof Hetman obfitował wielością inwestycji w naszym regionie. To dzięki aktywnej współpracy samorządu województwa lubelskiego i miasta Lublina nasz region sukcesywnie się rozwija. Dzieje się to dzięki zgodzie i politycznemu pojednaniu, do których PSL nieustannie nawołuje.
           W podobnym tonie wypowiadał się prezes PSL Janusz Piechociński. Nasza oferta polega na budowaniu wzajemnej życzliwości i zaufania w przestrzeni publicznej jakże potrzebnej w życiu politycznym. Wicepremier Janusz Piechociński wskazał na rolę Lubelszczyzny w procesie rozwoju Polski.
Po wspólnym odśpiewaniu tradycyjnej polskiej kolędy „Wśród nocnej ciszy…”  głos zabrał Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik który zauważył, że uczestniczy w najliczniejszym spotkaniu opłatkowym na Lubelszczyźnie. Składając życzenia zebranym hierarcha zaznaczył, że opłatek jest przede wszystkim symbolem wdzięczności a następnie poświęcił opłatki i nadszedł czas dzielenie się opłatkiem i składaniem noworocznych życzeń.
        Dla uczestników uroczystości organizatorzy przewidzieli  m. in. występy  zespołów regionalnych.  Niespodzianką  była obecność znanego  zespołu śpiewaczego „ Jarzębina” z Kocudzy. Jarzębina oprócz  prezentacji okolicznościowych regionalnych kolęd, zaśpiewały  znaną wszystkim kibicom piłki nożnej, piosenkę z ubiegłorocznych mistrzostw Euro 2012.


   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach