projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006
Archiwum 2014 r.Spotkanie wigilijne


W dniu 19 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Gminny Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, Wójt Gminy, Skarbnik oraz kierownicy i pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła wszystkich odczytana Ewangelia wg. Świętego Łukasza oraz wspólna modlitwa.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady oraz Prezesem PSL złożyli zebranym życzenia zdrowych i wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.

Zwieńczeniem spotkania była degustacja tradycyjnych potraw przygotowanych przez pracowników urzędu. Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze przy dźwiękach kolęd oraz wspólnych dyskusjach o minionym czasie i nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.Posiedzenie Radnych Rady Gminy z Zarządem Gminnym PSL 


W dniu 27 listopada  2014 r. odbyło się posiedzenie Radnych Rady Gminy z Zarządem Gminnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przedmiotem posiedzenia było powołanie Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy oraz wybór Przewodniczącego Klubu Radnych PSL.

Do Klubu Radnych PSL przystąpili: Mirosław Jaworski, Stefan Prokop, Marek Stańkowski, Krzysztof Kowalczuk, Beata Sulej, Barbara Marzec, Bogusław Zińczuk i Krzysztof Sitarz.

Następnie wybrano Przewodniczące Klubu PSL, którym został Mirosław Jaworski.

Zaakceptowano także kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice Kol. Stefana Prokopa oraz na Wiceprzewodniczących Rady Kol. Krzysztofa Sitarza oraz radnego Pana Janusza Domańskiego a także omówiono bieżące sprawy organizacyjne.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 21 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL, w którym uczestniczyli radni Rady Gminy Leśniowice wybrani z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Przewodniczący Zarządu Gminnego PSL pogratulował radnym wygranej w wyborach samorządowych życząc wybranym wytrwałości w zobowiązującej pracy radnego.

Na spotkaniu omówiono wyniki wyborów do Rady Gminy Leśniowice, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa i wyborów na Wójta Gminy Leśniowice, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. W wyborach udział wzięło 1828 wyborców na 3178 uprawnionych do głosowania, co stanowi 57,52%. Wójtem Gminy Leśniowice na kolejną kadencję został wybrany Kol. Wiesław Radzięciak, który uzyskał 936 głosów, co stanowi 52,09% poparcia.

W Radzie Gminy zasiądzie 8 radnych z list PSL, tj: Mirosław Jaworski, Stefan Prokop, Marek Stańkowski, Krzysztof Kowalczuk, Beata Sulej, Barbara Marzec, Bogusław Zińczuk i Krzysztof Sitarz. 

Lista PSL do Rady Powiatu w naszym Okręgu otrzymała 463 głosy na 1457 ważnych, tj. 31,78% poparcia, w tym nasze kandydatki otrzymały Kol. Maria Oszust 181 głosów, a Kol. Marlena Sereda 162 głosy.

Lista do Sejmiku Województwa otrzymała 603 głosy, na 1384 ważne tj. 43,57%poparcia.
Stwierdzono, że organizacja gminna PSL osiągnęła bardzo dobre wyniki we wszystkich szczeblach wyborów samorządowych  gdzie listy PSL zdecydowanie wygrały.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za poparcie naszych kandydatów!

Wygrana w wyborach jest dla nas wszystkich wyzwaniem do dalszej wytężonej pracy i służby dla dobra naszych mieszkańców.


Wybory Samorządowe w gminie Leśniowice


W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory do Rady Gminy Leśniowice oraz wybory Wójta Gminy Leśniowice przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu, Kumowie Plebańskim, nadzorowane przez Gminną Komisję Wyborczą w Leśniowicach.

W wyborach udział wzięło 1828 wyborców na 3178 uprawnionych do głosowania, co stanowi 57,52%.

Wójtem Gminy Leśniowice na kolejną kadencję wybrany został Kol. Wiesław Radzięciak, który uzyskał 936 głosów, co stanowi 52,08% poparcia.

Radnymi Rady Gminy Leśniowice z naszej listy wybrani zostali:

 • Okręg Nr 1 Poniatówka, Wygnańce - SITARZ Krzysztof
 • Okręg Nr 3 Alojzów - KOWALCZUK Krzysztof
 • Okręg Nr 4 Janówka, Leśniowice-Kolonia, Wierzbica - SULEJ Beata 
 • Okręg Nr 6 Leśniowice od nr1-68, Plisków-Kolonia - MARZEC Barbara 
 • Okręg Nr 8 Horodysko, Nowy Folwark - PROKOP Stefan
 • Okręg Nr 9 Plisków, Rakołupy Małe - JAWORSKI Mirosław
 • Okręg Nr 10 Rakołupy, Rakołupy Duże - STAŃKOWSKI Marek
 • Okręg Nr 12 Sielec od nr 99-140c - ZIŃCZUK Bogusław

Miło mi także poinformować, że zarówno Lista PSL do powiatu chełmskiego jak i Lista PSL do sejmiku województwa uzyskały największe poparcie na terenie naszej gminy.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie na wybory i oddanie głosu na naszych kandydatów.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 5 listopada  2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowicach odbyło się posiedzenie zarządu Gminnego PSL, kandydatów na radnych do Rady Gminy Leśniowice oraz Rady Powiatu.

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział Prezes Zarządu PSL Kol. Piotr Deniszczuk oraz kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego Kol. Bożenę Gołdyń – Rurę Powiatowego PSL, która przedstawiła swoja osobę oraz omówiła  przyczyny kierujące nią przy podjęciu decyzji o kandydowaniu.

Na posiedzeniu podsumowano dotychczasową kampanię, ponadto wypracowane zostało stanowisko odnośnie programu kontrkandydatki na stanowisko Wójta Gminy.

Stanowisko w załączeniu.

Zarząd Gminy apeluje i zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Leśniowice na wybory w dniu 16 listopada 2014 r.

Prosi o zaufanie i oddanie głosów na kandydaturę wójta i radnych do samorządów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Pamiętamy o zmarłych


W dniu 3 listopada 2014 r. Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Kolega Stefan Prokop Przewodniczący Klubu Radnych PSL, Kolega Wiesław Radzięciak Skarbnik Zarządu Gminnego PSL, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz Pani Lucyna Sak – sekretarz Zarządu Gminnego PSL tradycyjnie jak co roku pamiętali o odwiedzeniu grobów zmarłych kolegów z naszej gminy i gminnej organizacji pochowanych na cmentarzach w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach.

W roku bieżącym odwiedziliśmy groby naszych Kolegów i Koleżanek zmarłych w latach ubiegłych, m.in. Kol. Marii Semeniuk prezes Koła w Kumowie, Kol. Adama Bulicza członka PSL, Kol. Władysława Doleckiego, Kol. Ryszarda Kowal, Kol. Tomasza Adamczuk, Kol. Mariana Kaspruka wieloletniego członka Koła PSL w Leśniowicach, pracownika Gminnej Spółdzielni, Kol. Jacka Żydka członka Koła PSL w Rakołupach, młodego rolnika wsi Plisków czy Stanisława Kaczor.

Święto Zmarłych to czas wyjątkowy, który skłania nas do zadumy i refleksji o przemijaniu, ale także wspomnień związanych z ludźmi, których nie ma już wśród nas. Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

        Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.
 

Lista nr 1 dla
Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego 


W dniu 17 października 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza dokonała losowania numerów list komitetów wyborczych. Miło nam poinformować, że lista Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego ma numer 1. Wierzymy, że jest to dobry prognostyk wyborczy. Zapraszamy mieszkańców gminy Leśniowice do udział w dniu 16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych i wybór naszych kandydatów.
 Program Wyborczy na nową kadencję


W dniu 16 października 2014 r. po uwzględnieniu konsultacji na otwartych zebraniach  PSL został opracowany wspólnie z kandydatami i Zarządem Gminnym PSL „Program Wyborczy kandydatów na radnych powiatu, kandydatów na radnych do Rady Gminy Leśniowice, kandydata na Wójta Gminy Leśniowice”. Program jest programem otwartym i będzie na bieżąco uzupełniany jeżeli będą dalsze uwagi. Zapraszamy do dalszych konsultacji.
 


Zaufajcie i Zagłosujcie!


W dniu 15 października 2014 r. osoba upoważniona z ramienia Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosiła, a w dniu 16 października Gminna Komisja Wyborcza w Leśniowicach zarejestrowała Pana Wiesława Radzięciaka na kandydata na Wójta Gminy Leśniowice. 

Kandydat na Wójta oraz kandydaci na radnych do Rady Gminy Leśniowice są to doświadczeni i skuteczni działacze samorządowi. Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Leśniowice o udział w dniu 16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych i wybór naszych kandydatów. Przedstawiamy plakat wyborczy i prosimy o jego rozpropagowanie.
 


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 6 października  2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowicach odbyło się posiedzenie zarządu Gminnego PSL, w którym uczestniczyli również kandydaci na radnych do Rady Gminy Leśniowice oraz Rady Powiatu.

Na posiedzeniu zostały omówione sprawy związane ze zawansowaniem przygotowań do samorządowej kampanii wyborczej, oraz przepisy prawne obowiązujące przy najbliższych wyborach.
Po zakończonym posiedzeniu w dniu dzisiejszym osoba upoważniona dokonała rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Leśniowice z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zarząd Gminy zaprasza wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego na wybory w dniu 16 listopada 2014 r. i oddanie głosów na naszych kandydatów.   
 


Gminna Konwencja Wyborcza

W dniu 18 września 2014 r. odbyła się Gminna Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, na której zatwierdzono listy kandydatów  na radnych do Rady Gminy Leśniowice z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

 • ­    okręg wyborczy nr 1 Krzysztof Sitarz
 • ­    okręg wyborczy nr 2 Janusz Pyc
 • ­    okręg wyborczy nr 3 Krzysztof Kowalczuk
 • ­    okręg wyborczy nr 4 Beata Sulej
 • ­    okręg wyborczy nr 5 Waldemar Grudka
 • ­    okręg wyborczy nr 6 Barbara Marzec
 • ­    okręg wyborczy nr 7 Jacek Sobczuk
 • ­    okręg wyborczy nr 8 Stefan Prokop
 • ­    okręg wyborczy nr 9 Mirosław Jaworski
 • ­    okręg wyborczy nr 10 Marek Stańkowski
 • ­    okręg wyborczy nr 11 Stanisław Drogomirecki
 • ­    okręg wyborczy nr 12 Bogusław Zińczuk
 • ­    okręg wyborczy nr 14 Zygmunt Majewski
 • ­    okręg wyborczy nr 15 Grzegorz Michalczuk


Zatwierdzono również kandydata na wójta kol. Wiesława Radzięciaka oraz wytypowaniu kandydatów do Rady Powiatu, którymi zostali kol. Maria Oszust i kol. Marlena Sereda.

Podczas spotkania omówiono sposób prowadzenia kampanii wyborczej w tym odbycie otwartych zebrań PSL w sołectwach na terenie gminy.
Na naszych listach znaleźli się sprawdzeni i doświadczeni członkowie PSL, osoby bezpartyjne oraz młodzież.

Zarząd Gminny serdecznie dziękuje za wyrażenie zgody na kandydowanie z naszych list oraz życzy wszystkim powodzenia w wyborach.


Rozpoczynamy wybory w gminie

W dniu 28 sierpnia 2014 r. zarejestrowany został Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z powyższym Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pomocą w organizacji kampanii wyborczej na terenie Gminy Leśniowice. Osobami do kontaktu do chwili powołania pełnomocnika są: Koleżanka Lucyna Sak Sekretarz Zarządu, tel. 793 599 846 lub Kolega Czesław Michalczuk Prezesa Zarządu tel. 516 352 654.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Powiatowe Święto Ludowe i Dzień Samorządu

W dniu 8 czerwca 2014 r. w Leśniowicach odbyło się Święto Ludowe połączone z Gminnym Dniem Samorządu oraz Kultywowaniem Tradycji i Zwyczajów na terenie Gminy Leśniowice.

Organizatorami uroczystości był Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe w Leśniowicach.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Kazimierz Stocki Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pan Mirosław Wesołowski Z-ca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Józef Górny Z-ca Prezydenta Chełma, Pan Wiesław Kostrobała Asystent Senatora RP Pana prof. dr hab. Józefa Zająca, Pani Elżbieta Prus  przybyła w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner” z Srebryszcza, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Wołoszyn proboszcz parafii w Rakołupach, ks. Kamil Zaborek  wikariusz parafii w Kumowie Plebańskim, radni, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, sołtysi, działacze ludowi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym następnie odśpiewano hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego, po którym Prezes Zarządu Gminnego PSL Pan Czesław Michalczuk powitał zgromadzonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym odniósł się do znaczenia ruchu ludowego jako organizacji  jednej z największych i najlepiej zorganizowanych partii w powiecie chełmskim. Przyjęty program działalności z sukcesem realizuje na terenie naszej gminy i który jest  pozytywnie odbierany przez społeczeństwo co przedkłada się na zaufanie w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego którego przykładem był odniesiony sukces w wyborach.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy  nawiązując do rocznicy obchodów 25 lat Święta Wolności, w których to uczestniczył na zaproszenie Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Pałacu Prezydenckim.

Podkreślił również znaczenie pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej dzięki którym zrealizowano szereg inwestycji o kluczowym znaczeniu dla naszej gminy. Obecnie realizowany projekt pn. Współpraca polsko ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym w ramach którego przeprowadzono remont i zagospodarowanie terenu wokół dawnej Szkoły Podstawowej w Kumowie Plebańskim gdzie powstał „Dom spotkań na pograniczu kultur” oraz podpisano umowę z wykonawcą inwestycji pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”. Na zakończenie wystąpienia Wójt Gminy podziękował wszystkim gościom, instytucjom i mieszkańcom za wpieranie działań w rozwój naszej gminy życząc zebranym miłej zabawy i przyjemnego pobytu na ziemi Leśniowskiej.

W imieniu Senatora RP prof. dr hab. Józefa Zająca głos zabrał Pan Wiesław Kostrobała przekazując władzom samorządowym i mieszkańcom gminy wyrazy szacunku, podkreślając pozytywne znaczenie kultywowania tradycji, wychowania wieli pokoleń w duchu chrześcijańskim, narodowym i ludowym.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrała Pani Elżbieta Prus, która podkreśliła duże znaczenie utrwalania w młodym pokoleniu przywiązania do rodzimego dziedzictwa kulturowego oraz przekazała pozdrowienia organizatorom oraz wszystkim uczestnikom spotkania.
Z grona zebranych gości głos zabrał Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego przekazując pozdrowienia od Starosty Chełmskiego oraz  złożył życzenia dla członków  ruchu ludowego.

W dalszej części Pan Piotr Deniszczuk i Pan Czesław Michalczuk dokonali wręczenia odznaczeń w postaci „Złotych Koniczynek” dla działaczy ruchu ludowego przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:
„Złote Koniczynki” otrzymali:

 • - Kol. Teresa Prokop
 • - Kol. Czesława Dolecka
 • - Kol. Ryszard Buk

Ponadto Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie przyznał legitymacje członkowskie  dla:

 • - Kol. Pawła Jakobczuka
 • - Kol. Joanna Stałęga
 • - Kol.  Arkadiusza Stałęgi
 • - Kol. Elżbiety Pająk
 • - Kol. Krystyny Głowackiej

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta , którą celebrowali ks. Andrzej Wołoszyn i ks. Kamil Zaborek.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się występy artystyczne podczas których  zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu w widowisku ludowym  pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka, następnie wystąpiły zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice „Kumowianki”, ”Sielanki”, „Rakołupianki”, zespół wokalny Mada –Bis z Wojsławic.

Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu B-QLL. Koncert zespołu  zgromadził przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie.

Organizatorzy przygotowali także rożne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dla dzieci przygotowano trampolinę i zjeżdżalnię. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i zaprezentowane przez tworów ludowych z Gminy Leśniowice. Na stoisku promocyjnym z  ciastem przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku można było popróbować wyśmienitych wypieków.

Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa z zespołem muzyczny „Shantell”.Wybory do Parlamentu Europejskiego


W dniu 25 maja 2014 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których zdecydowaliśmy kto będzie nas reprezentował w Unii Europejskiej.

Na terenie gminy głosowaliśmy w pięciu obwodach. Uprawnionych do głosowania było 3167 mieszkańców, w głosowaniu udział wzięło 578 osób, co dało frekwencję 18,25 %.
Frekwencja w poszczególnych obwodach wyniosła:

 • Obwód Nr 1 w Poniatówce – 15,75 %
 • Obwód Nr 2 w Leśniowicach – 14,18 %
 • Obwód Nr 3 w Rakołupach – 18,46 %
 • Obwód Nr 4 w Sielcu – 20,03 %
 • Obwód Nr 5 w Kumowie Plebańskim – 27,85 %

Mieszkańcy naszej gminy tradycyjnie i najwięcej głosów oddali na listę KW Polskiego Stronnictwa Ludowego - 308 głosów, co dało 55,60 % ogółem głosów ważnych.

W wyborach do Europarlamentu mieszkańcy najwięcej głosów oddali na Józefa Zająca - 174 głosy i Arkadiusza Bratkowskiego – 109 głosów.

Dzięki naszemu poparciu PSL zdobyło 4 mandaty w kraju, z czego jeden mandat Europosła zdobył Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.
Składamy serdeczne gratulacje!

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 17 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL.


II Powiatowe Święto Kobiet


W dniu 17 marca 2014 r. w Chełmskim Domu Kultury odbyło się II Powiatowe Święto Kobiet zorganizowane przez Zarząd Powiatowy PSL  w Chełmie. W uroczystościach udział wzięło ponad 500 pań z powiatu chełmskiego w tym ponad 50 osobowa reprezentacja kobiet z terenu naszej gminy.  W uroczystościach udział wzięli także zaproszeni goście  Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Józef Zając Senator RP, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie oraz przedstawiciele naszej organizacji kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, kol. Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, którzy złożyli obecnym kobietom życzenia z okazji ich święta. Po złożonych życzeniach Panowie wręczyli kwiaty wszystkim Paniom przybyłym na uroczystość.

Następnie na scenie specjalnie dla kobiet wystąpiły: 10-letnia Patrycja Wilgos z Białopola, Zespół „Jarzębinki” z Czułczyc,  Zespół Wokalny „Metamorfoza” z Białopola oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor" z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Atrakcją wieczoru był humorystyczny pokaz mody „Oderwani od pługa 2014" przygotowany przez młodzież z Zarządu Powiatowego ZMW.

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestniczyli w słodkim poczęstunku przygotowanym przez panie z kół gospodyń wiejskich z powiatu chełmskiego.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 4 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządu PSL.

Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL

W dniu 22 lutego 2014 r. w Lublinie obradowała Wojewódzka Konwencja Wyborcza, która zatwierdziła kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie jacy wystartują w najbliższych wyborach do europarlamentu. Jedynka przypadła dotychczasowemu europosłowi Arkadiuszowi Bratkowskiemu. Na drugim miejscu znajdzie się Krzysztof Hetman – marszałek województwa lubelskiego.

Lista kandydatów Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 8

1. Arkadiusz Bratkowski – aktualnie eurodeputowany z listy PSL, członek Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim; wcześniej min.  Marszałek Województwa Lubelskiego, Poseł na Sejm, Przewodniczący Sejmiku WL,

2. Krzysztof Hetman – Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Marszałek Województwa Lubelskiego; wcześniej min. Wiceminister Rozwoju Regionalnego,

3. Genowefa Tokarska – Poseł na Sejm RP, członek sejmowej komisji finansów publicznych; wcześniej m.in. Wojewoda Lubelski,

4. Prof. dr hab. Józef Zająć – Senator RP, członek senackiej komisji obrony narodowej, Rektor PWSZ w Chełmie,

5. Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne,

6. Dr n. praw. Przemysław Litwiniuk – Przewodniczący Rady Powiatu Biała Podlaska, prowadzący prywatną kancelarię prawną,

7. Lek. med. Agnieszka Czerska- Gąsiewska - Lekarz rodzinny, Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki,

8. Elżbieta Seredyn – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej; wcześniej Dyrektor ROPS w Lublinie,

9. Agnieszka Zdanowska – ekonomistka, prowadzi własne biuro rachunkowe, żona współwłaściciela Zakładu Mięsnego Wierzejki,

10. Marceli Niezgoda – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju; wcześniej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, z-ca dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego.I Bal Chłopski w Pawłowie


     W dniu 8 lutego 2014 r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Regent” w Pawłowie odbył się I Bal Chłopski, który został zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Chełmie. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Józef Zając Senator RP, Pan Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski i Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.
   Nie zabrakło ludowców i sympatyków z naszej gminy, którzy uczestniczyli w uroczystości na czele z Kol. Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Kol. Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice oraz Kol. Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice.
Spotkanie miało na celu integrację środowiska, członków i sympatyków PSL. Przemawiający kandydaci do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski i prof. Józef Zając zachęcali do udziału w majowych wyborach, podkreślając, że to od frekwencji zależy, ile mandatów uzyska województwo lubelskie.
    Podczas balu dokonano wręczenia odznaczeń i dyplomów dla strażaków, zasłużonych rolników i działaczy PSL. Z naszej gminy dyplomy z rąk Pana Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali: Kol. Teresa Prokop i Kol. Czesław Michalczuk.
    Gości zabawiał kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic oraz zespół muzyczny Max Dance również z Werbkowic.
    Impreza przebiegała w milej i ciepłej atmosferze do białego rana. Na zakończenie podziękowania za tak liczne przybycie i świetną zabawę złożył Kol. Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL, życząc wszystkim pomyślności i spotkania się za rokSpotkanie Noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu lubelskiego

W dniu 12 stycznia 2014 r. w hali MOSIR w Lublinie odbyło się  tradycyjne spotkanie noworoczne  Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu  lubelskiego. Tegoroczny Ludowy Opłatek  zgromadził kilka tysięcy osób członków i sympatyków PSL. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Krzysztofa Hetmana odpowiedziało wielu znamienitych gości  przedstawicieli  władz państwowych i samorządowych. Wśród nich był m. in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik  Metropolita Lubelski, były prezes Stronnictwa, Poseł na Sejm RP Waldemar  Pawlak oraz Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy, gdzie prawie w 40 – osobowej delegacji znaleźli się Koledzy: Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady,  Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady, prezesi kół, radni, sołtysi członkinie zespołów śpiewaczych oraz wielu mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, który jak przypomniał Krzysztof Hetman obfitował wielością inwestycji w naszym regionie. To dzięki aktywnej współpracy samorządu województwa lubelskiego i miasta Lublina nasz region sukcesywnie się rozwija. Dzieje się to dzięki zgodzie i politycznemu pojednaniu, do których PSL nieustannie nawołuje.
Całość wystąpienia prezesa pod linkiem:On i obecny na spotkaniu prezes partii nawoływali ludowców do współpracy. – Razem możemy więcej. Ze sobą, obok siebie, a nie przeciwko sobie – podkreślał Janusz Piechociński, prezes PSL, wicepremier i minister gospodarki.

Po wspólnym odśpiewaniu tradycyjnej polskiej kolędy „ Wśród nocnej ciszy…”  głos zabrał Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik który zauważył, że uczestniczy w najliczniejszym spotkaniu opłatkowym na Lubelszczyźnie. Składając życzenia zebranym hierarcha zaznaczył, że opłatek jest przede wszystkim symbolem wdzięczności a następnie poświęcił opłatki i nadszedł czas dzielenie się opłatkiem i składaniem noworocznych życzeń.

Dla uczestników uroczystości organizatorzy przewidzieli  m. in. występy  wielu znakomitych zespołów regionalnych i orkiestr dętych, a także niezwykle  utalentowany zespół Rokiczanka z Rokitna k. Lubartowa.  Jedną z niespodzianek uroczystości  była obecność naszych rodaków z Ukrainy - zespołu Akwarela z Łucka,  Chóru Słoneczny Krąg, który tworzą niewidome Panie, mieszkanki DPS w Żułowie oraz najstarszego w Lublinie Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach