projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006

Archiwum 2015 r.


Pamiętamy o zmarłych

 W dniu 2 listopada 2015 r. Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach w osobach: Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu, Kolega Wiesław Radzięciak Skarbnik Zarządu, Kolega Mirosław Dolecki Członek Zarządu oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice tradycyjnie jak co roku pamiętali o odwiedzeniu grobów zmarłych kolegów z naszej gminy i gminnej organizacji pochowanych na cmentarzach w Bończy, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W tym dniu odwiedzili groby swoich Kolegów i Koleżanek wieloletnich członków i sympatyków PSL zmarłych w roku bieżącym m. in.: Kol. Lucjana Mądrzaka i Kol. Jana Poznańskiego oraz zmarłych w latach ubiegłych m.in. Kol. Mariana Kaspruka, Kol. Ryszarda Kowala, Kol. Krystyny Dobosz, Kol. Mieczysława Zielińskiego i Kol. Józefa Czwórnóg.

Dzień Wszystkich Świętych jest dniem, który kojarzy się dla wielu z nas ze zniczem, grobem bliskich osób, cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że oni cieszą się już chwałą w domu Ojca Niebieskiego.

Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.
oprac. Mariola Zawiślak

Wybory do Sejmu i Senatu RP

 W dniu 25 października 2015 r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Na terenie gminy głosowaliśmy w pięciu obwodach w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu i Kumowie Plebańskim, w których zdecydowaliśmy kto będzie nas reprezentował i rządził naszym krajem.

W wyborach udział wzięło 1 091 mieszkańców na 3 122 uprawnionych do głosowania, co dało frekwencję 34,95% przy frekwencji  powiatu 37,91% i kraju 50,74%.

W roku bieżącym frekwencja była wyższa niż 4 lata temu o 4,12%. Najliczniej wzorem
z przed 4 lat do głosowania poszli mieszkańcy w Obwodzie Nr 5 w Kumowie Plebańskim – 40,10%.
W pozostałych obwodach frekwencja wyniosła:

 •     Obwód Nr 1 w Poniatówce – 35,54%
 •     Obwód Nr 2 w Leśniowicach – 30,40%
 •     Obwód Nr 3 w Rakołupach – 38,10%
 •     Obwód Nr 4 w Sielcu – 35,43%.

Mieszkańcy naszej gminy w tych wyborach najwięcej głosów oddali na Listę Prawa i Sprawiedliwości 376 głosów, co dało 35,64%. Na drugim miejscu na Listę Polskiego Stronnictwa Ludowego oddano 286 głosów tj. 27,11%. Niespodzianką jest to, że dużo mieszkańców zagłosowało za Listą KWW „Kukiz’15” oddając na nią 141 głosów, tj. 13,36% poparcia, przez co znalazła się na trzecim miejscu.
Pozostałe listy otrzymały następującą liczbę głosów:

 •     Lista Platformy Obywatelskiej - 102 głosy, 9,67%.
 •     Lista KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - 66 głosów; 6,26%
 •     Lista KW KORWiN - 31 głosów; 2,94%
 •     Lista KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 27 głosów; 2,56%
 •     Lista KW Razem - 24 głosów; 2,27%
 •     Lista Komitet Wyborczy Samoobrona - 2 głosy; 0,19%

W naszej gminie największą liczbę głosów z listy PSL otrzymała Kol. Bożena Deniszczuk – 198, natomiast w Sejmie RP z listy PSL nasz region będzie reprezentowała Kol. Genowefa Tokarska, która w Okręgu Wyborczym Nr 7 otrzymała 4 606 głosów.

W wyborach do Senatu mieszkańcy zdecydowanie poparli Józefa Zająca z Listy PSL oddając 608 głosów, tj. 60,50%, następnie Henryka Ciocha 297 głosów, tj. 29,55% i Rafała Stachurę 100 głosów, tj. 9,95%.

Suma otrzymanych głosów przez Józefa Zająca w Okręgu Wyborczym Nr 18 pozwoliła na wygranie wyborów i pełnienie mandatu Senatora RP. Wybory przebiegały spokojnie i bez żadnych zakłóceń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, kolegom, koleżankom, członkom i sympatykom PSL, którzy wzięli udział w wyborach i oddali głosy na naszych kandydatów.
Wykaz wybranych Posłów i Senatorów oraz wyniki głosowania możemy zobaczyć na stronie www.pkw.gov.pl.oprac. Monika Durko

Posiedzenie Zarządu Gminnego, członków i sympatyków PSL

 W dniu 9 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu, w którym udział wzięli: Kol. Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL i jednocześnie Starosta Chełmski, Kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach wraz z członkami Zarządu, kandydatka na Posła RP Kol. Bożena Deniszczuk, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz członkowie i sympatycy PSL.

Na wstępie wręczono legitymacje nowo przybyłym członkom PSL. W dalszej części spotkania Kol. Wiesław Radzięciak zapoznał zgromadzonych z kalendarzem wyborczym oraz omówił przebieg kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu RP.

Następnie głos zabrała kandydatka na Posła RP Kol. Bożena Deniszczuk, która zaprezentowała swoją osobę i przedstawiła cele, które chciałaby zrealizować jako Poseł RP, zachęcając tym samym do oddania głosu na swoją osobę, która znajduje się na liście wyborczej PSL nr 5 pozycja nr 7. 

Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Powiatowego PSL Kol. Piotr Deniszczuk również zachęcał do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach oraz do oddania głosów na kandydatów z listy PSL. 

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze. Wystąpienie Kol. Bożeny Deniszczuk wzbudziło zaufanie i przekonanie, że głosy oddane na ww. kandydatkę są głosami, które przyczynią się do zmian na lepsze w naszym regionie. 

W imieniu władz powiatowych i gminnych serdecznie zapraszamy wszystkich na wybory w dniu 25 października 2015 r. i oddanie głosów na naszych kandydatów.
oprac. Lucyna Sak

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL, na którym dokonano podsumowania obytego w dn. 24 maja br. Wojewódzkiego Święta Ludowego. Członkowie Zarządu ocenili bardzo dobrze organizację święta ludowego stwierdzając, że było to ogromne przedsięwzięcie w którym wzięło udział tysiące uczestników w tym bardzo wielu mieszkańców naszej gminy.

Obecny na posiedzeniu Starosta Chełmski jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego PSL Kol. Piotr Deniszczuk wyraził podziękowania za zaangażowanie w organizację Święta Ludowego nad zalewem „Maczuły”, przekazując List Gratulacyjny dla Zarządu Gminnego PSL  na ręce Prezesa Zarządu Gminnego Kol. Czesława Michalczuka.

Dokonano również podsumowania przeprowadzonych wyborów do Rady Powiatu Lubelskiej Izby Rolniczej. Wybory zostały przygotowane oraz przeprowadzone kolejny raz w tajemnicy przed rolnikami, którzy byli bezpośrednio zainteresowani w nich udziałem. Jednak mimo zaistniałych utrudnień kandydatem do Rady Powiatu Lubelskiej Izby został wybrany Pan Kamil Chęć  zamieszkały w Poniatówce.

Dziękujemy mieszkańcom gminy za poparcie naszego kolegi oraz życzymy powodzenia w pracy w Radzie Powiatu Lubelskiej Izby Rolniczej.

Podczas dalszej części posiedzenia, które miało miejsce w Szkole Podstawowej w Teresinie Prezes Zarządu Powiatowego PSL wraz z Prezesem Zarządu Gminnego PSL dokonali odznaczeń:

 • ­Szkoły Podstawowej w Teresinie Medalem im. Wincentego Witosa za prowadzenie aktywnego procesu edukacyjnego i wzorową pracę na rzecz środowiska lokalnego,
 • ­Pana  Wojciecha Potockiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie Złotą Koniczynką za zasługi w krzewieniu oświaty i kultury na rzecz środowiska wiejskiego,

a także wręczenia legitymacji członkowskich dla nowo wstępujących członków w osobach:  

 • ­    Kol. Elżbieta Pająk,
 • ­    Kol. Robert Kulawczuk
 • ­    Kol. Katarzyna Panas
 • ­    Kol. Iwona Kesler
 • ­    Kol. Katarzyna Geleta
 • ­    Kol. Hubert Ślęczka
 • ­    Kol. Marek Staniuk,
 • ­    Kol. Anna Staniuk

Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie.oprac. Lucyna Sak

Wojewódzkie Święto Ludowe i Gminny Dzień Samorządu


W dniu 24 maja 2015 r. nad zalewem „Maczuły” w Nowym Folwarku gm. Leśniowice odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe połączone z otwarciem infrastruktury turystycznej zbiornika wodnego „Maczuły”, XXV-leciem odrodzonego samorządy gminy Leśniowice i XXX-leciem pracy na stanowisku Naczelnika i Wójta Gminy Leśniowice Kol. Wiesława Radzięciaka.

Organizatorami uroczystości był Zarząd Wojewódzki PSL w Lublinie, Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

W uroczystości liczny udział wzięli zaproszeni goście; posłowie, senatorowie na czele z Panem Krzysztofem Hetmanem europosłem jednocześnie Prezesem ZW PSL w Lublinie, przedstawiciele administracji rządowej, wojewodę, ministrów, przedstawiciele wszystkich szczebli administracji samorządowej, wójtowie, burmistrzowie, prezydencji, starostowie, członkowie zarządu powiatu i województwa, radnych rady gminy, powiatu, sejmiku województwa na czele z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim, księża na czele z Henrykiem Kapicą Dziekanem Dekanatu Krasnystaw – Wschód, delegacja z Ukrainy naszych partnerów na czele z Wójtem Gminy Panem Oleksym Nestorukiem i Starostą Kowelskim Panem Wiktorem Kozakiem, kierownictwo, przedstawiciele oraz członkowie służb mundurowych: policji, straży granicznej, straży pożarnej, wojska, sołtysi, działacze organizacji społecznych,, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, Koła Gospodyń Wiejskich, i Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy, prezesi, pracownicy wszystkich firm i instytucji koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, przedstawiciele prasy, radia i telewizji oraz licznie przybyłych mieszkańców gminy Leśniowice, powiatu chełmskiego i całego województwa lubelskiego.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem państwowym oraz hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie Kol. Krzysztof Hetman,  który w swoim wystąpieniu przytoczył tradycje obchodów święta ludowego oraz zwrócił uwagę na wspólne działania, dzięki którym można realizować tak duże inwestycje jak dziś otwierana infrastruktura nad zbiornikiem wodnym. Podziękował za trud i serce włożone przez Wójta i samorząd aby gmina mogła się rozwijać i realizować potrzeby mieszkańców.

Starosta Chełmski Kol. Piotr Deniszczuk przekazał życzenia z okazji Święta Ludowego w imieniu władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego z wiarą w lepszą przyszłość.

Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowość uroczystości związanej z otwarciem infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego „Maczuły” oraz  25 – leciem odrodzonego samorządu Gminy Leśniowice. Podkreślił, że reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych zmian w naszym kraju, a władze gminne pokazały, że potrafią wziąć sprawy we własne ręce o czym świadczą dziesiątki kilometrów wybudowanych dróg, sieci wodociągów i kanalizacji, telefonizacji gminy, odnowione centa wielu miejscowości oraz własny innowacyjny sposób prowadzenia szkół. Podkreślił również znaczenie wspólnych działań składając podziękowania współpracującym instytucjom, urzędom, przedsiębiorcom, pracownikom i wszystkim mieszkańcom naszej gminy za udzielone wsparcie podejmowanych działań. Na zakończenie wystąpienia życzył wszystkim miłego pobytu i wspaniałej zabawy, mając nadzieję na kolejne spotkania i powroty uczestników dzisiejszego  święta.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali ks. Henryk Kapica Dziekan Dekanatu Krasnystaw – Wschód, ks. Zygmunt Woźniak Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim i ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się występy artystyczne, podczas których w przygotowanym programie artystycznym pt.  „Gmina Leśniowice – pół żartem pół serio”  zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pani Ewy Radzięciak – Kowalczuk i Pani Agnieszki Rosochackiej.

Po artystycznym wprowadzeniu przewodniczący wszystkich kadencji Rady Gminy złożyli życzenia Kol. Wiesławowi Radzięciakowi do których dołączyli się pozostali uczestnicy uroczystości.

Podczas święta wystąpiły także zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, zespół wokalno – instrumentalny „Tęcza” z Białopola , „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska oraz zespół „Opalinka” z Ukrainy i GOOD BAND z Majdanu Leśniowskiego. Duże zainteresowanie i liczną publiczność przed sceną zgromadził występ gwiazdy wieczoru Zespołu LONG & JUNIOR. Następnie na scenie zaprezentował się zespół rockowy z Leśniowic pod kierunkiem Pana Kornela Matczuka.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Można było podziwiać rękodzieła twórców ludowych oraz degustować regionalne produkty zaprezentowane w ramach stoisk promocyjnych gmin: Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowca, Sawin, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Niewątpliwa atrakcją uroczystości była degustacja pieczonego dzika przygotowanego przez Koło Nr 23 „Szarak” w Chełmie. W ramach zorganizowanego przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie punktu można było zbadać sobie ciśnienie oraz przejść przeszkolenie udzielania pierwszej pomocy. Natomiast nad pomostem można było przejść szkolenie zorganizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie, a następnie skorzystać ze sprzętu pływającego kajaków i rowerów wodnych. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dla dzieci przygotowano specjalny plac zabaw gdzie czekało na nich wiele atrakcji i konkurów z nagrodami.

Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „EVENTER BAND” z Lublina.


oprac. Lucyna SakWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu i Kumowie Plebańskim.

W wyborach udział wzięło 1164 wyborców na 3132 uprawnionych do głosowania, co stanowi 37,16%.

Nasz kandydat otrzymał 156 głosów, tj. 13,48% poparcia. Jest to najlepszy wynik w Polsce, poza województwem świętokrzyskim.

Serdecznie dziękujemy Kolegom i Koleżankom za zaufanie i oddanie głosów na naszego kandydata.

Więcej szczegółów o wynikach wyborów na stronie http://prezydent2015.pkw.gov.pl/NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Jest kandydatem na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Urodził się 17 grudnia 1974 w Busku - Zdroju.

Edukację na poziomie podstawowym odbył w rodzinnej wsi (1989). Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju (1993), następnie ukończył w 1998 r., studia z zakresu historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów, a także Uniwersytet Gdański na poziomie MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.

W roku 1994 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej i pozostał jego członkiem do roku 2009. W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Woj. ZMW RP „Wici” w Kielcach, w latach 2002-2006 sekretarza Zarządu Krajowego ZMW. W roku 2006 odznaczony został Złotą Odznaką ZMW oraz Krzyżem za Zasługi dla ZMW w roku 2008. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW walczył w obronie województwa świętokrzyskiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998.
Od 1992 roku jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku – prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczął jako asystent-doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002 – 2004 pracował jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 2004 – 2006 jako wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

W kadencji samorządowej 1998-2002 był radnym Powiatu Buskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu.

W kadencji 2006 – 2010 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskał najlepszy wynik wśród osób kandydujących do Sejmiku Wojewódzkiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy.

W listopadzie 2006 roku został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat – zostając najmłodszym marszałkiem województwa w kraju.

W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2010 r., zaufało mu ponad 31 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego i ponownie został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r., startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim, został wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów.
W kolejnych wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r., w województwie świętokrzyskim na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego oddano 213 982 głosów – 46,24% poparcia. Dzięki takiemu zaufaniu mieszkańców regionu, Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – to najlepszy wynik PSL w skali kraju.

W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał zaufanie 37 871 osób i po raz trzeci ma zaszczyt pełnić funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, najchętniej Paulo Coelho oraz chodzić po górach. Wraz z żoną Mariolą wychowuje dwóch synów: Dawida i Damiana.
Inne informacje:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
Nagrody: nagroda „Diamentowe Skrzydła” 2009 – przyznana przez Kapitułę Nagrody Echa Dnia „Skrzydła”. „Skrzydła” to nagroda gospodarcza, przyznawana dla najlepszych produktów i usług z województwa świętokrzyskiego. W przypadku Marszałka Województwa Kapituła Nagrody doceniła działania Marszałka na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości i biznesu.
Nagroda „Złotej Wagi” w kategorii Człowiek Roku 2010, przyznana przez Samorząd Gminy Daleszyce (waga to herb Daleszyc).".


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL


W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL, w którym uczestniczył Prezes ZP PSL w Chełmie Kol. Piotr Deniszczuk.

Na posiedzeniu zapoznano się z kalendarzem wyborczym do Izb Rolniczych przyjętym uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wybory odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.  Zarząd Gminy PSL zaakceptował kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Lubelskiego w Powiecie Chełmskim w osobach:

 • ­    Kol. Mirosław Dolecki
 • ­    Kol. Kamil Chęć

Zarząd Gminny PSL zwraca się z prośbą do rolników z terenu naszej gminy o aktywny udział w wyborach, aby wybrać odpowiednie osoby reprezentujące interesy naszych rolników.

Podczas posiedzenia omówiono również przebieg trwającej kampanii wyborczej na Prezydenta RP kandydata PSL Kol. Adama Jarubasa poprzez zamieszczanie kolejnych plakatów naszego kandydata. Zarząd Gminny zwraca się z gorącym apelem o poparcie naszego Kolegi w wyborach wyznaczonych na dzień  10 maja br.

Ponadto przedstawiono przygotowania do organizacji „Majówki” - Wojewódzkiego Święta Ludowego połączonego z otwarciem infrastruktury turystycznej, które odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r. nad zbiornikiem „Maczuły” w Nowym Folwarku o godzinie 14:00.

Serdecznie zapraszamy!


Zebrania w Kołach


W dniu 10 marca 2015 r. w Kołach Środowiskowych w Rakołupach, Sarniaku, Leśniowicach i Kumowie odbyły się zebrania członków PSL. Podczas zebrań omówiono wyniki wyborów samorządowych, przebieg wyborów na prezydenta RP, organizację Wojewódzkiego Święta Ludowego w Nowym Folwarku. W sprawach organizacyjnych przyjęto nowych członków do kół.Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 2 marca  2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL podczas którego omówiono kalendarz wyborczy do wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarząd realizując kalendarz wyborczy postanowił aktywnie włączyć się w zbieranie list poparcia dla kandydata z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Kol. Adama  Jarubasa.

Omówiono organizację Wojewódzkiego Święta Ludowego, które w tym roku będzie organizowane przez Gminę Leśniowice. Postanowiono także przeprowadzić kampanie zebrań w poszczególnych Kołach Środowiskowych ustalając ich termin na dzień 10 marca br.


II Bal Chłopski

W dniu 24 stycznia 2015 r. w Pawłowie odbył się II Bal Chłopski zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym uczestniczyło ponad 450 uczestników. W balu wzięło udział ponad dwudziestu przedstawiciele naszej organizacji. Podczas balu przyznano Tytuł Baba Roku Pani Jolancie Tarajko z Wojsławic oraz Chłopa Roku, którym został Pan Janusz Chęć z Poniatówki w gm. Leśniowice.

Wszyscy w doskonałych nastrojach bawili się do samego rana przy muzyce zespołu Max Dance z Werbkowic, Zespołu Sami Swoi z Rejowca i Duecie Pana Mariana Betiuka. Bal Chłopski jest dobrym pomysłem na integrację całego środowiska Chełmszczyzny.

Spotkanie noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu  lubelskiegoW dniu 11 stycznia 2015 r. w hali MOSIR w Lublinie odbyło się  tradycyjne spotkanie noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu  lubelskiego. Tegoroczny Ludowy Opłatek na zaproszenie organizatorów ponownie zgromadził kilka tysięcy osób członków i sympatyków PSL. W uroczystości wziął udział Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej,  Waldemar Pawlak były Premier a obecnie Poseł na Sejm, Józef Wróbel Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Krzysztof Żuk Prezydent Lublina a także parlamentarzyści lubelscy, przedstawiciele władz regionu, radni sejmiku województwa, a także działacze lokalnych struktur partii w tym  40 – osobowa delegacja naszej gminy w której znaleźli się Koledzy: Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego, Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, prezesi kół PSL, radni, sołtysi członkinie zespołów śpiewaczych oraz wielu mieszkańców.

Co roku członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego spotykają się, żeby złożyć sobie życzenia, powspominać miniony rok, a przede wszystkim połamać się opłatkiem. Kultywujemy tę piękną tradycję i cieszę się, że uczestniczy w tym tyle osób – mówił Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego i Prezes lubelskich struktur partii.

Stąd, z Lubelszczyzny, wyszedł sukces PSL w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych - podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. I dodał: - w tym roku świętujemy 120-lecie założenia PSL i tą lubelską imprezą ludowców zaczynamy obchody ogólnopolskie.

Po wspólnym odśpiewaniu tradycyjnej polskiej kolędy „ Wśród nocnej ciszy…”  głos zabrał Biskup Pomocniczy Józef Wróbel,  który zauważył, że uczestniczy w najliczniejszym spotkaniu opłatkowym na Lubelszczyźnie. Składając życzenia zebranym zaznaczył, że opłatek jest przede wszystkim symbolem wdzięczności, następnie go poświęcił i nadszedł czas dzielenia się i składania noworocznych życzeń.

W bogatej części artystycznej na scenie wystąpił m. in. Krzysztof Cugowski z najmłodszym z synów, chór Wołyń z Łucka na Ukrainie, a także zespoły ludowe z całego regionu.
Relacja z opłatka: http://lublin.tvp.pl/18397669/ludowy-oplatek-2015-noworoczne-spotkanie-psl


   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach