projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006

Archiwum 2016 r.


XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie

W dniu 19 listopada 2016 roku delegacja organizacji PSL powiatu chełmskiego, w tym delegat gminy Leśniowice Kol. Wiesław Radzięciak, uczestniczyli w XII Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego, odbywającym się w Warszawie.

Głównym punktem XII Kongresu PSL były wybory nowych władz. Prezesem ludowców ponownie został wybrany Władysław Kosiniak - Kamysz. Za jego kandydaturą opowiedziało się 1002 delegatów.

Podczas kongresu Prezes PSL przedstawił także założenia nowego programu PSL. Celem jest Nowy Zielony Ład, bez dyktatury pieniądza, bez wyzysku człowieka przez korporacje, szanujący godność ludzką. Nowy Zielony Ład oparty na braterstwie grup społecznych i na wartościach, nie na grze interesów i walce. Nowy Zielony Ład jest jedyną drogą solidarnego rozwoju. Lider ludowców podkreślił również, że Nowy Zielony Ład zaczyna się w Polsce lokalnej, małych ojczyznach. Polska wieś była, jest i będzie w centrum programu ich partii.

Ponadto Władysław Kosiniak – Kamysz w jednej ze swoich wypowiedzi przywołał słowa Wincentego Witosa: „Przyszłość należy nie do tych, co głośno i bezmyślnie krzyczą, lub jęczą bezsilni, lecz do tych co przez umiejętnie zorganizowaną siłę i dobrze prowadzoną pracę, potrafią ją sobie wykrzesać i zdobyć”.

Spoty z kongresu:

https://www.youtube.com/watch?v=a4lv-fyqV_A

https://www.youtube.com/watch?v=s3bDL261RxM

https://www.youtube.com/watch?v=j0iZcydTOpU


oprac. Mariola ZawiślakPosiedzenie zarządu Gminnego PSL

W dniu 12 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowicach odbyło się posiedzenie zarządu Gminnego PSL wraz z członkami Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy Leśniowice. 

W posiedzeniu wzięli udział Prezes Zarządu PSL Kol. Piotr Deniszczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice Kol. Stefan Prokop.
Podczas posiedzenia dokonano wręczenia legitymacji członkowskich nowym członkom naszej organizacji tj:

 1. Kol. Dorocie Skrzypa
 2. Kol. Zbigniewowi Skrzypa
 3. Kol. Łukaszowi Frycz
 4. Kol. Zbigniewowi Harcej.

Na posiedzeniu omówiono  zaawansowanie inwestycji drogowych realizowanych na terenie gminy i powiatu chełmskiego oraz przedstawiono plany na najbliższą przyszłość w tym zakresie.

Zobowiązano ponadto przedstawicieli reprezentujących organizację PSL powiatu chełmskiego do przekazania wypracowanych wniosków na XII Kongresie PSL w dn. 19 listopada br. w Warszawie.

Na zakończenie posiedzenia Wójt Gminy Kol. Wiesław Radzięciak zaprosił wszystkich zebranych na uroczyste otwarcie dróg powiatowych w miejscowości Majdan Leśniowicki. 

oprac. Lucyna Sak

Jubileusz 55-lecia przynależności do ruchu ludowego
Kolegi Adolfa Dobosza

W dniu 2 listopada 2016 roku Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, Kolega Wiesław Radzięciak Skarbnik Zarządu i jednocześnie Wójt Gminy Leśniowice oraz Kolega Stefan Prokop członek Koła Środowiskowego w Rakołupach i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice złożyli na ręce Kolegi Adolfa Dobosza najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 55-lecia przynależności do ruchu ludowego, który przypadł 30 października 2016 r.

Kolega Adolf Dobosz urodził się 23.01.1936 r. w Woli Siennickiej. Po skończeniu szkoły pracował jako nauczyciel w szkołach Podstawowych w Niedziałowicach, Horodysku oraz Rakołupach. W 1964 r. ożenił się z Krystyną Królik, która w 1965 r. urodziła mu syna o imieniu Andrzej. W dniu 30 października 1961 roku wstąpił do szeregów ruchu ludowego. Jako członek ruchu ludowego należał do Koła w Horodysku, gdzie pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa koła. Ponadto przez 10 lat pełnił funkcję wiceprezesa GK ZSL w Leśniowicach. W 1990 roku podczas I Gminnego Zjazdu Delegatów PSL został wybrany wiceprezesem Zarządu Gminnego PSL (tę funkcję pełni do dziś) oraz Prezesem Koła Środowiskowego w Rakołupach (pełnił do 2012 r.). Oprócz tego przez lata swojej działalności delegowany był na Powiatowe oraz Wojewódzkie Zjazdy Delegatów PSL.

Ponadto w czasie swojej 55-letniej działalności otrzymał kilka odznaczeń i nagród za pracę społeczną i polityczną w ZSL, a potem w PSL, m. in. „Medal im. Wincentego Witosa” oraz „Medal 120 – lecia ruchu ludowego”.

Dziękując za minione 55 lat rzetelnej pracy na rzecz ruchu ludowego życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz owocnej dalszej działalności w naszej ludowej rodzinie.


oprac. Mariola Zawiślak

Odwiedziny grobów zmarłych kolegów z naszej gminy

W dniu 2 listopada 2016 roku Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach w osobach: Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu, Kolega Wiesław Radzięciak Skarbnik Zarządu oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice tradycyjnie jak co roku pamiętali o odwiedzeniu grobów zmarłych kolegów z naszej gminy i gminnej organizacji, pochowanych na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W roku bieżącym odwiedzili groby swoich Kolegów i Koleżanek wieloletnich członków i sympatyków PSL zmarłych w latach ubiegłych, m.in. Kol. Lucjana Mądrzaka, Kol. Jana Poznańskiego, Kol. Mariana Kaspruka, Kol. Ryszarda Kowala, Kol. Mieczysława Zielińskiego, Kol. Józefa Czwórnóg, Kol. Jacka Żydka, Kol. Edwarda Koń, Kol. Marii Semeniuk (byłej Prezesa Koła Środowiskowego w Kumowie), Kol. Władysława Doleckiego (byłego Prezesa Koła Środowiskowego w Sarniaku) oraz Kol. Walentego Prokopa.

Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci, bo zostają w niej żywe obrazy, a w sercu płomień nadziei. Chwile, które tak bardzo zatrzymać byśmy chcieli, jak fale odpłynęły gdzieś w dal. Kiedyś znów wszyscy spotkamy się razem, czas straci wtedy znaczenie…oprac. Mariola Zawiślak

Powiatowe Święto Ludowe połączone z obchodami
Dnia Samorządu

W dniu 22 maja 2016 roku nad Zbiornikiem Wodnym „Maczuły” w Nowym Folwarku odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z obchodami Dnia Samorządu.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach oraz Wójt Gminy Leśniowice.

W uroczystości liczny udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele wszystkich szczebli administracji samorządowej, wójtowie, starostowie, członkowie zarządu powiatu, radni rady gminy, powiatu, sejmiku województwa delegacja z Gminy Huszcza na Ukrainie,  przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, zespołów śpiewaczych, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy, prezesi, pracownicy wszystkich firm i instytucji, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, przedstawiciele prasy oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice i powiatu chełmskiego.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory. Następnie głos zabrał Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, który powitał wszystkich gości oraz nawiązał do uroczystości Święta Ludowego, która od ponad 120 lat związana jest z Zielonymi Świątkami, a w swym wystąpieniu Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, odniósł się do przypadających w tym roku obchodów 26 - lecia istnienia samorządu terytorialnego. Na zakończenie wystąpienia złożył najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom, a gościom życzył miłego pobytu w leśniowskiej wspólnocie, wspaniałej zabawy, miłych wrażeń i szybkiego powrotu do naszej gminy.

Ponadto głos zabrał Pan Daniel Słowik Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Który przekazał życzenia i gratulacje dla w imieniu własnym jaki Kolegi Krzysztofa Hetmana Wiceprezesa NKW PSL i jednocześnie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie a następnie prowadząca odczytała list z życzeniami i podziękowaniami dla działaczy ludowych i rolników przesłane przez Kolegę Arkadiusza Bratkowskiego Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, który nie mógł uczestniczyć w  uroczystości.

W dalszej części Pan Daniel Słowik oraz Pan Piotr Deniszczuk wręczyli odznaczenia dla działaczy ruchu ludowego przyznane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie oraz wręczyli legitymacje członkowskie.

„Medal im. Wincentego Witosa” otrzymali:

 • Kol. Wiesław Radzięciak
 • Kol. Czesław Michalczuk
 • Kol. Tadeusz Pleczuk
 • Kol. Stanisław Hałas

„Złote Koniczynki” otrzymali:

 • Kol. Wioletta Pilipczuk
 • Kol. Krzysztof Stańkowski


Medal 120 – lecia ruchu ludowego:

 • Kol. Aolf Dobosz
 • Kol. Piotr Deniszczuk


Legitymacje członkowskie wręczono :

 • Kol. Judyta Mróz
 • Kol. Aneta Kłos  
 • Kol. Alina Nowak
 • Kol. Mariusz Kłos
 • Kol. Edward Mróz

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrował ks. Grzegorz Zając z oprawą muzyczną Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśniowicach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu wraz z uczniami Publicznego Gimnazjum w Sielcu, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Stańkowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny.

W dalszej części zaprezentowały się dwie grupy taneczne z Rakołup, a także wystąpił Kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic.

Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu SONIC z Hrubieszowa. Koncert zespołu  zgromadził przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli wypożyczyć sprzęt pływający, skorzystać z bogato zaopatrzonych stoisk promocyjnych oraz handlowych. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i zaprezentowane przez twórców ludowych. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci tj.: zjeżdżalni i basenów z kuleczkami. Wszyscy uczestniczący w uroczystości mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

Uroczystość zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół VENTUS z Hrubieszowa.

 • Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie organizacji imprezy a zwłaszcza sponsorom tj.:
 • Przedsiębiorstwo „Budomel” Sp. z o.o.  w Chełmie,
 • Agro-Pom w Dębinie,
 • Przedsiębiorstwo „Partner” w Srebrzyszczu,
 • PKS Sp. z o.o. w Chełmie,
 • „Biomas” Sp. z o.o. w Chełmie,
 • „EKO” Piekarnia w Pokrówce Pana Bogusława Stangryciuka
 • Piekarnia „Małgoś” Spółka Cywilna w Siennicy Różanej
 • Bank Spółdzielczy w Leśniowicach,
 • Spółdzielnia Usług Rolniczych w Leśniowicach,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Wojsławicach Pana Pawła Kozłowskiego,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „REN-ZBIG” w Politówce Państwa Rajmundy i Zbigniewa Popielnickich,
 • Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Leśniowicach Państwa Elżbiety i Jarosława Tarajko
 • Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie Pana Franciszka Dobruka  
 • Usługi Transportowe i Roboty Ziemne w Pokrówce Pana Wojciecha Niemczyk


oprac. Mariola Zawiślak


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 25 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w którym uczestniczył Kol. Piotr Deniszczuk Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący RG Leśniowice oraz Pani Joanna Pawluk Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Minutą ciszy uczono pamięć naszego Kolegi Józefa Siemoniaka, którego pogrzeb odbył się w dniu dzisiejszym w Jaśle. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja naszej gminnej organizacji PSL na czele z Kol. Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy oraz Kol. Mariuszem Mrozem.

Na posiedzeniu dokonano podsumowania Powiatowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Pawłowie i przebiegał w miłej atmosferze a jednocześnie był owocny w wypracowane uchwały i plany na najbliższą przyszłość Stronnictwa. Wybrał na kolejną kadencję Kol. Piotra Deniszczuka na Prezesa ZP PSL w Chełmie, Zarząd Powiatowy. Powiatową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres i Zjazd Wojewódzki. Zarząd Gminny wyraził na ręce Prezesa ZP uznanie za dobrą organizację i sprawny przebieg zjazdu.

Ponadto zajęto się organizacją Powiatowego Święta Ludowego i Dnia Samorządu, które odbędzie się w dniu 22 maja 2016 r. nad zbiornikiem wodnym Maczuły.

Zapraszamy wszystkich chętnych na naszą uroczystość która rozpocznie się o godz. 1600, a która poprzedzona będzie od godz. 1030 XVIII Powiatowym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych Kapel i Śpiewaków Ludowych w Horodysku.
oprac. Lucyna Sak

Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Chełmie

W dniu 17 kwietnia 2016 roku w Pawłowie odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Chełmie. W gronie przybyłych gości byli między innymi: Wiceprezes PSL oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL jednocześnie poseł do Parlamentu Europejskiego Kol. Krzysztof Hetman, Prezes ZP PSL w Zamościu jednocześnie Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Kol. Arkadiusz Bratkowski, Kol. Daniel Słowik Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W zjeździe wzięło udział 326 delegatów w tym 33 koleżanek i kolegów z naszej gminnej organizacji: Michalczuk Czesław, Michalczuk Wiesława, Buk Ryszard, Oszust Maria, Dziedzic Maria, Łazowski Kazimierz, Radzięciak Wiesław, Sak Lucyna, Dolecki Mirosław, Łazowska Jadwiga, Dobosz Adolf, Łuczkiewicz Elżbieta, Rykała Agnieszka, Staniuk Anna, Kesler Iwona, Prokop Teresa, Prokop Stefan, Kłos Mariusz, Drogomirecki Stanisław, Wychadańczuk Zdzisław, Zalewa Dariusz, Geleta Katarzyna, Pilipczuk Wioletta, Geleta Elżbieta, Szkałuba Edward, Harcej Alicja, Kulawczuk Robert, Panas Katarzyna, Pieczykolan Sławomir, Mróz Edward, Mróz Judyta, Mróz Mariusz.

Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie chełmskim kolejny raz został wybrany Kolega Piotr Deniszczuk.

Do 55 - osobowego Zarządu Powiatowego PSL zostali wybrani z naszej gminnej organizacji: Czesław Michalczuk, Wiesław Radzięciak, Stefan Prokop, Alicja Harcej i Katarzyna Geleta.

Wśród 24 delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL znaleźli się: Czesław Michalczuk i Wiesław Radzięciak.

V Powiatowy Zjazd Delegatów podjął pięć uchwał odnoszących się do zgłoszonych postulatów oraz tez programowych koniecznych do realizacji na najbliższe lata koniecznych do poprawy wizerunku Polskiego Stronnictwa Ludowego. oprac. Lucyna Sak

Powiatowe Święto Kobiet

W dniu 4 marca 2016 roku w Restauracji Hotelu „Regent” w Pawłowie odbyło się Powiatowe Święto Kobiet zorganizowane przez Zarząd Powiatowy PSL  w Chełmie. W uroczystościach udział wzięło ponad 600 pań z powiatu chełmskiego w tym ponad 35 osobowa reprezentacja kobiet z terenu naszej gminy.  W uroczystościach udział wzięli także zaproszeni panowie w osobach Starosty Chełmskiego Kol.   Piotr Deniszczuk jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, którzy złożyli obecnym kobietom życzenia z okazji ich święta. Po złożonych życzeniach Panowie wręczyli kwiaty wszystkim Paniom przybyłym na uroczystość.

Spotkanie umilały występy artystyczne w wykonaniu kabaretu Szara Eminencja i zespołu Max Dance z Werbkowic. Dla licznie przybyłych pań zorganizowany był również słodki poczęstunek w barku kawowym.Posiedzenie Gminnej Komisji Rewizyjnej PSL

W dniu 26 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rewizyjnej  PSL na którym dokonano w wyniku głosowania jawnego wyboru władz Komisji w składzie:

 1. Prokop Teresa - Przewodnicząca
 2. Zalewa Dariusz - Wiceprzewodniczący
 3. Wychadańczuk Zdzisław - Sekretarz

oprac. Lucyna SakPosiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 26 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem Prezesa Zarządu Powiatowego Kol. Piotra Deniszczuk, na którym w wyniku głosowania jawnego dokonano wyboru zarządu w składzie:

 1. Kol. Michalczuk Czesław – Prezes
 2. Kol. Dobosz Adolf - Wiceprezes
 3. Kol. Lisowska Jadwiga - Wiceprezes
 4. Kol. Radzięciak Wiesław – Skarbnik
 5. Kol. Sak Lucyna - Sekretarz
 6. Kol. Buk Ryszard - Członek
 7. Kol. Dziedzic Maria - Członek
 8. Kol. Oszust Maria- Członek
 9. Kol. Sulej Czesława- Członek
 10. Kol. Dolecki Mirosław- Członek
 11. Kol. Łazowska Jadwiga- Członek
 12. Kol. Staniuk Anna – Członek
 13. Kol. Harcej Alina – Członek
 14. Kol. Geleta Katarzyna - Członek
 15. Kol. Popielicki Sławomir - Członek


Członkowie Zarządu wybrali również swoich przedstawicieli do Zarządu Powiatu PSL którymi zostali:

 1. Kol. Michalczuk Czesław
 2. Kol. Radzięciak Wiesław
 3. Kol. Harcej Alina
 4. Kol. Geleta Katarzynaoprac. Lucyna Sak

X Gminny Zjazd Delegatów  PSL w Leśniowicach

W dniu 20 lutego 2016 r. odbyły się obrady X Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PSL w Leśniowicach, w którym wzięło udział 49 delegatów, co stanowi 57 % członków. W gronie przybyłych gości byli, między innymi: Kol. Daniel Słowik Dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Kol. Piotr Deniszczuk Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol.  Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Kol. Sławomir Zawiślak Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kol. Waldemar Domański Wójt Gminy Dubienka jednocześnie W-ce Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol. Beata Augustynek członek Zarządu Powiatu Chełmskiego Kol. Zdzisława Deniszczuk Prezes ZG PSL w Wierzbicy, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Urzędu Gminy w Leśniowicach, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Radni Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy w Leśniowicach. oraz przedstawicieli koła ZMW w Leśniowicach.

Obrady  Zjazdu rozpoczęły się hymnem państwowy, po którym Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach powitał przybyłych gości oraz delegatów.

Następnie Kol. Prezes odczytał list przesłany przez Kol. Władysława Kosiniak – Kamysza Prezesa PSL oraz Kol. Arkadiusza Bratkowskiego przesłane w odpowiedzi na nasze zaproszenie na zjazd.

Zanim przystąpiono do procedur zjazdowych dla nowo przyjętych członków tj. Kol. Wandy Hałaj i Kol. Marcinowi Popielnickiemu wręczono legitymacje członkowskie PSL przez Dyrektora biura ZW PSL Kol. Daniela Słowika oraz Prezesa ZP PSL Kol. Piotra Deniszczuka. W dalszej części wybrano  Przewodniczącego Zjazdu którym został Kol. Stanisław Drogomirecki oraz Sekretarza Zjazdu którym została Kol. Lucyna Sak.

Następnie dokonano wyboru trzech komisji pracujących podczas zjazdu w skład których weszli:

Komisja Wyborcza

 • Kol. Edward Szkałuba – Przewodniczący
 • Kol. Elżbieta Pająk – Członek
 • Kol. Józef Szczepanik – Członek

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna

 • Kol. Barbara Pendel – Przewodnicząca
 • Kol. Małgorzata Rzeszut – Członek
 • Kol. Huber Ślęczka – Członek

Komisja Uchwał i Wniosków

 • Kol. Iwona Kesler – Przewodnicząca
 • Kol. Agnieszka Rykała – Członek
 • Kol. Sławomir Pieczykolan – Członek

Składając sprawozdanie z działalności polityczno – gospodarczej prezes Zarządu Gminnego PSL Kol. Czesław Michalczuk przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce w mijającej czteroletniej kadencji.

Następnie Kol. Teresa Prokop Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji wnosząc wniosek o udzielenia skwitowania ustępującym władzom. Wniosek Komisji został rozpatrzony i jednomyślnie udzielono skwitowania ustępującym władzom.

Kol. Adolf Dobosz przybliżył bogatą historię PSL ze wskazaniem przyczyn  jakie doprowadziły się do utraty zaufania wyborców a tym samym swoich przedstawicieli w Sejmie oraz  na zakusy panującej władzy mającej na celu pozbawienie znacznej władzy PSL i PO na szczeblu samorządowym a tym samym całkowite przejecie władzy w kraju.

Kol.  Piotr Deniszczuk Prezes ZP PSL  podkreślili sukcesy naszej gminnej organizacji jako przykład dobrych praktyk, które należałoby przenieść na inne gminy jak również życzył owocnych obrad dzisiejszego zjazdu.

Dyrektor biura ZW PSL Kol. Daniel Słowik członek ZW PSL przekazał pozdrowienia od Kol. Krzysztofa Hetmana europosła reprezentującego nasz region w Parlamencie Europejskim, oraz  Kol. Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że nasza gminna organizacja działania na wysokim poziomie przedkłada się to na zdobycie bardzo wysokich notowań kandydatów z listy PSL w minionych wyborach.

Nawiązując do powyższego wystąpienia Kol. Wiesław Radzięciak podkreślił, że praca wszystkich członków przedkłada się na dobrze rozwiniętą naszą gminną organizację. Podkreślił pozytywne zmiany jakie miały miejsce w ostatnim czasie jak przeprowadzona reforma oświaty, która w swoich założeniach nie pozbawiała nikogo pracy z wynagrodzeniem ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, wszystkie miejscowości naszej gminy zostały objęte siecią wodociągową, realizację projektu PL-BY-UA, budowę i modernizacje dróg gminnych oraz przebudowę centrów wielu miejscowości  w gminie przyczyniło się do dynamicznego rozwoju turystyki.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym dokonano wybory Prezesa ZG PSL w Leśniowicach został nim Kol. Czesław Michalczuk, któremu Przewodniczący Zjazdu złożył gratulacje w imieniu delegatów zjazdu wręczając kwiaty i życząc dalej skutecznego prowadzenia partii PSL w gminie.

Delegaci  w dalszej części zjazdu  wybrali  Zarząd Gminny PSL w skład którego weszli:


1.    Kol. Buk Ryszard
2.    Kol. Dziedzic Maria
3.    Kol. Oszust Maria
4.    Kol. Sulej Czesława
5.    Kol. Radzięciak Wiesław
6.    Kol. Sak Lucyna
7.    Kol. Dolecki Mirosław
8.    Kol. Łazowska Jadwiga
9.    Kol. Lisowska Jadwiga
10.    Kol. Dobosz Adolf
11.    Kol. Staniuk Anna
12.    Kol. Harcej Alicja
13.    Kol. Geleta Katarzyna
14.    Kol. Pieczykolan Sławomiroraz Gminną Komisji Rewizyjnej w skład której weszli:

1.    Prokop Teresa

2.    Zalewa Dariusz
3.    Wychadańczuk Zdzisław

oraz  34 kandydatów na Zjazd Powiatowy którymi zostali:

1.    Kol. Michalczuk Czesław
2.    Kol. Michalczuk Wiesława
3.    Kol. Buk Ryszard
4.    Kol. Oszust Maria
5.    Kol. Dziedzic Maria
6.    Kol. Łazowski Kazimierz
7.    Kol. Radzięciak Wiesław
8.    Kol. Sak Lucyna
9.    Kol. Dolecki Mirosław
10.    Kol. Łazowska Jadwiga
11.    Kol. Dobosz Adolf
12.    Kol. Łuczkiewicz Elżbieta
13.    Kol. Rykała Agnieszka
14.    Kol. Staniuk Anna
15.    Kol. Kesler Iwona
16.    Kol. Lisowska Jadwiga
17.    Kol. Prokop Teresa
18.    Kol. Prokop Stefan
19.    Kol. Drogomirecki Stanisław
20.    Kol. Wychadańczuk Zdzisław
21.    Kol. Zalewa Dariusz
22.    Kol. Geleta Katarzyna
23.    Kol. Pilipczuk Wioletta
24.    Kol. Geleta Elżbieta
25.    Kol. Szkałuba Edward
26.    Kol. Harcej Alicja
27.    Kol. Kulawczuk Robert
28.    Kol. Panas Katarzyna
29.    Kol. Pieczykolan Sławomir
30.    Kol. Mróz Edward
31.    Kol. Mróz Judyta
32.    Kol. Mróz Mariusz
33.    Kol. Drogomirecka Danuta
34.    Kol. Kłos Mariusz


Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Uchwałę X Zjazdu Gminnego PSL w Leśniowicach wskazując kierunki pracy na najbliższą kadencję, którą jednogłośnie przyjął zjazd.

Na zakończenie Gminnego Zjazdu prezes ZG PSL podziękował wszystkim za przybycie zaangażowanie w pracę zjazdu oraz zobowiązał zebranych do większego zaangażowanie w pracę w ruchu ludowym.

Gminny zjazd został zakończony odśpiewaniem Roty hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zjazd uświetnił występ zespołu muzycznego GOOD BAND z Majdanu Leśniowskiego.oprac. Lucyna Sak

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL
w Leśniowicach

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL w Leśniowicach. W zebraniu wzięli udział członkowie koła, sympatycy a także goście: Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Kol. Beata Sulej Radny Rady,  Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła przyjęto nowych członków, skreślono członków  i koło obecnie liczy 25 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Czesławę Sulej Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Czesławę Sulej a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarzem Koła Kol. Wioletta Pilipczuk a Skarbnikiem Koła Kol. Wiesław Radzięciak. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały wszystkim członkom i sympatykom, ustępującemu zarządowi, za pracę w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problem działalności władz nadrzędnych PSL i słabych wyników uzyskiwanych w skali kraju. Na zakończenie uchwalono Program działalności Koła na lat 2016 – 2020.


oprac. Wiesław Radzięciak

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL
w Rakołupach

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL w Rakołupach. W zebraniu wzięli udział członkowie koła, sympatycy a także goście: Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Kol. Mirosław Jaworski Radny Rady,  Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Kol. Anna Kowal Dyrektor Szkoły w Rakołupach. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła przyjęto nowych członków, skreślono członków  i koło obecnie liczy 22 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Marię Dziedzic Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Marię Dziedzic a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarzem Koła Kol. Ryszard Buk a Skarbnikiem Koła Kol. Teresę Prokop. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały wszystkim członkom i sympatykom, ustępującemu zarządowi, za pracę w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problem działalności władz nadrzędnych PSL,  budowy dróg a zwłaszcza budowy drogi w Rakołupach oraz funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono Program działalności Koła na lat 2016 – 2020.

oprac. Wiesław RadzięciakZebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL
w Sarniaku

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL w Sarniaku. W zebraniu wzięli udział członkowie koła, sympatycy a także goście: Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Kol. Krzysztof Sitarz Radny Rady,  Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła przyjęto nowych członków, skreślono członków  i koło obecnie liczy 22 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Mirosława Doleckiego Prezesa Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Mirosława Doleckiego a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarzem Koła Kol. Kazimierza Łazowskiego a Skarbnikiem Koła Kol. Jadwigę Łazowską. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały wszystkim członkom i sympatykom, ustępującemu zarządowi, za pracę w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problem budowy dróg a zwłaszcza drogi kontynuacji budowy drogi w Sarniaku oraz funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono Program działalności Koła na lat 2016 – 2020.

oprac. Wiesław Radzięciak


Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL
w Kumowie

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Środowiskowego PSL w Kumowie. W zebraniu wzięli udział członkowie koła a także goście: Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy w Leśniowicach, Kol. Bogdan Zińczuk Radny Rady,  Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Zebranie podjęło uchwałę o uporządkowaniu przynależności w wyniku którego do koła przyjęto nowych członków i koło obecnie liczy 17 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Koła przedstawionego przez Kol. Agnieszkę Rykałę Sekretarz Koła i dyskusji zebranie udzieliło skwitowania ustępującym władz. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Koła ponownie wybrano Kol. Czesława Michalczuka a pozostałymi członkami zarządu zostały wybrane osoby: Sekretarzem Koła Kol. Agnieszka Rykała a Skarbnikiem Koła Kol. Maria Oszust. Obecne na zebraniu władze Zarządu Gminnego serdecznie i gorąco podziękowały wszystkim członkom i sympatykom, ustępującemu zarządowi, za pracę w mijającej kadencji i działalność na rzecz PSL a nowo wybranemu zarządowi owocnej pracy na rzecz dalszego umacniania PSL. W dyskusji poruszono problem budowy dróg a zwłaszcza drogi do cmentarza oraz funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Na zakończenie uchwalono Program działalności Koła na lat 2016 – 2020.


oprac. Wiesław Radzięciak


Kampania sprawozdawczo – wyborcza w gminnej organizacji PSL
w Leśniowicach

W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL z udziałem Prezesa Zarządu Powiatowego Kol. Piotra Deniszczuk. Na posiedzeniu została omówiona aktualna nastroje panujące w środowiskach wiejskich oraz ustalono terminy zebrań  Sprawozdawczo – Wyborczych kół środowiskowych które odbędą się w dniach:

 • ­11 lutego br. godz. 8:00 koło środowiskowe Kumów - sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Leśniowicach,
 • ­11 lutego br. godz. 11:00 koło środowiskowe Sarniak - świetlica wiejska w Sarniaku,
 • ­11 lutego br. o godz. 13:00 koło środowiskowe Rakołupy – Szkoła Podstawowa w Rakołupach,
 • ­11 lutego br. o godz. 15:00  koło środowiskowe Leśniowice – sala konferencyjna Urzędy Gminy w Leśniowicach

Podjęto również uchwałę w sprawie zwołania  Gminny Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbędzie się  20 lutego 2016 r. o godz. 10 00 w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.

Liczymy że kampania Sprawozdawczo – Wyborcza w gminnej organizacji przebiegnie sprawnie.


III Bal Chłopski

W dniu 30 stycznia 2016 r. w Pawłowie odbył się III Bal Chłopski zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Chełmie, w którym uczestniczyło około 500 uczestników. W balu wzięło udział 37 osób z terenu naszej gminy.

Podczas balu wybrano Babę Roku, którą została Joanna Wilgos z Buśna gm. Białopole. Chłopem Roku został Andrzej Zając z Roztoki gm. Żmudź. Królową Balu została wybrana Anna Przybylska z Osowca gm. Sawin, a Królem Balu został Andrzej Mazur z Kolonii Olchowiec gm. Wierzbica. Wybrano też Zieloną Miss, która została Patrycja Poliszuk z Wereszcz Małych gm. Rejowiec.

Wszyscy w doskonałych nastrojach bawili się do samego rana przy muzyce zespołu Echo z Gołębia gm. Rejowiec. Bal Chłopski jest dobrym pomysłem na integrację całego środowiska Chełmszczyzny.

oprac. Justyna Oliwiak

Spotkanie noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu  lubelskiego

W dniu 17 stycznia 2016 r. w hali MOSIR w Lublinie odbyło się  tradycyjne spotkanie noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu  lubelskiego. Tegoroczny Ludowy Opłatek ponownie zgromadził kilka tysięcy osób członków i sympatyków PSL.

Na uroczystość przybyli główni politycy ludowców m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm, Waldemar Pawlak były Prezes PSL i Krzysztof Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz setki sympatyków i członków partii. Obecni byli również: abp. Stanisław Budzik, metropolita lubelski i abp Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

W uroczystościach udział wzięła również 40 – osobowa delegacja naszej gminy, w której znaleźli się Koledzy: Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego, Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, prezesi kół PSL, radni, sołtysi, członkinie zespołów śpiewaczych oraz wielu mieszkańców.

Podczas swojego wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że recepta na Polskę jest niczym źródło strumienia, do którego trzeba iść ciągle pod prąd. „Po dobrej diagnozie, dobrej analizie przychodzi czas na przepisanie recepty na Polskę i na Polskie Stronnictwo Ludowe” – powiedział prezes. Prezes również wyraźnie podkreślił, że wszelką doktrynę i myśl polityczną należy budować w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Muzyczną gwiazdą wieczoru opłatkowo-noworocznego w Lublinie był Sławomir Świerzyński, lider zespołu disco-polo „Bayer Full”, który śpiewał kolędy. Podczas spotkania wystąpiły także zespoły ludowe z całego regionu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach