projekt: http://www.atcsites.com

Archiwum:

     -  2017

     -  2016

     -  2015

     -  2014

     -  2013

     -  2012

     -  2011

     -  2010

     -  2009

    -  2008

    -  2007

    -  2006

Archiwum 2017 r.


Pamiętamy o zmarłych

W dniu 2 listopada 2017 roku Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach w osobach: Kolega Czesław Michalczuk Prezes Zarządu, Kolega Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice tradycyjnie pamiętali o odwiedzeniu grobów zmarłych kolegów z naszej gminy i gminnej organizacji, pochowanych na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W roku bieżącym pożegnaliśmy Kol. Stanisława Hałasa – wieloletniego działacza PSL z Sarniaka. W naszej pamięci pozostają również: Koledzy i Koleżanki PSL zmarli w latach ubiegłych m.in. Kol. Lucjan Mądrzak, Kol. Jan Poznański, Kol. Marian Kaspruk, Kol. Ryszard Kowal, Kol. Mieczysław Zieliński, Kol. Józef Czwórnóg, Kol. Jacek Żydek, Kol. Edward Koń, Kol. Maria Semeniuk (była Prezes Koła Środowiskowego w Kumowie), Kol. Władysław Dolecki (były Prezes Koła Środowiskowego w Sarniaku) oraz Kol. Walenty Prokop.

Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci, bo zostają w niej żywe obrazy, a w sercu płomień nadziei. Chwile, które tak bardzo zatrzymać byśmy chcieli, jak fale odpłynęły gdzieś w dal. Kiedyś znów wszyscy spotkamy się razem, czas straci wtedy znaczenie.


oprac. Jacek Stańkowski

Powiatowe Święto Ludowe w Białopolu

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Białopolu odbyło się Powiatowe Święto Ludowe. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Białopolu oraz Wójt Gminy Białopole.

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice i Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory. Orkiestra swoją grą uświetniła również Mszę Świętą odprawioną w intencji ludowców.

Ponadto naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich ,,Super Babki” z Kumowa, które przygotowało stoisko promujące Gminę Leśniowice z bogatą ofertą kulinarną oraz wyrobami rękodzielniczymi oraz Pani Halina Skowron prezentując swoją biżuterię ręcznie wykonaną.

Dziękujemy wszystkim za reprezentowanie naszej gminy.


oprac. Agnieszka Raczyńska


Majówka pod dębem połączona z Dniem Samorządu

W dniu 28 maja 2017 roku w Kumowie Majorackim odbyła się Majówka pod dębem połączona z Dniem Samorządu.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Uroczystości majowe poprzedziła Msza święta odprawiona w kościele NNMP w Kumowie Plebańskim w intencji obecnych i byłych Samorządowców oraz wszystkich działaczy Ruchu Ludowego Gminy Leśniowice o Boże błogosławieństwo w służbie społeczeństwu, o mądre decyzje i sprawiedliwe rządy, a także wrażliwość na potrzeby każdego człowieka.

W uroczystościach zorganizowanych pod dębem udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Waldemar Nowosad Przewodniczący Rady Gminy Siennicy Różanej, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński Prezes Przedsiębiorstwa „Partner” w Srebrzyszczu oraz radni rady gminy Leśniowice, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, zespołów śpiewaczych, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za przygotowanie majówki, a następnie złożył działaczom ruchu ludowego, rolnikom oraz mieszkańcom gminy życzenia wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Głos zabrał również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podsumowując 27-lecie funkcjonowania gminy Leśniowice mówił o pełnym sukcesie, którego beneficjentami są mieszkańcy. Podkreślił również, że Gmina Leśniowice nie przypomina tej z przed dwudziestu lat. Widać po ilości nowo powstałych dróg i wodociągów, a dobra infrastruktura i bogata oferta edukacyjno - kulturalna, sportowa i rekreacyjna sprawiły, że Leśniowice zajmują wysoką pozycję w rankingu najszybciej rozwijających się gmin. W tym też miejscu Wójt podziękował radnym i przewodniczącym rad wszystkich kadencji, sołtysom, dyrektorom i prezesom firm z terenu gminy, za ich wkład w rozwój „Małej Ojczyzny”, a mieszkańcom za uczestniczenie w uroczystości, których tak duża obecność na majówce świadczy o dobrych relacjach pomiędzy mieszkańcami, a samorządem.

Wójt poinformował również, że zorganizowana majówka jest także elementem promocji i wspólnym odkrywaniem miejsc niezwykłych leżący na szlaku „Malowniczego Wschodu”. Jednym z punktów godnych odwiedzenia na szlaku jest właśnie pomnik przyrody dąb szypułkowy, któremu zgodnie z krążącą tutaj legendą, zostanie nadane dzisiaj imię Zygmunt. Następnie została odsłonięta tablica upamiętniająca to szczególne wydarzenie.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który podziękował za zaproszenie, pogratulował pomysłu zorganizowania tego typu uroczystości oraz złożył życzenia wszystkim samorządowcom z okazji dnia samorządu.

Po wystąpieniach nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, przedstawiając Legendę o Królowej Bonie i kumowskim dębie, Zespół Śpiewaczy „Echo” z Gołębia, „Śpiewająca Szóstka” z Białopola, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Rakołupianki” i „Kumowianki”, a także Pola Kunka i Tobiasz Rykała - para taneczna należąca do Klubu Tańca Towarzyskiego „TAKT” działającego przy Chełmskim Domu Kultury oraz zespół „Good Band” z Majdanu Leśniowskiego.

Podczas majówki odwiedzić można było ogródek gastronomiczny oraz stoiska promocyjne grup aktywnie działających na terenie naszej gminy, a mianowicie grupy „Kreatywnych i Aktywnych” oraz KGW „Super Babki” z Kumowa, gdzie można było degustować przygotowane przez panie potrawy regionalne.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowego i rzeczowego do przygotowania uroczystości, a byli to:

 • Bank Spółdzielczy w Leśniowicach na czele z Prezesem Panem Franciszkiem Lubasiem,
 • Sklep spożywczo - przemysłowy w Leśniowicach Państwa Rajmundy i Zbigniewa  Popielnickich,
 • Sklep spożywczo – przemysłowy „Groszek” w Leśniowicach Państwa Elżbiety i Jarosława Tarajko
 • Przedsiębiorstwo „Partner” z Srebrzyszcza na czele z Panem Jerzym Rudzińskim,
 • Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie Pana Franciszka Dobruka,
 • PKS Chełm na czele z Panem Waldemarem Szynal,
 • „Agro-Pom” z Dębiny wraz z Prezesem Arkadiuszem Mazurkiem,
 • Pogotowie Zamkowe w Chełmie Pana Mariusza Mroza.

oprac. Agnieszka Raczyńska

Spotkanie Samorządowe

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Gminnego, Komisji Rewizyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy Leśniowice.

W posiedzeniu uczestniczyli Kol. Daniel Słowik Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Kol. Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL jednocześnie Starosta Chełmski, Członkowie zarządu i Komisji Rewizyjnej, radni Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy Leśniowice oraz członkowie i sympatycy PSL.

Podczas obrad szeroko omówiono działalność samorządu oraz zapowiadane zmiany prawa wyborczego. Zapoznano z działaniami różnych grup i komitetów protestacyjnych w tym z podjętymi stanowiskami przez Lubelski Ruch Obrony Samorządności, Sejmik Województwa Lubelskiego, Związek Gmin RP, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Oburzeni oraz Kartą Samorządności i Apelem przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca br. w Warszawie.
W dyskusji zebrani negatywnie odnosili się do proponowanych zmian dotyczących rewizji zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyrazem tego było podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

W dalszej części posiedzenia omówiono działalność Zarządu Gminnego oraz zaakceptowano organizację Gminnego Święta Ludowego w dniu 28 maja 2017 r. w Kumowie Majorackim ustalając wstępny jego przebieg.

stanowisko w sprawie zmian prawa samorządowego w Polsce >>>oprac. Wiesław RadzięciakPowiatowy Dzień Kobiet

W dniu 10 marca 2017 roku w Centrum Hotelowo Konferencyjnym „Regent” w Pawłowie odbył się Powiatowy Dzień Kobiet.

W uroczystościach udział wzięło ponad 600 pań z powiatu chełmskiego w tym 30 osobowa reprezentacja kobiet z terenu naszej gminy. W uroczystościach udział wzięli także zaproszeni panowie w osobach: Kol. Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Kol. Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, którzy złożyli obecnym kobietom życzenia z okazji ich święta, a także Kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Radni Rady Powiatu w Chełmie oraz wójtowie gmin powiatu chełmskiego. Po złożonych życzeniach Panowie wręczyli kwiaty wszystkim Paniom przybyłym na uroczystość.

Spotkanie umilały występy artystyczne w wykonaniu kabaretu Czesuaf i Pana Andrzeja Rybińskiego. Dla licznie przybyłych pań zorganizowany był również słodki poczęstunek w barku kawowym.oprac. Mariola Zawiślak

Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.

Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego. W uroczystości uczestniczyła również Kol. Bożena Deniszczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Wierzbicy. Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Kol. Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Kol. Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Kol. Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof Sitarz oraz Pan Janusz Domański Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie.

Kol. Wiesław Radzięciak w swoim wystąpieniu wyraził uznanie i podziw dla zaradności kobiet i podziękował, za to, że wśród tak licznych zajęć i obowiązków domowych czy też zawodowych, znajdują czas na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Następnie wspólnie z obecnymi Panami wręczyli wszystkim Paniom słodkie upominki w postaci czekolad.

Do życzeń dołączyła się również Kol. Bożena Deniszczuk, która w imieniu własnym oraz Kol. Piotra Deniszczuka Starosty Chełmskiego życzyła Paniom samych sukcesów, spełnienia marzeń oraz uśmiechu na twarzy. Życzenia zdrowia i zadowolenia złożyli także Kol. Stefan Prokop oraz Kol. Czesław Michalczuk.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach pod kierunkiem Pana Tomasza Wielopolskiego oraz Pana Kamila Powagi, Zespól Flowers z Białopola, Zespół „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego oraz Zespół Pana Mariana Betiuka z Chełma.

Podczas spotkania odbyły się dwa konkursy z nagrodami oraz wręczono wszystkim Paniom ufundowane przez Panią Halinę Rekuta nasiona ogrodowych kwiatów o wdzięcznej nazwie Astry.

Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.

oprac. Mariola Zawiślak

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie

W dniu 4 lutego 2017 roku w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Hetman Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie i poseł do PE, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Jan Łopata poseł na Sejm RP,  Paweł Pikula Szef Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego oraz wielu samorządowców z legitymacją i bez legitymacji PSL w tym:  wójtowie, burmistrzowie, starości, radni gmin, powiatów i sejmiku. Gościem specjalnym z Mazowsza był Artur Andrysiak, który reprezentował marszałka Adama Struzika, ogólnopolskiego szefa ROPS.  Naszą gminę reprezentował Kol. Wiesław Radzięciak członek Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach i jednocześnie Wójt Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania uczestnicy powołali Ruch Obrony Polskiej Samorządności w województwie lubelskim. Jednocześnie sprzeciwiając się działaniom obecnego Rządu RP ograniczającym kompetencje samorządów.oprac. Mariola Zawiślak

IV Powiatowy Bal Chłopski

W dniu 21 stycznia 2017 roku w Pawłowie odbył się IV Powiatowy Bal Chłopski zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Chełmie, w którym uczestniczyło ponad 500 uczestników, w tym 36 osób z terenu naszej gminy.

Podczas balu wybrano Babę Roku, którą została Elżbieta Wagner z Wólki Leszczańskiej gmina Żmudź. Chłopem Roku został Bogdan Karwat z Siedliszcza. Królową Balu została wybrana Justyna Moradewicz z Rejowca, a Królem Balu został Andrzej Palik z Ochoży gmina Wierzbica. Wybrano też Zieloną Miss, która została Justyna Kiryczuk z Dorohuska.

Ponadto odbyły się konkursy na najlepsze chłopskie „ciacho”, najlepszą „pędzonkę” oraz najlepszą „wędzonkę”. W poszczególnych konkursach pierwsze trzy miejsca uplasowały się następująco:
NAJLEPSZE CHŁOPSKIE „CIACHO”

 • I miejsce - „Tort” Magdalena Waleczek
 • II miejsce - „Karpatka” Paweł Kargul
 • III miejsce - „Piernik z marmoladą” Agnieszka Siwek

NAJLEPSZA „PĘDZONKA”

 • I miejsce - „Nalewka malinowa” Marzena Demczuk
 • II miejsce - „Nalewka winogronowa” Stanisław Golczewski
 • III miejsce - „Nalewka pigwowa” Halina Rzepecka

NAJLEPSZA „WĘDZONKA”

 • I miejsce -  „Palcówka wereszczańska” Marzenna Kieliszek
 • II miejsce -  „Kiełbasa i kabanosy” Tomasz Ścibak
 • III miejsce - „Kotlety rybne z warzywami” Bronisława Hryniuk

Część biesiadną uświetniły: „Pawłowianki” z Pawłowa, „Echo” z Gołębia , „Lwowska Fala” ze Lwowa oraz zespół „Remix” z Chełma.

Wszyscy w doskonałych nastrojach bawili się do samego rana. Należy stwierdzić, że Bal Chłopski jest doskonałą okazją do integracji całego środowiska Chełmszczyzny.oprac. Mariola Zawiślak

Noworoczny Koncert PSL

W dniu 7 stycznia 2017 roku w Lublinie odbył się Noworoczny Koncert PSL. Tegoroczne spotkanie zgromadziło kilka tysięcy osób, zarówno członków jak i sympatyków PSL. Wydarzenie było nawiązaniem do tradycyjnego Ludowego Opłatka organizowanego podczas okresu świątecznego.

Na uroczystość przybyli główni politycy ludowców m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm, Krzysztof Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, a także Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Podczas swojego wystąpienia  Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes PSL zapowiedział, że nadszedł czas, aby przywrócić w Polsce braterstwo – „Ono jest niezwykle potrzebne, w tym chaosie, negacji jednych przez drugich, w tym zamieszaniu, gdzie jest totalna władza i totalna opozycja, a tak naprawdę powinien być totalny reset polskiej polityki. Już czas przywrócić normalność nie tylko kultury politycznej, ale kultury dialogu i rozmowy” – podkreślił. Prezes podczas swojej wypowiedzi odniósł się także do trwającego kryzysu sejmowego. Z jego ust padła zapowiedź dalszego dążenia do rozwiązania kryzysu.

Lubelskie Centrum Spotkania Kultur było nieprzypadkowym miejscem goszczenia ludowców. „Chcielibyśmy się tym miejscem pochwalić. Wyrażamy wielki szacunek dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca, ale chcielibyśmy, aby wszyscy pamiętali, że pomysłodawcą nazwy tego miejsca był nasz kolega śp. Edward Wojtas” - powiedział w swoim wystąpieniu Europoseł Krzysztof Hetman Prezes PSL w Lubelskiem.

Podczas koncertu po raz pierwszy przyznano także nagrodę im. Edwarda Wojtasa. Otrzymali ją twórcy „Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich”. Słownik zawiera blisko 28 tysięcy biografii żołnierzy tej ludowej formacji. – Statuetka ma kształt mostu, bo Edward Wojtas budował mosty między ludźmi i to jest misja całego ruchu ludowego – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie uświetniły występy artystów Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.oprac. Mariola Zawiślak

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach