projekt: http://www.atcsites.com

Aktualności

Władze zarządu

Jak zostać członkiem PSL?

Koła środowiskowe PSL:

     - w Kumowie

    - w Leśniowicach

    - w Rakołupach

    - w Sarniaku

Historia

Galeria

Klub Radnych

Wybory samorządowe 2006

 

                 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PSL?

O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.

 Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

 Osoba, która jest członkiem innej partii politycznej, nie może zostać członkiem PSL. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego następuje na podstawie uchwały zebrania koła PSL, po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej pozytywna opinią dwóch członków wprowadzających.

 Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych mogą być przyjęte do PSL tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zarząd powiatowy PSL.

 Na terenie gminy działa 4 Koła Środowiskowe w: Kumowie, Leśniowicach, Rakołupach i Sarniaku a w linkach strony odnośnie kół znajdują się informacje odnośnie ich zarządów.

 Deklarację można uzyskać u Prezesów Kół, Prezesa Zarządy Gminnego lub pobrać ze strony: http://www.psl.org.pl/upload/pdf/Deklaracja_czlonkowska_PSL.pdf a następnie złożyć do prezesów poszczególnych kół środowiskowych.


   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach