projekt: http://www.atcsites.com

Aktualności

Władze zarządu

Gminna Komisja Rewizyjna

Jak zostać członkiem PSL?

Koła środowiskowe PSL:

     - w Kumowie

    - w Leśniowicach

    - w Rakołupach

    - w Sarniaku

Historia

Galeria

Klub radnych

Kontakt

Archiwum

Linki

 

RUCH LUDOWY NA TERENIE OBECNEJ GMINY LEŚNIOWICE

Ruch ludowy na terenie obecnej gminy Leśniowice rozpoczął zorganizowaną działalność w latach dwudziestych XX wieku. Były to organizacje młodzieżowe: ZMW „Siew” – w Kumowie od 1921 r. – 46 członków, w Kasiłanie od 1928 r. – 34 członków, ZMW „Wici” – w Majdanie Leśniowskim, grupa Stronnictwa Ludowego w Rakołupach Dużych.

Po zjednoczeniu się ruchu ludowego w 1931 r. na terenie gminy powstało kilka kół SL i tak: w Rakołupach Dużych SL zorganizowano 15 I 1932 r. – liczyło 32 członków, a prezesem został Jan Spiczyński, potem Jan Sadowski, w Kumowie 3 VIII 1932 r. – 29 członków, z prezesem Janem Kowalczukiem, Teresin 4 VII 1932 r. – 15 członków, z prezesem Władysławem Trynieckim, Sarniak 11 IX 1933 r. – 30 członków, z prezesem Władysławem Doleckim, w Poniatówce 9 IX 1933 r. – 30 członków, z prezesem Stanisławem Kosmalą, w Wygnańcach 8 IX 1933 r. – 11 członków z prezesem Feliksem Głowackim.

Oprócz obchodów rocznic państwowych ludowcy włączali się do walki o wyższe ceny płodów rolnych, dostęp do oświaty. Brali udział w strajkach chłopskich w latach 1932, 1933 i 1937. W okresie okupacji ruch ludowy działał w podziemiu pod pseudonimem „Rocha” i „Chłostry”. One to zorganizowały BCH, które brały udział w akcjach i bitwach z hitlerowcami i UPA. Przykładem jest bitwa pod Wojsławicami 17 IV 1944 r., w której brał udział pluton w sile 25 ludzi z Poniatówki pod dowództwem Piotra Chłopasia ps. „Ryś”. Rok wcześniej zniszczono w ówczesnej gminie Rakołupy spisy kontyngentowe. Istniała tu placówka gminna Rocha nr 5, a jej przewodniczącym był Kazimierz Joachimowicz z Majdanu Ostrowskiego (były wójt). Członkami trójki byli: Bronisław Nafalski z Kumowa i Stanisław Popielnicki z Majdanu Leśniowskiego. Komendantem placówki był Bronisław Semczuk ps. „Orzech” z Kumowa. Słaby stan bezpieczeństwa w latach 1944 – 1946 utrudniał pracę polityczną na terenie gminy. Działały tu leśne „Tarzana”, „Młota” i „Zybka”, które walczyły z tworzącą się władzą ludową. Istniało prawdopodobnie na tym terenie Koło PSL (mikołajczykowskie) w Rakołupach w liczbie 20 członków.

Dopiero w 1946 r. zaczęły powstawać koła SL, działające do zjednoczenia w ZSL w 1949 r. W latach 1954 – 1959 istniały na terenie dzisiejszej gminy cztery gromadzkie komitety ZSL: w Horodysku – 42 członków, Leśniowicach – 97 członków, Sarniaku – 34 członków i Sielcu – 46 członków.

W latach 1960 – 1972 istniały dwa komitety gromadzkie ZSL: w Leśniowicach – 202 członków i Sielcu – 68 członków. Dopiero od 1973 r. do 1989 r. działał jeden Gminny Komitet ZSL w Leśniowicach – 216 członków. Po rozwiązaniu ZSL we wrześniu 1989 r. na terenie gminy Leśniowice istniało w latach 1989 – 1990 Gminne Koło PSL „Odrodzenie” z Prezesem Bogusławem Nafalskim z Kumowa Majorackiego, które
w 28 I 1990 r. przekształciło się w Gminną Organizację PSL. Liczyła ona 49 członków i zorganizowana jest w 4 kołach środowiskowych z obecnym Prezesem ZG PSL Czesławem Michalczukiem z Kumowa Plebańskiego.

W czasie kilkudziesięciu lat istnienia ruchu ludowego rozwiązywano z gorszym czy lepszym rezultatem miejscowe problemy gospodarcze, oświatowe, kulturalne, sportowe, często w czynie społecznym. Zelektryfikowano wszystkie wsie w latach 50 i 60. Pobudowane zostały drogi ulepszone i o powierzchni mineralno asfaltowej, sklepy, remizy OSP, dwie kaplice i dwa kościoły, dwie szkoły. Założono wodociągi, telefony, wybudowano oczyszczalnię ścieków itp. W ostatnich latach najbardziej zasłużonymi ludowcami okazali się: Franciszek Huk, Stanisław Młynarski, Stanisław Kraczkowski, Mieczysław Betiuk, Zygmunt Kluczyk, Stanisław Kurzępa, Walenty Prokop, Stanisław Szłapak, Władysław Dolecki, Bolesław Altyński, Stanisław Semeniuk, Bogusław Nafalski, AdolfDobosz, Wiesław Radzięciak, Czesław Michalczuk, Ryszard Buk, Grzegorz Ciećka, Jadwiga Lisowska.

projekt: http://www.atcsites.com

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach