projekt: http://www.atcsites.com

Aktualności

Władze zarządu

Gminna Komisja Rewizyjna

Jak zostać członkiem PSL?

Koła środowiskowe PSL:

     - w Kumowie

    - w Leśniowicach

    - w Rakołupach

    - w Sarniaku

Historia

Galeria

Klub Radnych

 

                 

Lista członków

Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
działającego przy Radzie Gminy Leśniowice VII kadencji

Krzysztof Sitarz

Krzysztof Kowalczuk

Beata Sulej

Barbara Marzec

Stefan Prokop

Mirosław Jaworski

Marek Stańkowski

Bogusław Zińczuk


Posiedzenie Radnych Rady Gminy z Zarządem Gminnym PSL 


W dniu 27 listopada  2014 r. odbyło się posiedzenie Radnych Rady Gminy z Zarządem Gminnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przedmiotem posiedzenia było powołanie Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy oraz wybór Przewodniczącego Klubu Radnych PSL.

Do Klubu Radnych PSL przystąpili: Mirosław Jaworski, Stefan Prokop, Marek Stańkowski, Krzysztof Kowalczuk, Beata Sulej, Barbara Marzec, Bogusław Zińczuk i Krzysztof Sitarz.

Następnie wybrano Przewodniczące Klubu PSL, którym został Mirosław Jaworski.

Zaakceptowano także kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice Kol. Stefana Prokopa oraz na Wiceprzewodniczących Rady Kol. Krzysztofa Sitarza oraz radnego Pana Janusza Domańskiego a także omówiono bieżące sprawy organizacyjne.

Uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych

W dniu 28 marca 2013 r. odbyło się świąteczne spotkanie członków  Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Gminy w Leśniowicach.
Prezes ZG PSL w Leśniowicach  kol. Czesław Michalczuk i Przewodniczący Klubu Radnych kol. Stefan         Prokop złożyli zebranym  życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją na bieżące tematy.Posiedzenie Klubu Radnych

W dniu 13 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Gminy w Leśniowicach, na którym Kolega Stefan Prokop Przewodniczący Klubu przekazał informację na temat wyników w II turze wyborów na wójta gminy. W II turze wyborów nasz kandydat uzyskał zdecydowane poparcie. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 3223 do wyborów poszło 1517 tj. 47,07%. Na Kolegę Wiesława Radzięciaka oddano 927 głosów co dało 61,80% poparcia. W imieniu Klubu pogratulował wyboru Koledze Wójtowi i  podziękował radnym za zaangażowania się w wybory. Następnie poprosił Prezesa Zarządu Gminnego PSL o zaproponowanie kandydatów na do stałych komisji Rady Gminy oraz propozycji kandydatów na przewodniczących i zastępców komisji.

Kolega prezes zaproponował w imieniu Zarządu na:

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Kol. Krzysztofa Sitarza

Zastępcę – Kol. Waldemara Grudkę

Przewodniczącego Komisji Socjalnej – Kol. Grzegorza Michalczuka

Zastępcę – Kol. Jacka Sobczuka

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej – Kol. Mirosława Jaworskiego

Zastępcę – Kol. Marka Stańkowskiego

Po krótkiej dyskusji Klub Radnych zaakceptował w/w propozycje i zobowiązał przewodniczącego klubu do zaprezentowania na posiedzeniu Rady Gminy. 


Posiedzenie Klubu Radnych

W dniu 30 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach poinformował o podpisanym porozumieniu z KWW Leśniowskie Forum Młodych i gorąco przywitał Radnych wybranych z ramienia tego komitetu.
      Następnie Prezes zapoznał z wynikami tegorocznych wyborów i pogratulował wszystkim kandydatom, którzy uzyskali mandaty w Radzie Gminy Leśniowie życząc dalszego zaangażowania i wytrwałości w pracy na rzecz gminy.
       Kolejnym punktem zebrania było ustalenie Prezydium Radych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wybrano jednogłośnie i jego skład jest następujący:

1. Stefan Prokop - Przewodniczący
2. Grzegorz Michalczuk - Wiceprzewodniczący
3. Waldemar Grudka - Sekretarz

Następnie omówiono propozycje kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Po długiej dyskusji ostatecznie wypracowano stanowisko, że kandydatem na Przewodniczącego z ramienia Klubu będzie Kol. Stanisław Drogomirecki a kandydatami na Wiceprzewodniczących będą Kol. Stefan Prokop i Kol. Zygmunt Majewski.
          Prezes omówił także otwarty list do mieszkańców opracowany na potrzeby II tury wyborów na Wójta Gminy Leśniowice. Z treścią listu zgodzili się wszyscy radni i złożyli na nim swój podpis.
       Wszyscy członkowie Klubu Radnych zobowiązali się do propagowania listu i prowadzenia rozmów zachęcających do oddania swojego głosu na Kol. Wiesława Radzięciaka kandydata na Wójta Gminy Leśniowice.

Lista członków

Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
działającego przy Radzie Gminy Leśniowice VI kadencji

Krzysztof Sitarz

Krzysztof Kowalczuk

Waldemar Grudka

Jacek Sobczuk

Stefan Prokop

Mirosław Jaworski

Marek Stańkowski

Stanisław Drogomirecki

Zygmunt Majewski

Grzegorz Michalczuk


Posiedzenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

       W dniu 27 listopada 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego Klubu, którym został Kolega Stefan Prokop. Ponadto do klubu weszły następujące osoby: Krzysztof Sitarz, Mirosław Dolecki, Zbigniew Gadzicki, Stefan Prokop, Mirosław Jaworski, Maria Oszust, Stanisław Drogomirecki, Zygmunt Majewski oraz Grzegorz Michalczuk.
   Klub zaakceptował propozycję Pana Stanisława Drogomireckiego na Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice.
        Omówiono także Plan Pracy Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.


   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach