projekt: http://www.atcsites.com

Aktualności

Władze zarządu

Jak zostać członkiem PSL?

Koła środowiskowe PSL:

     - w Kumowie

    - w Leśniowicach

    - w Rakołupach

    - w Sarniaku

Historia

Galeria

Klub radnych

Kontakt

Archiwum

Linki

 

Koło Środowiskowe PSL w Kumowie powstało w lutym 1990 i obecnie liczy 17 członków. Koło skupia członków miejscowości: Kumów Plebański, Kumów Majoracki, Sielec, Kasiłan i Dębina.

 

       Zarząd Koła – kadencja 1992 – 1996:

         Prezes:        Kol. Wnuk Władysław

         Sekretarz:    Kol. Wójcik Mieczysław

         Skarbnik:     Kol. Grygiel Sabina

 

      Zarząd Koła – kadencja 1996 – 1999:

         Prezes:       Kol. Semeniuk Maria

         Sekretarz:   Kol. Grygiel Sabina

         Skarbnik:    Kol. Michalczuk Czesław

 

      Zarząd Koła – kadencja 1999 – 2003:

        Prezes:       Kol. Semeniuk Maria

        Sekretarz:   Kol. Grygiel Sabina

        Skarbnik:    Kol. Michalczuk Czesław

 

     Zarząd Koła – kadencja 2003 – 2007:

       Prezes:       Kol. Semeniuk Maria (do 2005 a od 2005 Czesław Michalczuk)

       Sekretarz:   Kol. Grygiel Sabina

       Skarbnik:    Kol. Michalczuk Czesław (do 2005 a od 2005 Maria Oszust)

 

     Zarząd Koła – kadencja 2007 – 2012:

       Prezes:       Kol. Czesław Michalczuk

       Sekretarz:   Kol. Grygiel Sabina

       Skarbnik:    Kol. Maria Oszust


     Zarząd Koła – kadencja 2012 – 2016:

       Prezes:        Kol. Michalczuk Czesław

       Sekretarz:    Kol. Rykała Agnieszka

       Skarbnik:     Kol.  Oszust Maria


     Zarząd Koła – kadencja 2016 – 2020:

       Prezes:        Kol. Michalczuk Czesław

       Sekretarz:    Kol. Rykała Agnieszka

       Skarbnik       Kol. Oszust Maria


 

projekt: http://www.atcsites.com

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach