projekt: http://www.atcsites.com

Aktualności

Władze zarządu

Jak zostać członkiem PSL?

Koła środowiskowe PSL:

     - w Kumowie

    - w Leśniowicach

    - w Rakołupach

    - w Sarniaku

Historia

Galeria

Klub radnych

Kontakt

Archiwum

Linki

 

Koło Środowiskowe PSL w Sarniaku powstało w lutym 1990 i obecnie liczy 22 członków. Koło skupia członków miejscowości: Sarniak, Poniatówka, Teresin
 i Wygnańce.

 

          Zarząd Koła – kadencja 1992 – 1996:

               Prezes:        Kol. Tadeusz Pleczuk

               Sekretarz:    Kol. Dolecki Władysław

               Skarbnik:     Kol. Dolecki Mirosław

 

          Zarząd Koła – kadencja 1996 – 1999:

               Prezes:        Kol. Pleczuk Tadeusz

               Sekretarz:    Kol. Dolecki Mirosław

               Skarbnik:     Kol. Hałas Stanisław

 

          Zarząd Koła – kadencja 1999 – 2003:

               Prezes:        Kol. Pleczuk Tadeusz

               Sekretarz:    Kol. Dolecki Mirosław

               Skarbnik:     Kol. Hałas Stanisław

 

          Zarząd Koła – kadencja 2003 – 2007:

               Prezes:        Kol. Dolecki Mirosław

               Sekretarz:    Kol. Młynarska Anna

               Skarbnik:     Kol. Chęć Janusz

     

         Zarząd Koła – kadencja 2007 – 2012:

               Prezes:        Kol. Dolecki Mirosław

               Sekretarz:    Kol. Łazowski Kazimierz

               Skarbnik:     Kol. Łazowska Jadwiga


         Zarząd Koła – kadencja 2012 – 2016:

               Prezes:        Kol. Dolecki Mirosław

               Sekretarz:    Kol. Łazowski Kazimierz

               Skarbnik:     Kol. Łazowska Jadwiga


         Zarząd Koła – kadencja 2016 – 2020:

               Prezes:        Kol. Dolecki Mirosław

               Sekretarz:    Kol. Łazowski Kazimierz

               Skarbnik:     Kol. Łazowska Jadwiga

projekt: http://www.atcsites.com

   

opracowanie i treść: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach